Nr 3, september '22

  Van de redactie

  In het eerste Actueel van dit nummer van Verpleegkunde gaan de auteurs, Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman en ondergetekende, in op de achtergrond van het Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) en worden enkele projecten beschreven. Deze projecten hebben betrekking op het verwijderen van een katheter, valpreventie-interventies, zwachtelen en slaapkwaliteit. Meer »

Actueel

Een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman, Robbert Gobbens - In 2017 hebben Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) gestart op de verpleegeenheid interne geneeskunde. In de jaren daarna zijn er nog LINs gekomen op de verpleegeenheden traumatologie, oncologie, cardiologie en urologie. De aueurs gaan in op de achtergrond van het LIN en worden enkele projecten beschreven. Deze projecten hebben betrekking op het verwijderen van een katheter, valpreventie-interventies, zwachtelen en slaapkwaliteit. Meer »

Een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman, Robbert Gobbens - In 2017 hebben Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) gestart op de verpleegeenheid interne geneeskunde. In de jaren daarna zijn er nog LINs gekomen op de verpleegeenheden traumatologie, oncologie, cardiologie en urologie. De aueurs gaan in op de achtergrond van het LIN en worden enkele projecten beschreven. Deze projecten hebben betrekking op het verwijderen van een katheter, valpreventie-interventies, zwachtelen en slaapkwaliteit. Meer »

De BAZ-verpleegkundige: oplossing voor het tekort aan IC-verpleegkundigen?

Inge Peeters, Michel JJM van Zandvoort, Walther NKA van Mook - Door vergrijzing en de toenemende complexiteit van zorgvragen kampen Nederlandse ziekenhuizen al jaren met tekorten aan verpleegkundigen, een situatie die door de coronacrisis verergerde. Met name de acute zorg kwam, en komt, tijdens de coronapandemie zwaar onder druk te staan. Door de aanhoudende omvang van de COVID-zorg is de bottleneck voor het leveren van adequate patiëntenzorg niet zelden het personeelstekort dat ontstaat doordat enerzijds te weinig nieuwe studenten instromen in de opleiding tot IC-verpleegkundige en anderzijds doordat personeel oververmoeid uitvalt, vroegtijdig uittreedt, of een baan vindt in zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Meer »

De BAZ-verpleegkundige: oplossing voor het tekort aan IC-verpleegkundigen?

Inge Peeters, Michel JJM van Zandvoort, Walther NKA van Mook - Door vergrijzing en de toenemende complexiteit van zorgvragen kampen Nederlandse ziekenhuizen al jaren met tekorten aan verpleegkundigen, een situatie die door de coronacrisis verergerde. Met name de acute zorg kwam, en komt, tijdens de coronapandemie zwaar onder druk te staan. Door de aanhoudende omvang van de COVID-zorg is de bottleneck voor het leveren van adequate patiëntenzorg niet zelden het personeelstekort dat ontstaat doordat enerzijds te weinig nieuwe studenten instromen in de opleiding tot IC-verpleegkundige en anderzijds doordat personeel oververmoeid uitvalt, vroegtijdig uittreedt, of een baan vindt in zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Meer »

De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige

Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera - Dit Actueel besteedt aandacht aan de identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige. Het vak van de Nederlandse jeugdverpleegkundige ontstond aan het begin van de 20e eeuw. Vele jaren later, in 2019, verscheen het boek ‘Gezond Groot Groeien: bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen toen, nu en straks’. In dit boek staan interviews met jeugdverpleegkundigen beschreven. Het Actueel van Brink et al. geeft inzicht in hoe jeugdverpleegkundigen kijken naar hun rol en positie en wat het hen vraagt om zo goed mogelijk invulling te geven aan deze rol. Meer »

De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige

Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera - Dit Actueel besteedt aandacht aan de identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige. Het vak van de Nederlandse jeugdverpleegkundige ontstond aan het begin van de 20e eeuw. Vele jaren later, in 2019, verscheen het boek ‘Gezond Groot Groeien: bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen toen, nu en straks’. In dit boek staan interviews met jeugdverpleegkundigen beschreven. Het Actueel van Brink et al. geeft inzicht in hoe jeugdverpleegkundigen kijken naar hun rol en positie en wat het hen vraagt om zo goed mogelijk invulling te geven aan deze rol. Meer »

Onderzoeksartikel

Aandacht voor zingeving in de patiëntenzorg

Arike Kuik, Anna van Kekem-Prins, Bart Cusveller - Dit artikel vestigt de aandacht op zingeving in de patiëntenzorg. Uit eerder onderzoek blijkt dat het aanstellen van verpleegkundige aandachtsvelders zingeving er toe kan leiden dat de aandacht voor zingeving door verpleegkundigen verbetert. Meer »

Aandacht voor zingeving in de patiëntenzorg

Arike Kuik, Anna van Kekem-Prins, Bart Cusveller - Dit artikel vestigt de aandacht op zingeving in de patiëntenzorg. Uit eerder onderzoek blijkt dat het aanstellen van verpleegkundige aandachtsvelders zingeving er toe kan leiden dat de aandacht voor zingeving door verpleegkundigen verbetert. Meer »

Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging: een kwalitatieve observatiestudie

Benjamin Wendt, Getty Huisman - de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast, Anita Huis - Het toegenomen aantal thuiswonende cliënten met complexe aandoeningen en het toegenomen gebruik van invasieve medische hulpmiddelen in de thuissituatie maakt dat deze cliënten een hoog risico lopen op infecties. Daarom vormt infectiepreventie een bijzondere uitdaging voor de wijkverpleging. Benjamin Wendt, Getty Huisman-de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast en Anita Huis verrichtten een studie met als doel om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren. Meer »

Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging: een kwalitatieve observatiestudie

Benjamin Wendt, Getty Huisman - de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast, Anita Huis - Het toegenomen aantal thuiswonende cliënten met complexe aandoeningen en het toegenomen gebruik van invasieve medische hulpmiddelen in de thuissituatie maakt dat deze cliënten een hoog risico lopen op infecties. Daarom vormt infectiepreventie een bijzondere uitdaging voor de wijkverpleging. Benjamin Wendt, Getty Huisman-de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast en Anita Huis verrichtten een studie met als doel om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren. Meer »

Verpleegkundig leiderschap in de ziekenhuispraktijk

Margreet van der Cingel, Richtsje Andela, Hans Barf - Deze studie brengt de beleving van ziekenhuisverpleegkundigen over de betekenis en toepassing van leiderschapscompetenties in verpleegkundig handelen in kaart te brengen. Van der Cingel et al. hanteerden een mixed methods design met kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden; er werden 75 diepte-interviews, 24 focusgroepen en 430 zelfbeoordelingen afgenomen. De studie laat zien hoe verpleegkundigen verpleegkundig leiderschap associëren met het verlenen van goede zorg en het vooropstellen van patiënten. Meer »

Verpleegkundig leiderschap in de ziekenhuispraktijk

Margreet van der Cingel, Richtsje Andela, Hans Barf - Deze studie brengt de beleving van ziekenhuisverpleegkundigen over de betekenis en toepassing van leiderschapscompetenties in verpleegkundig handelen in kaart te brengen. Van der Cingel et al. hanteerden een mixed methods design met kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden; er werden 75 diepte-interviews, 24 focusgroepen en 430 zelfbeoordelingen afgenomen. De studie laat zien hoe verpleegkundigen verpleegkundig leiderschap associëren met het verlenen van goede zorg en het vooropstellen van patiënten. Meer »

3 september '22
jaargang 37
Voorblad verpleegkunde, nummer 3, september 2022, jaargang 37 Lees nu

Selecteer artikelen in

Auteur

 1. AMC (1)
 2. Aarts, Mariëlle (1)
 3. Aartsen, Marja (1)
 4. Abma, T (1)
 5. Achterberg, T. van (7)
 6. Acker, R. van (1)
 7. Adriaansen, Marian (8)
 8. Aken, P. van (1)
 9. Akkermans-Smithuis, Linda (1)
 10. Albersnagel-Thijssen, E (1)
 11. Andela, R.M (2)
 12. Andela, Richtsje (1)
 13. Annema, C (1)
 14. Anrys, Charlotte (1)
 15. Arnouts, Heidi (1)
 16. Asch, Iris van (1)
 17. Assen, M.A.L.M. van (1)
 18. Backer, T. de (1)
 19. Baeten, Paul (1)
 20. Bakker, Ellen (1)
 21. Bakker, P (1)
 22. Bakker, Ton (1)
 23. Bakker-Jacobs, Annick (1)
 24. Bal, Roland (2)
 25. Barf, Hans (1)
 26. Batelaan, Neeltje M (1)
 27. Baur, Vivianne (1)
 28. Becking, Femke (1)
 29. Beeckman, Dimitri (5)
 30. Beekman, A (1)
 31. Been-Dahmen, Janet (1)
 32. Beerens, Hanneke (1)
 33. Bensing, J (1)
 34. Berben, S (1)
 35. Berends, Tamara (2)
 36. Berg, Gerda van den (1)
 37. Berk, Tim van den (1)
 38. Beurskens, A.J.H.M (1)
 39. Beurskens, Sandra (2)
 40. Biesen, Wim van (1)
 41. Bijl, J.J. van der (5)
 42. Bijl, N. de (1)
 43. Bilsen, P.M.A. van (1)
 44. Bleijenberg, Nienke (1)
 45. Blom, Marco (2)
 46. Blot, S.I (2)
 47. Bocquaert, Ilse (1)
 48. Boekel, Rianne van (1)
 49. Boekhorst, S. te (1)
 50. Boer, A. den (1)
 51. Boer, F. de (1)
 52. Boer-Dennert, M.M. de (1)
 53. Boeykens, K (1)
 54. Bogaert, P. van (1)
 55. Bogaert, Peter Van (1)
 56. Bogert, J.A.D.J. van den (1)
 57. Bolt, Sascha (2)
 58. Bongers, Inge (1)
 59. Bonouvrie, M (1)
 60. Bont, Eveline de (1)
 61. Boogaard, M. van den (1)
 62. Boogaarts, Jan (1)
 63. Boom, Ellie (1)
 64. Boom, H. van der (1)
 65. Boonstra, Nynke (2)
 66. Bortel, L.M. van (1)
 67. Bossche, Koen Van den (1)
 68. Bossema, Ercolie (3)
 69. Bot, Cindy de (2)
 70. Bouman, Ans (1)
 71. Boumans, N.P.G (2)
 72. Boumans, Roel (1)
 73. Bours, Gerrie (4)
 74. Braes, Tom (1)
 75. Breedveld-Peters, J (1)
 76. Brink, Willy (1)
 77. Brinksma, Aeltsje (1)
 78. Bronkhorst, S.C. van (1)
 79. Bronner, C.M (1)
 80. Brouns, Ger (15)
 81. Brouwer, A.J (1)
 82. Brouwers, A (1)
 83. Bruggen, H. van der (1)
 84. Bruin, Esther Krijnen-de (1)
 85. Bruin, Simone de (1)
 86. Buijck, Bianca (1)
 87. Buitendijk, K (1)
 88. Burger, G.T.M (1)
 89. Burgerhof, Hans (1)
 90. Burghout, C (1)
 91. Busschbach, Jooske van (1)
 92. Buyle, Franky (1)
 93. Campens, Jorrit (2)
 94. Cardiff, Shaun (2)
 95. Caris-Verhallen, W (1)
 96. Cingel, M. van der (1)
 97. Cingel, Margreet van der (2)
 98. Claes, B (2)
 99. Claes, Laurence (1)
 100. Claes, Neree (1)
 101. Clignet, Frans (1)
 102. Coppens, Imgard (1)
 103. Coucke, Trees (1)
 104. Courtens, Annelies (1)
 105. Couttenye, M.M (1)
 106. Cox, K (1)
 107. Craen, Eline de (2)
 108. Cras, Bart (1)
 109. Crombez, Geert (1)
 110. Cuijpers, Pim (1)
 111. Cusveller, Bart (8)
 112. Damme, Nele Van (1)
 113. Daneels, Katrien (1)
 114. Daniëls, R (1)
 115. Dassen, T (1)
 116. Debyser, B (1)
 117. Debyser, D (1)
 118. Decock, Stefanie (2)
 119. Decoene, Elsie (2)
 120. Dedeyne, Lenore (1)
 121. Deeg, D.J.H (1)
 122. Defloor, T (3)
 123. Dehennin, Laurence (1)
 124. Dekker, C (1)
 125. Deliens, Luc (1)
 126. Delmotte, N (1)
 127. Demuynck, E (1)
 128. Deproost, Eddy (1)
 129. Dera, Eveliene (1)
 130. Derks, Christel (1)
 131. Deschodt, Mieke (1)
 132. Devillé, Walter (1)
 133. Diderich, Hester M (1)
 134. Dierickx, Eva (1)
 135. Dierickx, K (1)
 136. Dieën, Alice van (1)
 137. Dijk, Hanna van (1)
 138. Dijk, L. van (1)
 139. Dijk, Monique van (1)
 140. Dijkstra, A (8)
 141. Dikken, Jeroen (3)
 142. Dilles, T (1)
 143. Dingemans, Alexandra (1)
 144. Dobber, J (1)
 145. Dobber, Jos (1)
 146. Doedens, Paul (1)
 147. Donder, Liesbeth De (1)
 148. Doorn, C.M. Dekker-van (1)
 149. Douw, Gooske (1)
 150. Drenth, Hans (2)
 151. Driebergen, R (1)
 152. Droës, R.M (3)
 153. Dubois, Aurélie (1)
 154. Duerinckx, Nathalie (1)
 155. Duijnstee, M.S.H (1)
 156. Dulmen, S. van (1)
 157. Dumez, F (1)
 158. Duppen, Daan (1)
 159. Duprez, Veerle (4)
 160. Eeckloo, Kristof (2)
 161. Eijk-Hustings, Yvonne van (1)
 162. Eijken, M. van (1)
 163. Eikelenboom, Nathalie (1)
 164. Eikelenboom-Boskamp, Andrea (1)
 165. Elburg, Annemarie van (1)
 166. Elburg, Remco van (1)
 167. Elderhuis, R.M (3)
 168. Elsen, Marjo van den (1)
 169. Elseviers, M.M (1)
 170. Engel, Josien (1)
 171. Engelshoven, I. van (1)
 172. Ensermo, M (1)
 173. Es, Suzanne van Kempen-van (1)
 174. Eshuis, L (1)
 175. Eskes, A (1)
 176. Evers, Andrea (1)
 177. Evers, G (2)
 178. Evers, W (1)
 179. Evers-Kiebooms, G (1)
 180. Exter, Martijntje den (1)
 181. Faay, Margo (1)
 182. Fekkes, Minne (1)
 183. Festen, Suzanne (1)
 184. Feytens, M (1)
 185. Finnema, E (2)
 186. Finnema, Evelyn (1)
 187. Flamaing, Johan (1)
 188. Foeken, Chantal (7)
 189. Franck, E (1)
 190. Franck, Erik (1)
 191. Francke, Anneke (21)
 192. Freijer, Karen (1)
 193. Fret, Bram (1)
 194. Friele, R (1)
 195. Friesen, Jolanda (9)
 196. Frings-Dresen, M.H.W (1)
 197. Gaal, B. van (1)
 198. Gamel, Claudia (6)
 199. Garssen , B (1)
 200. Gastmans, Chris (1)
 201. Geense, Wytske (1)
 202. Geeraert, B (1)
 203. Geerbex, Annelies (1)
 204. Geerlings, Jasmijn A (1)
 205. Geltmeyer, Klara (1)
 206. Genechten, N. van (1)
 207. Geraerts, M (1)
 208. Geudens, F (1)
 209. Geurden, Bart (1)
 210. Gharavi, Yasmin (1)
 211. Gielen, Evelien (1)
 212. Gillis, Katrin (1)
 213. Ginkel, Janneke de Man-van (2)
 214. Gispen, L.S.F (1)
 215. Glas, Gerrit (1)
 216. Glind, Irene van de (1)
 217. Gloudemans, H (1)
 218. Gobbens, Robbert (38)
 219. Godts, W (1)
 220. Goemaes, Régine (1)
 221. Goossen, W (1)
 222. Goossens, Lieve (2)
 223. Goossens, Lucas (2)
 224. Goossens, P (1)
 225. Gorkom, P. van (1)
 226. Graaff, F.M. de (1)
 227. Grob, Bart (1)
 228. Groenewegen, Patrick (1)
 229. Groenewegen, Peter (1)
 230. Grondelle, Nies van (1)
 231. Groot, Joke Mintjes-de (4)
 232. Groot, Kim de (1)
 233. Groot, Marieke (1)
 234. Grootven, Bastiaan Van (1)
 235. Grossi, Véronique (1)
 236. Grotendorst, Ans (1)
 237. Grypdonck, Maria (1)
 238. Grypdonck, Mieke (15)
 239. Haan, Koos de (1)
 240. Habets, Herbert (1)
 241. Hafsteinsdóttir, Thóra (3)
 242. Hagedoorn, Ellen (1)
 243. Hakvoort, Lysette (2)
 244. Halfens, R.J.G (1)
 245. Ham, Marcel van (1)
 246. Hamers, J.P.H (3)
 247. Hamers, Jan (1)
 248. Hamers-Janssen, Maaike (1)
 249. Harps, Annelies (1)
 250. Hautvast, Jeannine (1)
 251. Hecke, Ann Van (13)
 252. Heede, Koen van den (2)
 253. Heijden, Beatrice van der (1)
 254. Heijnen-Kaales, Y (2)
 255. Heinen, M.M (2)
 256. Helder, O (1)
 257. Hendriks, M.R.C (1)
 258. Hendrix, M (1)
 259. Hengeveld-Slöetjes, Janneke (1)
 260. Hertog-Voortman, Ria den (1)
 261. Hertogh, Cees (1)
 262. Heslinga, M (1)
 263. Hettinga, Marike (1)
 264. Heuvel, W. van den (1)
 265. Heyning, P. Van de (1)
 266. Hilbink, Mirrian (1)
 267. Ho, Vincent (2)
 268. Hoegen, Peter (1)
 269. Hoek, Linda (1)
 270. Hoekzema, E.J (1)
 271. Hoffman, Mireille (1)
 272. Hollands, L (1)
 273. Holleman, G (1)
 274. Holter, M. Ten (1)
 275. Homburg, Vincent (1)
 276. Hooft, Susanne van (1)
 277. Hoogen, A. van den (3)
 278. Hoogendoorn, Adriaan (1)
 279. Houten, G.S. van Zuiden-van (1)
 280. Houwelingen, Thijs van (1)
 281. Huber, Machteld (1)
 282. Hugenholtz, N.I.R (1)
 283. Huijben-Schoenmakers, Marleen (3)
 284. Huion, Anja (2)
 285. Huis, A (1)
 286. Huis, Anita (2)
 287. Huizen, Heleen van (1)
 288. Huizen, Mirjam van (1)
 289. Hulsenboom, M (1)
 290. Humbeeck, Liesbeth Van (2)
 291. Iersel, Margriet van (1)
 292. Jaarsma, T (3)
 293. Jacobs, P (1)
 294. Jager, Marjo (1)
 295. Jager-Wittenaar, Harriët (1)
 296. Jansen, G.J (3)
 297. Jansen, J (1)
 298. Jansen, Wim J.J (1)
 299. Janssen, Laura (1)
 300. Janssens, Kim (1)
 301. Jebbink, G. Groot (2)
 302. Jochemsen, H (1)
 303. Jong, Alette de (2)
 304. Jong, Anneke de (3)
 305. Jong, Nynke de (2)
 306. Jongerden, I.P (1)
 307. Jukema, Jan (5)
 308. Kablau, Kiki (1)
 309. Kanis, Adrie (1)
 310. Kayan-Acun, Emine (1)
 311. Keers, Joost C (1)
 312. Kekem-Prins, Anna van (1)
 313. Kemps, Hennie (1)
 314. Kerkhof, A (1)
 315. Kerkstra, A (1)
 316. Kever, Gwendolyn de (1)
 317. Keyser, J.H.A. De (1)
 318. Kieft, Renate (1)
 319. Kisjes, Herm (1)
 320. Klerk-Jolink, Nicolette de (1)
 321. Klink, Marcel van der (1)
 322. Knibbeler, Marjolein (1)
 323. Kobussen, Margot (1)
 324. Koekkoek, Bauke (3)
 325. Koerten, C. van (1)
 326. Kok, E. de (1)
 327. Kok, Eline de (1)
 328. Kool-Goudswaard, Nienke (1)
 329. Koopman, P.J.M (1)
 330. Korpel, Gerda (1)
 331. Kort, Helianthe (1)
 332. Korver, Eric de Ruijter (1)
 333. Koster, S (1)
 334. Kox, J.H.A.M (2)
 335. Kraaijkamp, Jules (1)
 336. Kroezen, Marieke (2)
 337. Kruif, A. de (1)
 338. Kruithof, Nena (1)
 339. Kuik, Arike (1)
 340. Labeau, S.O (2)
 341. Lalleman, Pieterbas (6)
 342. Lambotte, Deborah (3)
 343. Lange, Jacomine de (5)
 344. Langebeek, Nienke (1)
 345. Langenberg, Nard van den (1)
 346. Latour, Corine (1)
 347. Laurant, Miranda (1)
 348. Leeuw, Irma Verdonck-de (1)
 349. Leeuw, J. de (1)
 350. Leeuw, M.G.C. de (1)
 351. Leeuw, R. de (1)
 352. Leeuwen, R.R. van (2)
 353. Leget, Carlo (1)
 354. Leijen-Zeelenberg, Janneke van (1)
 355. Leijtens, Jotine (1)
 356. Lelie, J. v.d (1)
 357. Leman, Ilse (1)
 358. Lexis, Monique (1)
 359. Leytens, Jotine (1)
 360. Linden, Arjenne van der (1)
 361. Linge, R. van (3)
 362. Logchem, Melanie van (1)
 363. Loth, C.A (1)
 364. Lovink, Marleen (1)
 365. Luiking, Marie Louise (1)
 366. Luiten, Eva (1)
 367. Lust, Elisa (1)
 368. Luttik, M.L (1)
 369. Luttik, Marie Louise (1)
 370. Maarsingh, Otto R (1)
 371. Malder, Katrien van (1)
 372. Malfait, Simon (6)
 373. Mank, A (1)
 374. Maten-Speksnijder, Ada ter (2)
 375. Mathieu, C (1)
 376. Maurits, Erica (3)
 377. Mauritz, M (1)
 378. Meer, Esther van der (1)
 379. Meermans, Geert (1)
 380. Meester, K. de (1)
 381. Meijel, Berno van (18)
 382. Meijer, C. de (1)
 383. Meijer, M (2)
 384. Meijers, J (1)
 385. Meijers, Judith (1)
 386. Meijers-Verhoeven, Karina (2)
 387. Melis, R (1)
 388. Mersbergen, Mariëlle van (1)
 389. Metzelthin, Silke (1)
 390. Meukens, S (1)
 391. Meulemans, H (1)
 392. Middel, B (1)
 393. Milisen, Koen (2)
 394. Minkman, Mirella (1)
 395. Mistiaen, Patriek (1)
 396. Moes, H (1)
 397. Mol, Margo van (1)
 398. Mook, Walther NKA van (1)
 399. Moons, P (1)
 400. Mooter, A. van den (1)
 401. Moulin, Monique Du (3)
 402. MscN (1)
 403. Munten, Guus (1)
 404. Muntinga, Maaike (1)
 405. Muntingh, Anna DT (1)
 406. Myny, D (1)
 407. Müller-Staub, M (1)
 408. Nie-Visser, Noémi van (1)
 409. Nieuwboer, Minke (1)
 410. Nissen, H (1)
 411. Nissen, J.M.J.F (1)
 412. Noome, Marijke (1)
 413. Notter, J (1)
 414. Oberjé, Edwin (1)
 415. Oeseburg, B (1)
 416. Oldenhof, Lieke (1)
 417. Olsman, Erik (1)
 418. Ommen, I.W. de Boer van (1)
 419. Ong, Rob (2)
 420. Onwuteaka-Philipsen, Bregje D (1)
 421. Oostveen, Catharina van (1)
 422. Opbroek, Inge (2)
 423. Opdebeeck, Sybille (1)
 424. Os-Medendorp, H. van (2)
 425. Os-Medendorp, Harmieke van (1)
 426. Ouden, Mirre den (1)
 427. Oudesluys-Murphy, Anne Marie (1)
 428. Paans, Wolter (2)
 429. Pannebakker, Fieke D (1)
 430. Paque, Kristel (1)
 431. Paridaens, R (1)
 432. Parry, Manon S (1)
 433. Pasman, Roeline (1)
 434. Peeters, C (1)
 435. Peeters, Inge (2)
 436. Pelzer, Fanny (1)
 437. Pennock, Hanna (1)
 438. Persoon, A (1)
 439. Peters, Jeroen (1)
 440. Peters, V (1)
 441. Petrovic, M (1)
 442. Philipsen, Hans (1)
 443. Piere, Marieke van (1)
 444. Pinckaers, Francine (1)
 445. Plas, Annicka G.M. van der (1)
 446. Plas, Marieke (6)
 447. Pol-Grevelink, A. van den (7)
 448. Pool, Inge (1)
 449. Post, D (2)
 450. Post, M.W.M (1)
 451. Pot, Anne Margriet (1)
 452. Potting, C.M.J (3)
 453. Preijde, Luuk (2)
 454. Prins, E (1)
 455. Proot, I.M (1)
 456. Pruijssers, Addy (1)
 457. Puts, M.T.E (1)
 458. Raaij, Bas van (1)
 459. Redactie (71)
 460. Rensen, A (1)
 461. Repping-Wuts, Han (1)
 462. Reynaert, W (1)
 463. Ribbe, M (1)
 464. Rijk, A. de (1)
 465. Rijkenberg, Saskia (1)
 466. Roelofs, Pepijn (1)
 467. Rompaey, Bart van (1)
 468. Roodbol, Petrie (2)
 469. Rooij, Ietje de (1)
 470. Ros, W (1)
 471. Rosendal, H (1)
 472. Rosendal, Henk (1)
 473. Rossum, Erik van (5)
 474. Ruiter, H. de (1)
 475. Ruwaard, D (1)
 476. Ruyter, R. de (1)
 477. Sahan, T (1)
 478. Salomons, Cissy (1)
 479. Sanderman, R (2)
 480. Schalk, R (1)
 481. Schalkwijk, Hugo (1)
 482. Schep-Akkerman, Annemiek (1)
 483. Schepers, Heidi (1)
 484. Scheur, Ada van Bruchem-van de (1)
 485. Scheur, G.G. van Bruchem-van de (1)
 486. Schippers, Eline (1)
 487. Schols, Jos (1)
 488. Scholten, Willemijn D (1)
 489. Schoonhoven, Lisette (3)
 490. Schoot, Tineke (2)
 491. Schueren, Marian de van der (1)
 492. Schutter, Hannie (1)
 493. Schuurmans, Marieke (3)
 494. Sellies, Henri (1)
 495. Semin-Goossens, A (1)
 496. Simmes, Friede (4)
 497. Sinnema, Henny (1)
 498. Sinnige, H (1)
 499. Slachmuylders, K (1)
 500. Slaets, J.P.J (1)
 501. Slev, Vina (1)
 502. Slijper, M (1)
 503. Slot, Dimphy (1)
 504. Sluiter, J.K (1)
 505. Sluiter, M (1)
 506. Smetcoren, An-Sofie (1)
 507. Smeulers, Marian (1)
 508. Smit-Hilberink, A (1)
 509. Smits, Carolien (3)
 510. Smits, Desiree (1)
 511. Snoeren, M.W.C (2)
 512. Sofie Verhaeghe (1)
 513. Sorensen, Peggy J.G (1)
 514. Spierts, Nadine (1)
 515. Sponselee, Anne-mie (1)
 516. Spreeuwenberg, C (1)
 517. Staa, Anneloes van (5)
 518. Staal, Ingrid (1)
 519. Stalpers, Dewi (2)
 520. Steeman, E (2)
 521. Steen, Jenny van der (1)
 522. Steen, Wim van der (1)
 523. Stichele, R.M. Vander (1)
 524. Stobernack, Tim (1)
 525. Stoop, X (1)
 526. Stoopendaal, Annemiek (1)
 527. Storm-Versloot, M (1)
 528. Storms, Hannelore (1)
 529. Straten, Annemieke van (1)
 530. Strating, Mathilde (1)
 531. Stringer, Barbara (3)
 532. Sulkers, Esther (1)
 533. Suurmond, Jeanine (3)
 534. Sweerts, Chloë (1)
 535. Swildens, Wilma (1)
 536. Switsers, Lise (1)
 537. Teunissen, S (1)
 538. Tielen, Mirjam (1)
 539. Tiesinga, L.J (5)
 540. Tilburg, Willem van (1)
 541. Timmermans, O (1)
 542. Timmermans, Olaf (1)
 543. Tissing, Wim (1)
 544. Tomic, W (1)
 545. Tournoy, Jos (1)
 546. Uchmanowicz, Izabella (1)
 547. Uden-Kraan, Cornelia van (1)
 548. Uitterhoeve, Ruud (2)
 549. Utens, C (1)
 550. Vaal, W. de (1)
 551. Valkenburg, Lukas (1)
 552. Vandecasteele, Tina (2)
 553. Vandelanotte, Annick (1)
 554. Vanderwee, Katrien (4)
 555. Vandewalle, Joeri (1)
 556. Vandijck, D.M (2)
 557. Vanlaere, Linus (1)
 558. Vanleerberghe, Patricia (2)
 559. Vanwesemael, Toke (1)
 560. Veer, A.J.E. de (3)
 561. Veld, Judith Huis in het (2)
 562. Velde, Iris van de (1)
 563. Velde-Kemmeren, Angelique van der (1)
 564. Velderman, Mariska Klein (1)
 565. Ven, Geertje van de (1)
 566. Verbeek, H (1)
 567. Verbeek, Hilde (1)
 568. Vercruysse, Lieke (1)
 569. Verhaeghe, Rick (1)
 570. Verhaeghe, Rik (1)
 571. Verhaeghe, Sofie (7)
 572. Verhoef, J (1)
 573. Verhoeven-Wind, L (1)
 574. Verkade, Paul-Jeroen (2)
 575. Verkaik, Renate (3)
 576. Verkerk, M.A (1)
 577. Verkerk, Paul H (1)
 578. Verkooijen, H.E.C (2)
 579. Vermeulen, H (4)
 580. Vermeulen, Joan (1)
 581. Vermeyen, K (1)
 582. Verschraegen, Jurn (1)
 583. Verschuur, Els M.L (1)
 584. Versluys, K (1)
 585. Verstappen, C (1)
 586. Verwey, Renée (2)
 587. Vingerhoets, Ad (1)
 588. Visser, A.P (1)
 589. Visser, M (1)
 590. Visser-Kelderman, Dyanne (1)
 591. Visser-Meily, J.M.A (1)
 592. Vissers, Kris C (1)
 593. Vliet, M.J. van (1)
 594. Vloet, L (1)
 595. Vocht, H. de (2)
 596. Vogelaar, Paul (1)
 597. Voogt, Amar (1)
 598. Vos, Annemarie de (1)
 599. Vos, R. de (2)
 600. Voss, A (1)
 601. Voss, Andreas (1)
 602. Vossebelt, Erna (1)
 603. Vries, Anneke van Dijk-de (1)
 604. Vries, Jacqueline de (1)
 605. Vrijhoef, Bert (1)
 606. Vuysere, S. De (1)
 607. Waal, G. Huisman-de (4)
 608. Wal, M.H.L. van der (1)
 609. Wal-Huisman, Hanneke van der (1)
 610. Wallenburg, Iris (1)
 611. Walraven-Schils, Karin (1)
 612. Wandeler, Ellen De (1)
 613. Wauters, M (1)
 614. Weegen, Sanne van der (1)
 615. Weert, J. van (1)
 616. Weggelaar-Jansen, Anne Marie (1)
 617. Weijers, Erik (1)
 618. Welcker, M (1)
 619. Weldam, Saskia (1)
 620. Welkenhuysen, M (1)
 621. Wendt, Benjamin (1)
 622. Werkman, Wendy (1)
 623. Westerhof, Gerben (1)
 624. Wezel, Nienke van (1)
 625. Widdershoven, G (1)
 626. Wiegman, Nannie (3)
 627. Wielenga, Froukje (1)
 628. Wielenga, J.M (4)
 629. Wierts-Lassouw, Marlies (6)
 630. Wijk, Marjolein van (1)
 631. Wijnekus, Noortje (1)
 632. Wijngaarden, Els van (1)
 633. Willekens, M (1)
 634. Willems, Arno (1)
 635. Willemse, Bernadette (1)
 636. Winter, C.P. de (1)
 637. Winter, Karel de (1)
 638. Winters, Sjenny (1)
 639. Wit, Rianne de (1)
 640. Wit, Ronald de (2)
 641. Witkamp, Erica (2)
 642. Witte, Luc de (5)
 643. Witte, Nico de (2)
 644. Wynia, K (2)
 645. Zandvoort, Michel JJM van (1)
 646. Zegelin, A (2)
 647. Zegwaard, Marian (1)
 648. Zelm, R.T. van (1)
 649. Zijpp, Teatske van der (1)
 650. Zuidema, Rixt (1)
 651. Zwaaftink, Rob Groot (1)
 652. Zwaan, Peter (1)
 653. Zwaard, J. van der (1)
 654. Zwakhalen, S.M.G (3)
 655. Zwakman, Marieke (1)
Overige

HET MEEST GELEZEN IN HET VORIGE NUMMER Het meest gelezen in het vorige nummer

Hieronder vindt u de top 3 artikelen uit editie 2 (juni 2022) van VerpleegkundeMeer »