Van de redactie

  ‘What happens and what matters?’ Met deze Engelstalige vraag opent nummer 3 van Verpleegkunde. Het is de titel van het proefschrift van Erica Witkamp. Zij deed onderzoek naar palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis. Meer »

  Wijzigingen redactie Verpleegkunde

  Afscheid Dr. Nynke de Jong en verwelkoming nieuwe redactieleden. Meer »

Inaugurele & lectorale rede

Kleurrijke perspectieven. Notities over de GGZ-verpleegkunde

Berno van Meijel - Op woensdag 8 april jongstleden sprak prof. dr. Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde in het VU Medisch Centrum te Amsterdam, zijn inaugurele rede uit. Hierin staat hij stil bij ontwikkelingen in de GGZ-verpleegkunde en de aandachtspunten van zijn onderzoeksprogramma. Meer »

Kleurrijke perspectieven. Notities over de GGZ-verpleegkunde

Berno van Meijel - Op woensdag 8 april jongstleden sprak prof. dr. Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde in het VU Medisch Centrum te Amsterdam, zijn inaugurele rede uit. Hierin staat hij stil bij ontwikkelingen in de GGZ-verpleegkunde en de aandachtspunten van zijn onderzoeksprogramma. Meer »

Verpleegkundige Diagnostiek

Wolter Paans - Op dinsdag 19 mei jongstleden sprak dr. Wolter Paans zijn lectorale rede uit naar aanleiding van zijn installatie als lector Verpleegkundige Diagnostiek (Nursing Diagnostics) aan de Hanzehogeschool Groningen. In deze bijdrage leest u de wijze waarop het lectoraat er aan wil bijdragen de effectiviteit en de efficiëntie van het verpleegkundig handelen in kaart te kunnen brengen. Meer »

Verpleegkundige Diagnostiek

Wolter Paans - Op dinsdag 19 mei jongstleden sprak dr. Wolter Paans zijn lectorale rede uit naar aanleiding van zijn installatie als lector Verpleegkundige Diagnostiek (Nursing Diagnostics) aan de Hanzehogeschool Groningen. In deze bijdrage leest u de wijze waarop het lectoraat er aan wil bijdragen de effectiviteit en de efficiëntie van het verpleegkundig handelen in kaart te kunnen brengen. Meer »

Samenwerken aan duurzame zorg

Miranda Laurant - Op 16 april 2015 sprak dr. Miranda Laurant haar intreerede uit, naar aanleiding van haar installatie als lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening (OZD) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In deze tekst leest u kort welke ontwikkelingen bijdragen aan de noodzaak tot ingrijpende veranderingen in het zorglandschap. Ook wordt het onderzoeksprogramma van het lectoraat gepresenteerd. Meer »

Samenwerken aan duurzame zorg

Miranda Laurant - Op 16 april 2015 sprak dr. Miranda Laurant haar intreerede uit, naar aanleiding van haar installatie als lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening (OZD) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In deze tekst leest u kort welke ontwikkelingen bijdragen aan de noodzaak tot ingrijpende veranderingen in het zorglandschap. Ook wordt het onderzoeksprogramma van het lectoraat gepresenteerd. Meer »

Abstract

The 14th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS)

Op 12 en 13 september 2014 vond in Maastricht The 14th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS) plaats. Om een beeld te schetsen van wat zich in de verplegingswetenschap in Europa afspeelt, nemen we in Verpleegkunde verschillende abstracts op. Deze vond u eind 2014 en in de eerste uitgave van 2015. Nu nog een nagekomen abstract. Meer »

The 14th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS)

Op 12 en 13 september 2014 vond in Maastricht The 14th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS) plaats. Om een beeld te schetsen van wat zich in de verplegingswetenschap in Europa afspeelt, nemen we in Verpleegkunde verschillende abstracts op. Deze vond u eind 2014 en in de eerste uitgave van 2015. Nu nog een nagekomen abstract. Meer »

Shortpaper

What happens and what matters

Erica Witkamp - In het ziekenhuis gaat de aandacht vooral uit naar genezing, herstel en levensverlenging. Internationale studies hebben laten zien dat de kwaliteit van palliatieve zorg in ziekenhuizen tekort schiet, met name op het gebied van symptoomcontrole en communicatie. Daarom worden steeds vaker interventies ingezet om de kwaliteit van palliatieve en terminale zorg te verbeteren. Meer »

De Hands4U-studie. Preventie van handeczeem bij zorgverleners

Esther van der Meer - In Europa is handeczeem een van de meest prevalente arbeidsgerelateerde aandoeningen. Vooral mensen die in de zorg werken, hebben een verhoogd risico op handeczeem, omdat ze regelmatig in contact komen met water en zeep tijdens hun werk. Door herhaalde blootstelling aan deze irriterende stoffen kan op den duur handeczeem ontstaan. Gezien de hoge prevalentie is de preventie van handeczeem bij deze beroepsgroep van groot belang. Meer »

3 oktober '15
jaargang 30
Voorblad verpleegkunde, nummer 3, oktober 2015, jaargang 30 Lees nu

Auteur

 1. AMC (1)
 2. Abma, T (1)
 3. Achterberg, T. van (3)
 4. Acker, R. van (1)
 5. Adriaansen, M.J.M (1)
 6. Aken, P. van (1)
 7. Albersnagel-Thijssen, E (1)
 8. Andela, R.M (2)
 9. Annema, C (1)
 10. Baeten, Paul (1)
 11. Bakker, P (1)
 12. Bakker, Ton (1)
 13. Bal, Roland (1)
 14. Beeckman, D (1)
 15. Bensing, J (1)
 16. Berben, S (1)
 17. Beurskens, A.J.H.M (1)
 18. Beurskens, S (1)
 19. Beurskens, Sandra (1)
 20. Bijl, J.J. van der (5)
 21. Bijl, N. de (1)
 22. Bilsen, P.M.A. van (1)
 23. Blot, S.I (2)
 24. Bocquaert, I (1)
 25. Boekhorst, S. te (1)
 26. Boer, F. de (1)
 27. Boer-Dennert, M.M. de (1)
 28. Boeykens, K (1)
 29. Bogaert, P. van (1)
 30. Bogert, J.A.D.J. van den (1)
 31. Bonouvrie, M (1)
 32. Boogaard, M. van den (1)
 33. Boom, H. van der (1)
 34. Bortel, L.M. van (1)
 35. Bouman, Ans (1)
 36. Boumans, N.P.G (2)
 37. Bours, Gerrie (1)
 38. Breedveld-Peters, J (1)
 39. Bronkhorst, S.C. van (1)
 40. Bronner, C.M (1)
 41. Brouns, G (1)
 42. Brouns, Ger (6)
 43. Brouwer, A.J (1)
 44. Brouwers, A (1)
 45. Bruggen, H. van der (1)
 46. Buijck, Bianca (1)
 47. Burger, G.T.M (1)
 48. Burghout, C (1)
 49. Buyle, Franky (1)
 50. Caris-Verhallen, W (1)
 51. Cingel, M. van der (1)
 52. Claes, B (2)
 53. Couttenye, M.M (1)
 54. Cusveller, B.S (5)
 55. Damme, Nele Van (1)
 56. Debyser, B (1)
 57. Deeg, D.J.H (1)
 58. Defloor, T (3)
 59. Dekker, C (1)
 60. Deliens, Luc (1)
 61. Delmotte, N (1)
 62. Diderich, Hester M (1)
 63. Dierickx, K (1)
 64. Dijkstra, A (8)
 65. Dilles, T (1)
 66. Dobber, J (1)
 67. Doorn, C.M. Dekker-van (1)
 68. Driebergen, R (1)
 69. Droës, R.M (3)
 70. Dulmen, S. van (1)
 71. Eijken, M. van (1)
 72. Elderhuis, R.M (3)
 73. Elseviers, M.M (1)
 74. Ensermo, M (1)
 75. Eshuis, L (1)
 76. Eskes, A (1)
 77. Evers, G (2)
 78. Evers, W (1)
 79. Evers-Kiebooms, G (1)
 80. Fekkes, Minne (1)
 81. Feytens, M (1)
 82. Finnema, E (2)
 83. Franck, E (1)
 84. Francke, Anneke (14)
 85. Freijer, Karen (1)
 86. Friele, R (1)
 87. Frings-Dresen, M.H.W (1)
 88. Gaal, B. van (1)
 89. Gamel, Claudia (6)
 90. Garssen , B (1)
 91. Gastmans, Chris (1)
 92. Geeraert, B (1)
 93. Genechten, N. van (1)
 94. Geraerts, M (1)
 95. Geudens, F (1)
 96. Gispen, L.S.F (1)
 97. Gloudemans, H (1)
 98. Gobbens, Robbert (7)
 99. Godts, W (1)
 100. Goossen, W (1)
 101. Goossens, L (1)
 102. Goossens, P (1)
 103. Gorkom, P. van (1)
 104. Graaff, F.M. de (1)
 105. Groot, Joke Mintjes-de (4)
 106. Grypdonck, M.H.F (10)
 107. Hafsteinsdóttir, Thóra (2)
 108. Halfens, R.J.G (1)
 109. Hamers, J.P.H (2)
 110. Harps, Annelies (1)
 111. Hecke, Ann van (5)
 112. Heede, Koen van den (2)
 113. Heijden, Beatrice van der (1)
 114. Heijnen-Kaales, Y (1)
 115. Heinen, M.M (1)
 116. Helder, O (1)
 117. Hendriks, M.R.C (1)
 118. Hendrix, M (1)
 119. Heslinga, M (1)
 120. Hettinga, Marike (1)
 121. Heyning, P. Van de (1)
 122. Hilbink, Mirrian (1)
 123. Ho, Vincent (2)
 124. Hoekzema, E.J (1)
 125. Hollands, L (1)
 126. Holter, M. Ten (1)
 127. Homburg, Vincent (1)
 128. Hoogen, A. van den (3)
 129. Hugenholtz, N.I.R (1)
 130. Huijben-Schoenmakers, Marleen (1)
 131. Huis, A (1)
 132. Hulsenboom, M (1)
 133. Jaarsma, T (2)
 134. Jacobs, P (1)
 135. Jager, Marjo (1)
 136. Jager-Wittenaar, Harriët (1)
 137. Jansen, G.J (3)
 138. Jansen, J (1)
 139. Jansen, Wim J.J (1)
 140. Jebbink, G. Groot (1)
 141. Jochemsen, H (1)
 142. Jong, A.E.E. de (1)
 143. Jong, Alette de (1)
 144. Jong, Anneke de (2)
 145. Jongerden, I.P (1)
 146. Jukema, J.S (3)
 147. Kerkstra, A (1)
 148. Keyser, J.H.A. De (1)
 149. Koekkoek, Bauke (3)
 150. Koerten, C. van (1)
 151. Kok, E. de (1)
 152. Koopman, P.J.M (1)
 153. Koster, S (1)
 154. Kox, J.H.A.M (1)
 155. Kroezen, Marieke (1)
 156. Labeau, S.O (2)
 157. Lange, Jacomine de (3)
 158. Latour, Corine (1)
 159. Laurant, Miranda (1)
 160. Leeuw, J. de (1)
 161. Leeuw, M.G.C. de (1)
 162. Leeuw, R. de (1)
 163. Leeuwen, R.R. van (2)
 164. Leget, Carlo (1)
 165. Lelie, J. v.d (1)
 166. Leman, Ilse (1)
 167. Linden, Arjenne van der (1)
 168. Linge, R. van (2)
 169. Loth, C.A (1)
 170. Luttik, M.L (1)
 171. Mank, A (1)
 172. Maten, Ada ter (1)
 173. Mathieu, C (1)
 174. Mauritz, M (1)
 175. Meer, Esther van der (1)
 176. Meester, K. de (1)
 177. Meijel, Berno van (9)
 178. Meijer, C. de (1)
 179. Meijer, M (2)
 180. Meijers, J (1)
 181. Melis, R (1)
 182. Metzelthin, Silke (1)
 183. Meukens, S (1)
 184. Meulemans, H (1)
 185. Middel, B (1)
 186. Milisen, K (1)
 187. Moes, H (1)
 188. Moons, P (1)
 189. Mooter, A. van den (1)
 190. Moulin, Monique Du (2)
 191. MscN (1)
 192. Munten, Guus (1)
 193. Myny, D (1)
 194. Müller-Staub, M (1)
 195. Nie-Visser, Noémi van (1)
 196. Nissen, H (1)
 197. Nissen, J.M.J.F (1)
 198. Oeseburg, B (1)
 199. Ong, R (1)
 200. Onwuteaka-Philipsen, Bregje D (1)
 201. Os-Medendorp, H. van (2)
 202. Oudesluys-Murphy, Anne Marie (1)
 203. Paans, Wolter (2)
 204. Pannebakker, Fieke D (1)
 205. Paridaens, R (1)
 206. Peeters, C (1)
 207. Persoon, A (1)
 208. Peters, V (1)
 209. Plas, Annicka G.M. van der (1)
 210. Plas, Marieke (4)
 211. Pol-Grevelink, A. van den (1)
 212. Post, D (2)
 213. Post, M.W.M (1)
 214. Potting, C.M.J (3)
 215. Prins, E (1)
 216. Proot, I.M (1)
 217. Puts, M.T.E (1)
 218. Redactie (10)
 219. Rensen, A (1)
 220. Repping-Wuts, Han (1)
 221. Reynaert, W (1)
 222. Ribbe, M (1)
 223. Rijk, A. de (1)
 224. Rooij, Ietje de (1)
 225. Ros, W (1)
 226. Rosendal, H (1)
 227. Rossum, E. van (2)
 228. Ruiter, H. de (1)
 229. Ruwaard, D (1)
 230. Ruyter, R. de (1)
 231. Sahan, T (1)
 232. Sanderman, R (1)
 233. Schalk, R (1)
 234. Scheur, G.G. van Bruchem-van de (1)
 235. Schippers, Eline (1)
 236. Schoot, T (1)
 237. Schuurmans, Marieke (1)
 238. Semin-Goossens, A (1)
 239. Simmes, Friede (3)
 240. Sinnige, H (1)
 241. Slachmuylders, K (1)
 242. Slaets, J.P.J (1)
 243. Slijper, M (1)
 244. Sluiter, J.K (1)
 245. Sluiter, M (1)
 246. Smit-Hilberink, A (1)
 247. Smits, Carolien (2)
 248. Snoeren, M.W.C (2)
 249. Sorensen, Peggy J.G (1)
 250. Spreeuwenberg, C (1)
 251. Staa, A.L. van (3)
 252. Steeman, E (2)
 253. Steen, Wim van der (1)
 254. Stichele, R.M. Vander (1)
 255. Stoop, X (1)
 256. Stoopendaal, Annemiek (1)
 257. Storm-Versloot, M (1)
 258. Strating, Mathilde (1)
 259. Teunissen, S (1)
 260. Tiesinga, L.J (5)
 261. Tilburg, W. van (1)
 262. Timmermans, O (1)
 263. Tomic, W (1)
 264. Uitterhoeve, Ruud (1)
 265. Utens, C (1)
 266. Vaal, W. de (1)
 267. Valkenburg, Lukas (1)
 268. Vanderwee, Katrien (3)
 269. Vandijck, D.M (2)
 270. Veer, A.J.E. de (1)
 271. Velderman, Mariska Klein (1)
 272. Ven, Geertje van de (1)
 273. Verbeek, H (1)
 274. Verhaeghe, S (3)
 275. Verhoef, J (1)
 276. Verhoeven-Wind, L (1)
 277. Verkaik, R (2)
 278. Verkerk, M.A (1)
 279. Verkerk, Paul H (1)
 280. Verkooijen, H.E.C (2)
 281. Vermeulen, H (1)
 282. Vermeulen, Joan (1)
 283. Vermeyen, K (1)
 284. Verschuur, Els M.L (1)
 285. Verstappen, C (1)
 286. Visser, A.P (1)
 287. Visser, M (1)
 288. Visser-Meily, J.M.A (1)
 289. Vissers, Kris C (1)
 290. Vliet, M.J. van (1)
 291. Vloet, L (1)
 292. Vocht, H. de (2)
 293. Vos, R. de (1)
 294. Voss, A (1)
 295. Vuysere, S. De (1)
 296. Waal, G. Huisman-de (1)
 297. Wal, M.H.L. van der (1)
 298. Weert, J. van (1)
 299. Welkenhuysen, M (1)
 300. Widdershoven, G (1)
 301. Wiegman, Nannie (3)
 302. Wielenga, J.M (4)
 303. Wierts-Lassouw, Marlies (2)
 304. Willekens, M (1)
 305. Winter, C.P. de (1)
 306. Winter, Karel de (1)
 307. Winters, Sjenny (1)
 308. Wit, R. De (1)
 309. Witkamp, Erica (1)
 310. Witte, L.P. de (2)
 311. Wit , R. de (1)
 312. Wynia, K (1)
 313. Zegelin, A (1)
 314. Zelm, R.T. van (1)
 315. Zwaard, J. van der (1)
 316. Zwakhalen, S.M.G (1)