Nr 4, december '18

  Van de redactie

  Dit laatste nummer van Verpleegkunde van 2018 bevat een Actueel, twee onderzoeksartikelen en drie bijdragen op basis van een proefschrift. Meer »

Actueel

Proactieve zorgplanning rond het levenseinde

Paul Vogelaar - In juli werd ik grootvader! De dolgelukkige ouders wensten dat het uiterste zou worden ondernomen om hun prematuur geboren zoontje te laten leven. Bij de artsen waren er meteen al grote zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen, maar deze werden niet met de ouders gedeeld. Dat is in Ghana niet gebruikelijk en behandelmogelijkheden zijn daar ook beperkt. Bij de derde ademstilstand in drie weken besloten de artsen de behandeling te staken. Had een gesprek over het medisch beleid bij complicaties kunnen helpen om het verdriet bij de ouders - en grootvader - te verzachten? Meer »

Proactieve zorgplanning rond het levenseinde

Paul Vogelaar - In juli werd ik grootvader! De dolgelukkige ouders wensten dat het uiterste zou worden ondernomen om hun prematuur geboren zoontje te laten leven. Bij de artsen waren er meteen al grote zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen, maar deze werden niet met de ouders gedeeld. Dat is in Ghana niet gebruikelijk en behandelmogelijkheden zijn daar ook beperkt. Bij de derde ademstilstand in drie weken besloten de artsen de behandeling te staken. Had een gesprek over het medisch beleid bij complicaties kunnen helpen om het verdriet bij de ouders - en grootvader - te verzachten? Meer »

Onderzoeksartikel

Ontwikkeling van de EMINCS: zelfbeoordelingsinstrument voor verpleegkundigen over kennis, attitude en vaardigheden voor georganiseerde vormen van ethisch overleg

Bart Cusveller, Annemiek Schep-Akkerman - Volgens het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 hebben hbo-verpleegkundigen kennis nodig van de moreel-ethische context van de zorgverlening, van zorg-ethische benaderingen en theorieën die beschrijven wat de zorgrelatie inhoudt. In dit onderzoek is aan verpleegkundigen gevraagd in hoeverre zij deze competenties daadwerkelijk zeggen te bezitten. Meer »

Ontwikkeling van de EMINCS: zelfbeoordelingsinstrument voor verpleegkundigen over kennis, attitude en vaardigheden voor georganiseerde vormen van ethisch overleg

Bart Cusveller, Annemiek Schep-Akkerman - Volgens het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 hebben hbo-verpleegkundigen kennis nodig van de moreel-ethische context van de zorgverlening, van zorg-ethische benaderingen en theorieën die beschrijven wat de zorgrelatie inhoudt. In dit onderzoek is aan verpleegkundigen gevraagd in hoeverre zij deze competenties daadwerkelijk zeggen te bezitten. Meer »

Zelfmanagementondersteuning en e-health bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van een naaste met dementie

Judith Huis in het Veld, Renate Verkaik, Berno van Meijel, Paul-Jeroen Verkade, Wendy Werkman, Cees Hertogh, Anneke Francke - Dit artikel moet inzicht geven in hoe en door wie mantelzorgers ondersteund willen worden in zelfmanagement bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van hun naaste met dementie, en of mantelzorgers e-health een nuttig hulpmiddel vinden bij zelfmanagementondersteuning. Meer »

Zelfmanagementondersteuning en e-health bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van een naaste met dementie

Judith Huis in het Veld, Renate Verkaik, Berno van Meijel, Paul-Jeroen Verkade, Wendy Werkman, Cees Hertogh, Anneke Francke - Dit artikel moet inzicht geven in hoe en door wie mantelzorgers ondersteund willen worden in zelfmanagement bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van hun naaste met dementie, en of mantelzorgers e-health een nuttig hulpmiddel vinden bij zelfmanagementondersteuning. Meer »

Overige

Referenten Verpleegkunde 2018

Wij zijn onze referenten weer zeer erkentelijk voor hun inhoudelijke kennis en hun bereidwilligheid. In dit artikel treft u een overzicht van de referenten die in 2018 één of meerdere artikelen voor Verpleegkunde hebben (her)beoordeeld. Meer »

Referenten Verpleegkunde 2018

Wij zijn onze referenten weer zeer erkentelijk voor hun inhoudelijke kennis en hun bereidwilligheid. In dit artikel treft u een overzicht van de referenten die in 2018 één of meerdere artikelen voor Verpleegkunde hebben (her)beoordeeld. Meer »

Proefschrift

Verbetering van zorg bij postoperatieve pijn

Rianne van Boekel - Postoperatieve pijn komt vaak voor en heeft negatieve gevolgen voor de patiënt. De prevalentie van matige tot ernstige postoperatieve pijn in Nederland en in de rest van de wereld varieert tussen 41% en 65%. Het algemene doel van het proefschrift was om de kwaliteit van postoperatieve pijnzorg in ziekenhuizen te onderzoeken. Meer »

Toegepaste klinimetrie op de afdeling Intensive care

Saskia Rijkenberg - Zorgprofessionals gebruiken metingen om een diagnose te stellen, om het effect van de behandeling te evalueren en ten slotte om een prognose te stellen. Van opname tot ontslag of overlijden; elke fase in de behandeling van de kritiek-zieke patiënt op de intensive care unit (ICU) vereist metingen. Dit proefschrift heeft de validiteit, betrouwbaarheid en accuratesse van een aantal meetinstrumenten op de ICU beoordeeld. Meer »

De Systematische ActiveringsMethode (SAM): een verpleegkundige interventiestudie voor patiënten met een depressieve stoornis op latere leeftijd

Frans Clignet - Een depressie op latere leeftijd is een heterogene stoornis die een grote impact heeft op het dagelijks leven, met een prevalentie die varieert tussen 1-5%. In deze studie is een Systematische ActiveringsMethode (SAM) ontwikkeld voor verpleegkundigen om in te zetten bij patiënten met een ernstige depressieve stoornis op latere leeftijd. Meer »

4 december '18
jaargang 33
Voorblad verpleegkunde, nummer 4, december 2018, jaargang 33 Lees nu

Selecteer artikelen in

Auteur

 1. AMC (1)
 2. Aartsen, Marja (1)
 3. Abma, T (1)
 4. Achterberg, T. van (7)
 5. Acker, R. van (1)
 6. Adriaansen, M.J.M (1)
 7. Adriaansen, Marian (7)
 8. Aken, P. van (1)
 9. Albersnagel-Thijssen, E (1)
 10. Andela, R.M (2)
 11. Annema, C (1)
 12. Anrys, Charlotte (1)
 13. Assen, M.A.L.M. van (1)
 14. Backer, T. de (1)
 15. Baeten, Paul (1)
 16. Bakker, Ellen (1)
 17. Bakker, P (1)
 18. Bakker, Ton (1)
 19. Bal, Roland (1)
 20. Beeckman, D (2)
 21. Beeckman,  Dimitri (1)
 22. Beekman, A (1)
 23. Beerens, Hanneke (1)
 24. Bensing, J (1)
 25. Berben, S (1)
 26. Berg, Gerda van den (1)
 27. Beurskens, A.J.H.M (1)
 28. Beurskens, S (1)
 29. Beurskens, Sandra (1)
 30. Biesen, Wim van (1)
 31. Bijl, J.J. van der (5)
 32. Bijl, N. de (1)
 33. Bilsen, P.M.A. van (1)
 34. Bleijenberg, Nienke (1)
 35. Blom, Marco (1)
 36. Blot, S.I (2)
 37. Bocquaert, Ilse (1)
 38. Boekel, Rianne van (1)
 39. Boekhorst, S. te (1)
 40. Boer, A. den (1)
 41. Boer, F. de (1)
 42. Boer-Dennert, M.M. de (1)
 43. Boeykens, K (1)
 44. Bogaert, P. van (1)
 45. Bogert, J.A.D.J. van den (1)
 46. Bongers, Inge (1)
 47. Bonouvrie, M (1)
 48. Bont, Eveline de (1)
 49. Boogaard, M. van den (1)
 50. Boom, H. van der (1)
 51. Boonstra, Nynke (2)
 52. Bortel, L.M. van (1)
 53. Bossche, Koen Van den (1)
 54. Bossema, Ercolie (1)
 55. Bot, Cindy de (1)
 56. Bouman, Ans (1)
 57. Boumans, N.P.G (2)
 58. Bours, Gerrie (4)
 59. Braes, Tom (1)
 60. Breedveld-Peters, J (1)
 61. Brinksma, Aeltsje (1)
 62. Bronkhorst, S.C. van (1)
 63. Bronner, C.M (1)
 64. Brouns, G (1)
 65. Brouns, Ger (14)
 66. Brouwer, A.J (1)
 67. Brouwers, A (1)
 68. Bruggen, H. van der (1)
 69. Buijck, Bianca (1)
 70. Buitendijk, K (1)
 71. Burger, G.T.M (1)
 72. Burgerhof, Hans (1)
 73. Burghout, C (1)
 74. Buyle, Franky (1)
 75. Cardiff, Shaun (1)
 76. Caris-Verhallen, W (1)
 77. Cingel, M. van der (1)
 78. Claes, B (2)
 79. Claes, Neree (1)
 80. Clignet, Frans (1)
 81. Coppens, Imgard (1)
 82. Courtens, Annelies (1)
 83. Couttenye, M.M (1)
 84. Cox, K (1)
 85. Craen, Eline de (1)
 86. Cras, Bart (1)
 87. Crombez, Geert (1)
 88. Cuijpers, Pim (1)
 89. Cusveller, B.S (5)
 90. Cusveller, Bart (2)
 91. Damme, Nele Van (1)
 92. Daniëls, R (1)
 93. Dassen, T (1)
 94. Debyser, B (1)
 95. Debyser, D (1)
 96. Decock, Stefanie (2)
 97. Decoene, Elsie (1)
 98. Dedeyne, Lenore (1)
 99. Deeg, D.J.H (1)
 100. Defloor, T (3)
 101. Dekker, C (1)
 102. Deliens, Luc (1)
 103. Delmotte, N (1)
 104. Demuynck, E (1)
 105. Deschodt, Mieke (1)
 106. Devillé, Walter (1)
 107. Diderich, Hester M (1)
 108. Dierickx, Eva (1)
 109. Dierickx, K (1)
 110. Dijk, Hanna van (1)
 111. Dijk, L. van (1)
 112. Dijk, Monique van (1)
 113. Dijkstra, A (8)
 114. Dikken, Jeroen (1)
 115. Dilles, T (1)
 116. Dobber, J (1)
 117. Donder, Liesbeth De (1)
 118. Doorn, C.M. Dekker-van (1)
 119. Driebergen, R (1)
 120. Droës, R.M (3)
 121. Dubois, Aurélie (1)
 122. Duijnstee, M.S.H (1)
 123. Dulmen, S. van (1)
 124. Dumez, F (1)
 125. Duppen, Daan (1)
 126. Duprez, Veerle (1)
 127. Eeckloo, Kristof (2)
 128. Eijken, M. van (1)
 129. Eikelenboom, Nathalie (1)
 130. Elburg, Remco van (1)
 131. Elderhuis, R.M (3)
 132. Elseviers, M.M (1)
 133. Engelshoven, I. van (1)
 134. Ensermo, M (1)
 135. Eshuis, L (1)
 136. Eskes, A (1)
 137. Evers, Andrea (1)
 138. Evers, G (2)
 139. Evers, W (1)
 140. Evers-Kiebooms, G (1)
 141. Exter, Martijntje den (1)
 142. Fekkes, Minne (1)
 143. Feytens, M (1)
 144. Finnema, E (2)
 145. Flamaing, Johan (1)
 146. Foeken, Chantal (2)
 147. Franck, E (1)
 148. Francke, A (1)
 149. Francke, Anneke (19)
 150. Freijer, Karen (1)
 151. Fret, Bram (1)
 152. Friele, R (1)
 153. Friesen, Jolanda (9)
 154. Frings-Dresen, M.H.W (1)
 155. Gaal, B. van (1)
 156. Gamel, Claudia (6)
 157. Garssen , B (1)
 158. Gastmans, Chris (1)
 159. Geeraert, B (1)
 160. Geerbex, Annelies (1)
 161. Genechten, N. van (1)
 162. Geraerts, M (1)
 163. Geudens, F (1)
 164. Gielen, Evelien (1)
 165. Ginkel, Janneke de Man-van (1)
 166. Gispen, L.S.F (1)
 167. Glind, Irene van de (1)
 168. Gloudemans, H (1)
 169. Gobbens, Robbert (21)
 170. Godts, W (1)
 171. Goossen, W (1)
 172. Goossens, L (1)
 173. Goossens, Lieve (1)
 174. Goossens, P (1)
 175. Gorkom, P. van (1)
 176. Graaff, F.M. de (1)
 177. Groenewegen, P.P (1)
 178. Groenewegen, Patrick (1)
 179. Grondelle, Nies van (1)
 180. Groot, Joke Mintjes-de (4)
 181. Groot, Kim de (1)
 182. Grootven, Bastiaan Van (1)
 183. Grotendorst, Ans (1)
 184. Grypdonck, M.H.F (14)
 185. Grypdonck, Maria (1)
 186. Haan, Koos de (1)
 187. Hafsteinsdóttir, Thóra (3)
 188. Halfens, R.J.G (1)
 189. Hamers, J.P.H (3)
 190. Harps, Annelies (1)
 191. Hecke, Ann Van (10)
 192. Heede, Koen van den (2)
 193. Heijden, Beatrice van der (1)
 194. Heijnen-Kaales, Y (2)
 195. Heinen, M.M (2)
 196. Helder, O (1)
 197. Hendriks, M.R.C (1)
 198. Hendrix, M (1)
 199. Hertog-Voortman, Ria den (1)
 200. Hertogh, Cees (1)
 201. Heslinga, M (1)
 202. Hettinga, Marike (1)
 203. Heuvel, W. van den (1)
 204. Heyning, P. Van de (1)
 205. Hilbink, Mirrian (1)
 206. Ho, Vincent (2)
 207. Hoegen, Peter (1)
 208. Hoekzema, E.J (1)
 209. Hollands, L (1)
 210. Holleman, G (1)
 211. Holter, M. Ten (1)
 212. Homburg, Vincent (1)
 213. Hooft, Susanne van (1)
 214. Hoogen, A. van den (3)
 215. Houten, G.S. van Zuiden-van (1)
 216. Hugenholtz, N.I.R (1)
 217. Huijben-Schoenmakers, Marleen (1)
 218. Huis, A (1)
 219. Huizen, Heleen van (1)
 220. Hulsenboom, M (1)
 221. Humbeeck, Liesbeth Van (1)
 222. Jaarsma, T (3)
 223. Jacobs, P (1)
 224. Jager, Marjo (1)
 225. Jager-Wittenaar, Harriët (1)
 226. Jansen, G.J (3)
 227. Jansen, J (1)
 228. Jansen, Wim J.J (1)
 229. Janssens, Kim (1)
 230. Jebbink, G. Groot (2)
 231. Jochemsen, H (1)
 232. Jong, Alette de (2)
 233. Jong, Anneke de (3)
 234. Jong, Nynke de (2)
 235. Jongerden, I.P (1)
 236. Jukema, J.S (3)
 237. Jukema, Jan (2)
 238. Kayan-Acun, Emine (1)
 239. Keers, Joost C (1)
 240. Kemps, Hennie (1)
 241. Kerkhof, A (1)
 242. Kerkstra, A (1)
 243. Keyser, J.H.A. De (1)
 244. Klink, Marcel van der (1)
 245. Koekkoek, Bauke (3)
 246. Koerten, C. van (1)
 247. Kok, E. de (1)
 248. Koopman, P.J.M (1)
 249. Korpel, Gerda (1)
 250. Kort, Helianthe (1)
 251. Korver, Eric de Ruijter (1)
 252. Koster, S (1)
 253. Kox, J.H.A.M (2)
 254. Kraaijkamp, Jules (1)
 255. Kroezen, M (1)
 256. Kroezen, Marieke (1)
 257. Kruif, A. de (1)
 258. Labeau, S.O (2)
 259. Lalleman, Pieterbas (1)
 260. Lambotte, Deborah (1)
 261. Lange, Jacomine de (5)
 262. Langebeek, Nienke (1)
 263. Latour, Corine (1)
 264. Laurant, Miranda (1)
 265. Leeuw, Irma Verdonck-de (1)
 266. Leeuw, J. de (1)
 267. Leeuw, M.G.C. de (1)
 268. Leeuw, R. de (1)
 269. Leeuwen, R.R. van (2)
 270. Leget, Carlo (1)
 271. Leijen-Zeelenberg, Janneke van (1)
 272. Lelie, J. v.d (1)
 273. Leman, Ilse (1)
 274. Leytens, Jotine (1)
 275. Linden, Arjenne van der (1)
 276. Linge, R. van (3)
 277. Loth, C.A (1)
 278. Luiking, Marie Louise (1)
 279. Lust, Elisa (1)
 280. Luttik, M.L (1)
 281. Malfait, Simon (3)
 282. Mank, A (1)
 283. Maten, Ada ter (1)
 284. Maten-Speksnijder, Ada ter (1)
 285. Mathieu, C (1)
 286. Maurits, Erica (3)
 287. Mauritz, M (1)
 288. Meer, Esther van der (1)
 289. Meermans, Geert (1)
 290. Meester, K. de (1)
 291. Meijel, Berno van (15)
 292. Meijer, C. de (1)
 293. Meijer, M (2)
 294. Meijers, J (1)
 295. Meijers-Verhoeven, Karina (1)
 296. Melis, R (1)
 297. Metzelthin, Silke (1)
 298. Meukens, S (1)
 299. Meulemans, H (1)
 300. Middel, B (1)
 301. Milisen, K (1)
 302. Milisen, Koen (1)
 303. Minkman, Mirella (1)
 304. Mistiaen, Patriek (1)
 305. Moes, H (1)
 306. Mol, Margo van (1)
 307. Moons, P (1)
 308. Mooter, A. van den (1)
 309. Moulin, Monique Du (3)
 310. MscN (1)
 311. Munten, Guus (1)
 312. Muntinga, Maaike (1)
 313. Myny, D (1)
 314. Müller-Staub, M (1)
 315. Nie-Visser, Noémi van (1)
 316. Nissen, H (1)
 317. Nissen, J.M.J.F (1)
 318. Noome, Marijke (1)
 319. Notter, J (1)
 320. Oeseburg, B (1)
 321. Oldenhof, Lieke (1)
 322. Olsman, Erik (1)
 323. Ommen, I.W. de Boer van (1)
 324. Ong, R (2)
 325. Ong, Rob (1)
 326. Onwuteaka-Philipsen, Bregje D (1)
 327. Opbroek, Inge (2)
 328. Os-Medendorp, H. van (2)
 329. Oudesluys-Murphy, Anne Marie (1)
 330. Paans, Wolter (2)
 331. Pannebakker, Fieke D (1)
 332. Paridaens, R (1)
 333. Pasman, Roeline (1)
 334. Peeters, C (1)
 335. Persoon, A (1)
 336. Peters, Jeroen (1)
 337. Peters, V (1)
 338. Petrovic, M (1)
 339. Philipsen, Hans (1)
 340. Piere, Marieke van (1)
 341. Plas, Annicka G.M. van der (1)
 342. Plas, Marieke (6)
 343. Pol-Grevelink, A. van den (7)
 344. Pool, Inge (1)
 345. Post, D (2)
 346. Post, M.W.M (1)
 347. Potting, C.M.J (3)
 348. Preijde, Luuk (2)
 349. Prins, E (1)
 350. Proot, I.M (1)
 351. Pruijssers, Addy (1)
 352. Puts, M.T.E (1)
 353. Redactie (57)
 354. Rensen, A (1)
 355. Repping-Wuts, Han (1)
 356. Reynaert, W (1)
 357. Ribbe, M (1)
 358. Rijk, A. de (1)
 359. Rijkenberg, Saskia (1)
 360. Roelofs, Pepijn (1)
 361. Roodbol, Petrie (1)
 362. Rooij, Ietje de (1)
 363. Ros, W (1)
 364. Rosendal, H (1)
 365. Rossum, E. van (3)
 366. Rossum, Erik van (2)
 367. Ruiter, H. de (1)
 368. Ruwaard, D (1)
 369. Ruyter, R. de (1)
 370. Sahan, T (1)
 371. Salomons, Cissy (1)
 372. Sanderman, R (2)
 373. Schalk, R (1)
 374. Schep-Akkerman, Annemiek (1)
 375. Scheur, G.G. van Bruchem-van de (1)
 376. Schippers, Eline (1)
 377. Schoonhoven, Lisette (1)
 378. Schoot, T (1)
 379. Schueren, Marian de van der (1)
 380. Schutter, Hannie (1)
 381. Schuurmans, Marieke (3)
 382. Semin-Goossens, A (1)
 383. Simmes, Friede (4)
 384. Sinnema, Henny (1)
 385. Sinnige, H (1)
 386. Slachmuylders, K (1)
 387. Slaets, J.P.J (1)
 388. Slev, Vina (1)
 389. Slijper, M (1)
 390. Sluiter, J.K (1)
 391. Sluiter, M (1)
 392. Smetcoren, An-Sofie (1)
 393. Smeulers, Marian (1)
 394. Smit-Hilberink, A (1)
 395. Smits, Carolien (3)
 396. Smits, Desiree (1)
 397. Snoeren, M.W.C (2)
 398. Sorensen, Peggy J.G (1)
 399. Spreeuwenberg, C (1)
 400. Staa, A.L. van (4)
 401. Staa, Anneloes van (1)
 402. Stalpers, Dewi (1)
 403. Steeman, E (2)
 404. Steen, Wim van der (1)
 405. Stichele, R.M. Vander (1)
 406. Stoop, X (1)
 407. Stoopendaal, Annemiek (1)
 408. Storm-Versloot, M (1)
 409. Storms, Hannelore (1)
 410. Strating, Mathilde (1)
 411. Stringer, B (1)
 412. Stringer, Barbara (1)
 413. Sulkers, Esther (1)
 414. Suurmond, Jeanine (3)
 415. Sweerts, Chloë (1)
 416. Switsers, Lise (1)
 417. Teunissen, S (1)
 418. Tielen, Mirjam (1)
 419. Tiesinga, L.J (5)
 420. Tilburg, Willem van (1)
 421. Timmermans, O (1)
 422. Tissing, Wim (1)
 423. Tomic, W (1)
 424. Tournoy, Jos (1)
 425. Uden-Kraan, Cornelia van (1)
 426. Uitterhoeve, Ruud (2)
 427. Utens, C (1)
 428. Vaal, W. de (1)
 429. Valkenburg, Lukas (1)
 430. Vandecasteele, T (1)
 431. Vanderwee, Katrien (4)
 432. Vandijck, D.M (2)
 433. Veer, A.J.E. de (3)
 434. Veld, Judith Huis in het (1)
 435. Velderman, Mariska Klein (1)
 436. Ven, Geertje van de (1)
 437. Verbeek, H (1)
 438. Verhaeghe, S (4)
 439. Verhaeghe, Sofie (2)
 440. Verhoef, J (1)
 441. Verhoeven-Wind, L (1)
 442. Verkade, Paul-Jeroen (1)
 443. Verkaik, R (2)
 444. Verkaik, Renate (1)
 445. Verkerk, M.A (1)
 446. Verkerk, Paul H (1)
 447. Verkooijen, H.E.C (2)
 448. Vermeulen, H (3)
 449. Vermeulen, Joan (1)
 450. Vermeyen, K (1)
 451. Verschraegen, Jurn (1)
 452. Verschuur, Els M.L (1)
 453. Versluys, K (1)
 454. Verstappen, C (1)
 455. Verwey, Renée (1)
 456. Vingerhoets, Ad (1)
 457. Visser, A.P (1)
 458. Visser, M (1)
 459. Visser-Meily, J.M.A (1)
 460. Vissers, Kris C (1)
 461. Vliet, M.J. van (1)
 462. Vloet, L (1)
 463. Vocht, H. de (2)
 464. Vogelaar, Paul (1)
 465. Voogt, Amar (1)
 466. Vos, R. de (2)
 467. Voss, A (1)
 468. Vries, Anneke van Dijk-de (1)
 469. Vrijhoef, Bert (1)
 470. Vuysere, S. De (1)
 471. Waal, G. Huisman-de (2)
 472. Wal, M.H.L. van der (1)
 473. Wandeler, Ellen De (1)
 474. Wauters, M (1)
 475. Weegen, Sanne van der (1)
 476. Weert, J. van (1)
 477. Welcker, M (1)
 478. Weldam, Saskia (1)
 479. Welkenhuysen, M (1)
 480. Werkman, Wendy (1)
 481. Westerhof, Gerben (1)
 482. Wezel, Nienke van (1)
 483. Widdershoven, G (1)
 484. Wiegman, Nannie (3)
 485. Wielenga, Froukje (1)
 486. Wielenga, J.M (4)
 487. Wierts, Marlies (1)
 488. Wierts-Lassouw, Marlies (5)
 489. Willekens, M (1)
 490. Willems, Arno (1)
 491. Winter, C.P. de (1)
 492. Winter, Karel de (1)
 493. Winters, Sjenny (1)
 494. Wit, Rianne de (1)
 495. Wit, Ronald de (2)
 496. Witkamp, Erica (1)
 497. Witte, L. de (1)
 498. Witte, L.P. de (3)
 499. Witte, Luc de (1)
 500. Wynia, K (2)
 501. Zegelin, A (2)
 502. Zegwaard, Marian (1)
 503. Zelm, R.T. van (1)
 504. Zwaard, J. van der (1)
 505. Zwakhalen, S.M.G (1)