Nr 2, juni '16

  Van de redactie

  Er is veel animo voor het ontwikkelen van een landelijke minor Verpleegkundig Leiderschap. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst die op 8 april jl. plaatsvond. In het eerste Actueel van dit nummer van Verpleegkunde doen Pieterbas Lalleman en Shaun Cardiff verslag van deze bijeenkomst. Meer »

  Wijzigingen redactie Verpleegkunde

  Mededelingen over veranderingen in de bezetting van de redactie. Meer »

Onderzoeksartikel

Zelfsturing in de thuiszorg geeft meer beslissingsvrijheid en aantrekkelijker werk

Erica Maurits, Anke de Veer, Anneke Francke - Dit artikel geeft inzicht in de mate van zelfsturing van thuiszorgteams, de beslissingsvrijheid in de zorgverlening die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren en de samenhang tussen zelfsturend werken en de ervaren beslissingsvrijheid. Ook beschrijft het artikel in hoeverre zorgverleners vinden dat het werken in een zelfsturend team de beroepsuitoefening aantrekkelijker maakt. Ten slotte maakt het artikel duidelijk in hoeverre het opleidingsniveau van de zorgverlener hierbij een rol speelt. Meer »

Zelfsturing in de thuiszorg geeft meer beslissingsvrijheid en aantrekkelijker werk

Erica Maurits, Anke de Veer, Anneke Francke - Dit artikel geeft inzicht in de mate van zelfsturing van thuiszorgteams, de beslissingsvrijheid in de zorgverlening die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren en de samenhang tussen zelfsturend werken en de ervaren beslissingsvrijheid. Ook beschrijft het artikel in hoeverre zorgverleners vinden dat het werken in een zelfsturend team de beroepsuitoefening aantrekkelijker maakt. Ten slotte maakt het artikel duidelijk in hoeverre het opleidingsniveau van de zorgverlener hierbij een rol speelt. Meer »

Actueel

Veel animo voor een landelijke minor Verpleegkundig Leiderschap

Pieterbas Lalleman, Shaun Cardiff - Op vrijdagmiddag 8 april jl. organiseerden Pieterbas Lalleman (Hogeschool Utrecht en UMCU) en Shaun Cardiff (Fontys Hogeschool) samen met werkveld, onderwijs en onderzoek, een eerste verkenning naar de behoefte aan een landelijk minor over verpleegkundig leiderschap. De doelstellingen van deze bijeenkomst waren het exploreren van ideeën rondom inhoud en draagvlak voor een landelijk minor, inzicht verkrijgen in wie hierin wil participeren en hoe dit te realiseren, zowel organisatorisch als financieel. Meer »

Veel animo voor een landelijke minor Verpleegkundig Leiderschap

Pieterbas Lalleman, Shaun Cardiff - Op vrijdagmiddag 8 april jl. organiseerden Pieterbas Lalleman (Hogeschool Utrecht en UMCU) en Shaun Cardiff (Fontys Hogeschool) samen met werkveld, onderwijs en onderzoek, een eerste verkenning naar de behoefte aan een landelijk minor over verpleegkundig leiderschap. De doelstellingen van deze bijeenkomst waren het exploreren van ideeën rondom inhoud en draagvlak voor een landelijk minor, inzicht verkrijgen in wie hierin wil participeren en hoe dit te realiseren, zowel organisatorisch als financieel. Meer »

Onderzoeksagenda GGz: De juiste behandeling op het juiste moment

Berno van Meijel, Nynke Boonstra, Marieke van Piere, Patrick Groenewegen - De geestelijke gezondheidszorg is hard in beweging in Nederland (en ook daarbuiten). Er wordt vanuit verschillende disciplines veel onderzoek gedaan binnen deze sector en er wordt veel geïnnoveerd. Dit geldt ook voor het vakgebied van de ggz-verpleegkunde. Het is echter opmerkelijk dat dit niet is samengegaan met een vermindering van incidentie en prevalentie van ernstige psychische stoornissen. Naast vroegdetectie en vroege interventie vormt ook het personaliseren van behandeling en zorg een grote uitdaging. Vandaar de titel van deze Onderzoeksagenda GGz: De juiste behandeling op het juiste moment. Meer »

Onderzoeksagenda GGz: De juiste behandeling op het juiste moment

Berno van Meijel, Nynke Boonstra, Marieke van Piere, Patrick Groenewegen - De geestelijke gezondheidszorg is hard in beweging in Nederland (en ook daarbuiten). Er wordt vanuit verschillende disciplines veel onderzoek gedaan binnen deze sector en er wordt veel geïnnoveerd. Dit geldt ook voor het vakgebied van de ggz-verpleegkunde. Het is echter opmerkelijk dat dit niet is samengegaan met een vermindering van incidentie en prevalentie van ernstige psychische stoornissen. Naast vroegdetectie en vroege interventie vormt ook het personaliseren van behandeling en zorg een grote uitdaging. Vandaar de titel van deze Onderzoeksagenda GGz: De juiste behandeling op het juiste moment. Meer »

Trans Elektrische Neuro Stimulatie (TENS), een landelijke werkinstructie

Karina Meijers-Verhoeven - Volgens een studie in 15 Europese landen heeft ongeveer één op de vijf inwoners last van chronische pijn. Rugpijn en gewrichtspijn komen het meest voor. Een meerderheid van de patiënten met chronische pijn uit deze studie wordt gezien door de huisarts (70%), slechts 2% is onder behandeling van een pijnspecialist. Meer »

Trans Elektrische Neuro Stimulatie (TENS), een landelijke werkinstructie

Karina Meijers-Verhoeven - Volgens een studie in 15 Europese landen heeft ongeveer één op de vijf inwoners last van chronische pijn. Rugpijn en gewrichtspijn komen het meest voor. Een meerderheid van de patiënten met chronische pijn uit deze studie wordt gezien door de huisarts (70%), slechts 2% is onder behandeling van een pijnspecialist. Meer »

Anna Reynvaanprijzen uitgereikt

Op donderdag 26 mei jl. werden de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen uitgereikt in de Amsterdamse Stadsschouwburg. De Anna Reynvaan wetenschapsprijs voor het beste wetenschappelijke artikel van een verpleegkundige ging naar Nienke van der Voort van de Hogeschool Inholland, voor het artikel Collaborative care for patients with bipolar disorder: randomised controlled trial. Meer »

Anna Reynvaanprijzen uitgereikt

Op donderdag 26 mei jl. werden de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen uitgereikt in de Amsterdamse Stadsschouwburg. De Anna Reynvaan wetenschapsprijs voor het beste wetenschappelijke artikel van een verpleegkundige ging naar Nienke van der Voort van de Hogeschool Inholland, voor het artikel Collaborative care for patients with bipolar disorder: randomised controlled trial. Meer »

Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) opgericht

Om de groep van verpleegkundig specialisten te ondersteunen in de uitoefening van hun taken wordt de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) opgericht. De lancering van deze beroepsvereniging gebeurde op 18 april 2016 tijdens een toepasselijk symposium over de functie van de verpleegkundig specialist: "Verpleegkundig specialisten: Durven investeren!". Meer »

Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) opgericht

Om de groep van verpleegkundig specialisten te ondersteunen in de uitoefening van hun taken wordt de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) opgericht. De lancering van deze beroepsvereniging gebeurde op 18 april 2016 tijdens een toepasselijk symposium over de functie van de verpleegkundig specialist: "Verpleegkundig specialisten: Durven investeren!". Meer »

Shortpaper

Patiëntvoorkeuren in de verpleegkundige besluitvorming

Ria den Hertog-Voortman - Het onderwerp in dit proefschrift is de vraag welke professionele kennis verpleegkundigen in het ziekenhuis gebruiken om hun zorg af te stemmen op de individuele voorkeuren van patiënten en hun familie, en hoe zij die kennis inzetten om goede, individueel afgestemde verpleegkundige zorg te verlenen. Meer »

Het dagelijks functioneren centraal in een diabetesconsult

Anneke van Dijk-de Vries - Diabetes mellitus type 2 is een chronische aandoening met mogelijk ingrijpende lichamelijke en psychosociale gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op psychische klachten bij mensen met diabetes tweemaal zo groot is dan bij mensen zonder chronische aandoening, en dat er een relatie is tussen psychische klachten en een slechtere instelling van de diabetes, een hoger zorggebruik, therapietrouw en een lagere kwaliteit van leven. Dit pleit ervoor om stemmingsproblemen vroegtijdig te herkennen en adequaat op deze problemen in te spelen in de reguliere diabeteszorg. Meer »

Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan

Inge Pool - De zorg ontwikkelt zich razendsnel. Dit vereist dat verpleegkundigen continu blijven leren. Gelijktijdig veroudert de beroepsbevolking: ruim 30 procent van de verpleegkundigen is inmiddels 50-plusser. Bleven verpleegkundigen voorheen vrijwel nooit tot aan hun pensioen werken, tegenwoordig komt dat steeds vaker voor. Hierdoor worden werkgevers en opleiders, gewend aan een jongere groep verpleegkundigen, uitgedaagd om verpleegkundigen van meerdere leeftijdsgroepen te stimuleren en te ondersteunen in hun continue professionele ontwikkeling (CPO). Meer »

2 juni '16
jaargang 31
Voorblad verpleegkunde, nummer 2, juni 2016, jaargang 31 Lees nu

Auteur

 1. AMC (1)
 2. Abma, T (1)
 3. Achterberg, T. van (3)
 4. Acker, R. van (1)
 5. Adriaansen, M.J.M (1)
 6. Aken, P. van (1)
 7. Albersnagel-Thijssen, E (1)
 8. Andela, R.M (2)
 9. Annema, C (1)
 10. Assen, M.A.L.M. van (1)
 11. Backer, T. de (1)
 12. Baeten, Paul (1)
 13. Bakker, P (1)
 14. Bakker, Ton (1)
 15. Bal, Roland (1)
 16. Beeckman, D (2)
 17. Beeckman,  Dimitri (1)
 18. Beekman, A (1)
 19. Bensing, J (1)
 20. Berben, S (1)
 21. Beurskens, A.J.H.M (1)
 22. Beurskens, S (1)
 23. Beurskens, Sandra (1)
 24. Bijl, J.J. van der (5)
 25. Bijl, N. de (1)
 26. Bilsen, P.M.A. van (1)
 27. Blot, S.I (2)
 28. Bocquaert, Ilse (1)
 29. Boekhorst, S. te (1)
 30. Boer, F. de (1)
 31. Boer-Dennert, M.M. de (1)
 32. Boeykens, K (1)
 33. Bogaert, P. van (1)
 34. Bogert, J.A.D.J. van den (1)
 35. Bonouvrie, M (1)
 36. Boogaard, M. van den (1)
 37. Boom, H. van der (1)
 38. Boonstra, Nynke (1)
 39. Bortel, L.M. van (1)
 40. Bouman, Ans (1)
 41. Boumans, N.P.G (2)
 42. Bours, Gerrie (1)
 43. Breedveld-Peters, J (1)
 44. Bronkhorst, S.C. van (1)
 45. Bronner, C.M (1)
 46. Brouns, G (1)
 47. Brouns, Ger (11)
 48. Brouwer, A.J (1)
 49. Brouwers, A (1)
 50. Bruggen, H. van der (1)
 51. Buijck, Bianca (1)
 52. Burger, G.T.M (1)
 53. Burghout, C (1)
 54. Buyle, Franky (1)
 55. Cardiff, Shaun (1)
 56. Caris-Verhallen, W (1)
 57. Cingel, M. van der (1)
 58. Claes, B (2)
 59. Coppens, Imgard (1)
 60. Couttenye, M.M (1)
 61. Crombez, Geert (1)
 62. Cusveller, B.S (5)
 63. Damme, Nele Van (1)
 64. Daniëls, R (1)
 65. Debyser, B (1)
 66. Debyser, D (1)
 67. Decock, Stefanie (1)
 68. Deeg, D.J.H (1)
 69. Defloor, T (3)
 70. Dekker, C (1)
 71. Deliens, Luc (1)
 72. Delmotte, N (1)
 73. Demuynck, E (1)
 74. Diderich, Hester M (1)
 75. Dierickx, K (1)
 76. Dijk, Hanna van (1)
 77. Dijk, L. van (1)
 78. Dijkstra, A (8)
 79. Dilles, T (1)
 80. Dobber, J (1)
 81. Doorn, C.M. Dekker-van (1)
 82. Driebergen, R (1)
 83. Droës, R.M (3)
 84. Dulmen, S. van (1)
 85. Dumez, F (1)
 86. Eeckloo, Kristof (1)
 87. Eijken, M. van (1)
 88. Elderhuis, R.M (3)
 89. Elseviers, M.M (1)
 90. Ensermo, M (1)
 91. Eshuis, L (1)
 92. Eskes, A (1)
 93. Evers, G (2)
 94. Evers, W (1)
 95. Evers-Kiebooms, G (1)
 96. Fekkes, Minne (1)
 97. Feytens, M (1)
 98. Finnema, E (2)
 99. Franck, E (1)
 100. Francke, Anneke (16)
 101. Freijer, Karen (1)
 102. Friele, R (1)
 103. Frings-Dresen, M.H.W (1)
 104. Gaal, B. van (1)
 105. Gamel, Claudia (6)
 106. Garssen , B (1)
 107. Gastmans, Chris (1)
 108. Geeraert, B (1)
 109. Genechten, N. van (1)
 110. Geraerts, M (1)
 111. Geudens, F (1)
 112. Gispen, L.S.F (1)
 113. Gloudemans, H (1)
 114. Gobbens, Robbert (10)
 115. Godts, W (1)
 116. Goossen, W (1)
 117. Goossens, L (1)
 118. Goossens, P (1)
 119. Gorkom, P. van (1)
 120. Graaff, F.M. de (1)
 121. Groenewegen, P.P (1)
 122. Groenewegen, Patrick (1)
 123. Groot, Joke Mintjes-de (4)
 124. Grypdonck, M.H.F (11)
 125. Hafsteinsdóttir, Thóra (2)
 126. Halfens, R.J.G (1)
 127. Hamers, J.P.H (3)
 128. Harps, Annelies (1)
 129. Hecke, Ann Van (7)
 130. Heede, Koen van den (2)
 131. Heijden, Beatrice van der (1)
 132. Heijnen-Kaales, Y (1)
 133. Heinen, M.M (1)
 134. Helder, O (1)
 135. Hendriks, M.R.C (1)
 136. Hendrix, M (1)
 137. Hertog-Voortman, Ria den (1)
 138. Heslinga, M (1)
 139. Hettinga, Marike (1)
 140. Heuvel, W. van den (1)
 141. Heyning, P. Van de (1)
 142. Hilbink, Mirrian (1)
 143. Ho, Vincent (2)
 144. Hoekzema, E.J (1)
 145. Hollands, L (1)
 146. Holter, M. Ten (1)
 147. Homburg, Vincent (1)
 148. Hoogen, A. van den (3)
 149. Houten, G.S. van Zuiden-van (1)
 150. Hugenholtz, N.I.R (1)
 151. Huijben-Schoenmakers, Marleen (1)
 152. Huis, A (1)
 153. Hulsenboom, M (1)
 154. Jaarsma, T (2)
 155. Jacobs, P (1)
 156. Jager, Marjo (1)
 157. Jager-Wittenaar, Harriët (1)
 158. Jansen, G.J (3)
 159. Jansen, J (1)
 160. Jansen, Wim J.J (1)
 161. Jebbink, G. Groot (2)
 162. Jochemsen, H (1)
 163. Jong, A.E.E. de (1)
 164. Jong, Alette de (1)
 165. Jong, Anneke de (2)
 166. Jongerden, I.P (1)
 167. Jukema, J.S (3)
 168. Keers, Joost C (1)
 169. Kerkhof, A (1)
 170. Kerkstra, A (1)
 171. Keyser, J.H.A. De (1)
 172. Koekkoek, Bauke (3)
 173. Koerten, C. van (1)
 174. Kok, E. de (1)
 175. Koopman, P.J.M (1)
 176. Koster, S (1)
 177. Kox, J.H.A.M (1)
 178. Kroezen, M (1)
 179. Kroezen, Marieke (1)
 180. Labeau, S.O (2)
 181. Lalleman, Pieterbas (1)
 182. Lange, Jacomine de (3)
 183. Latour, Corine (1)
 184. Laurant, Miranda (1)
 185. Leeuw, J. de (1)
 186. Leeuw, M.G.C. de (1)
 187. Leeuw, R. de (1)
 188. Leeuwen, R.R. van (2)
 189. Leget, Carlo (1)
 190. Lelie, J. v.d (1)
 191. Leman, Ilse (1)
 192. Linden, Arjenne van der (1)
 193. Linge, R. van (2)
 194. Loth, C.A (1)
 195. Lust, Elisa (1)
 196. Luttik, M.L (1)
 197. Malfait, Simon (1)
 198. Mank, A (1)
 199. Maten, Ada ter (1)
 200. Mathieu, C (1)
 201. Maurits, Erica (2)
 202. Mauritz, M (1)
 203. Meer, Esther van der (1)
 204. Meester, K. de (1)
 205. Meijel, Berno van (10)
 206. Meijer, C. de (1)
 207. Meijer, M (2)
 208. Meijers, J (1)
 209. Meijers-Verhoeven, Karina (1)
 210. Melis, R (1)
 211. Metzelthin, Silke (1)
 212. Meukens, S (1)
 213. Meulemans, H (1)
 214. Middel, B (1)
 215. Milisen, K (1)
 216. Moes, H (1)
 217. Moons, P (1)
 218. Mooter, A. van den (1)
 219. Moulin, Monique Du (2)
 220. MscN (1)
 221. Munten, Guus (1)
 222. Myny, D (1)
 223. Müller-Staub, M (1)
 224. Nie-Visser, Noémi van (1)
 225. Nissen, H (1)
 226. Nissen, J.M.J.F (1)
 227. Oeseburg, B (1)
 228. Oldenhof, Lieke (1)
 229. Olsman, Erik (1)
 230. Ommen, I.W. de Boer van (1)
 231. Ong, R (1)
 232. Onwuteaka-Philipsen, Bregje D (1)
 233. Os-Medendorp, H. van (2)
 234. Oudesluys-Murphy, Anne Marie (1)
 235. Paans, Wolter (2)
 236. Pannebakker, Fieke D (1)
 237. Paridaens, R (1)
 238. Peeters, C (1)
 239. Persoon, A (1)
 240. Peters, V (1)
 241. Petrovic, M (1)
 242. Piere, Marieke van (1)
 243. Plas, Annicka G.M. van der (1)
 244. Plas, Marieke (4)
 245. Pol-Grevelink, A. van den (2)
 246. Pool, Inge (1)
 247. Post, D (2)
 248. Post, M.W.M (1)
 249. Potting, C.M.J (3)
 250. Preijde, Luuk (1)
 251. Prins, E (1)
 252. Proot, I.M (1)
 253. Puts, M.T.E (1)
 254. Redactie (24)
 255. Rensen, A (1)
 256. Repping-Wuts, Han (1)
 257. Reynaert, W (1)
 258. Ribbe, M (1)
 259. Rijk, A. de (1)
 260. Rooij, Ietje de (1)
 261. Ros, W (1)
 262. Rosendal, H (1)
 263. Rossum, E. van (2)
 264. Ruiter, H. de (1)
 265. Ruwaard, D (1)
 266. Ruyter, R. de (1)
 267. Sahan, T (1)
 268. Sanderman, R (1)
 269. Schalk, R (1)
 270. Scheur, G.G. van Bruchem-van de (1)
 271. Schippers, Eline (1)
 272. Schoot, T (1)
 273. Schuurmans, Marieke (1)
 274. Semin-Goossens, A (1)
 275. Simmes, Friede (3)
 276. Sinnige, H (1)
 277. Slachmuylders, K (1)
 278. Slaets, J.P.J (1)
 279. Slijper, M (1)
 280. Sluiter, J.K (1)
 281. Sluiter, M (1)
 282. Smit-Hilberink, A (1)
 283. Smits, Carolien (3)
 284. Snoeren, M.W.C (2)
 285. Sorensen, Peggy J.G (1)
 286. Spreeuwenberg, C (1)
 287. Staa, A.L. van (3)
 288. Steeman, E (2)
 289. Steen, Wim van der (1)
 290. Stichele, R.M. Vander (1)
 291. Stoop, X (1)
 292. Stoopendaal, Annemiek (1)
 293. Storm-Versloot, M (1)
 294. Strating, Mathilde (1)
 295. Stringer, B (1)
 296. Teunissen, S (1)
 297. Tiesinga, L.J (5)
 298. Tilburg, W. van (1)
 299. Timmermans, O (1)
 300. Tomic, W (1)
 301. Uitterhoeve, Ruud (2)
 302. Utens, C (1)
 303. Vaal, W. de (1)
 304. Valkenburg, Lukas (1)
 305. Vandecasteele, T (1)
 306. Vanderwee, Katrien (3)
 307. Vandijck, D.M (2)
 308. Veer, A.J.E. de (3)
 309. Velderman, Mariska Klein (1)
 310. Ven, Geertje van de (1)
 311. Verbeek, H (1)
 312. Verhaeghe, S (4)
 313. Verhaeghe, Sofie (1)
 314. Verhoef, J (1)
 315. Verhoeven-Wind, L (1)
 316. Verkaik, R (2)
 317. Verkerk, M.A (1)
 318. Verkerk, Paul H (1)
 319. Verkooijen, H.E.C (2)
 320. Vermeulen, H (1)
 321. Vermeulen, Joan (1)
 322. Vermeyen, K (1)
 323. Verschuur, Els M.L (1)
 324. Versluys, K (1)
 325. Verstappen, C (1)
 326. Verwey, Renée (1)
 327. Visser, A.P (1)
 328. Visser, M (1)
 329. Visser-Meily, J.M.A (1)
 330. Vissers, Kris C (1)
 331. Vliet, M.J. van (1)
 332. Vloet, L (1)
 333. Vocht, H. de (2)
 334. Vos, R. de (1)
 335. Voss, A (1)
 336. Vries, Anneke van Dijk-de (1)
 337. Vuysere, S. De (1)
 338. Waal, G. Huisman-de (1)
 339. Wal, M.H.L. van der (1)
 340. Wauters, M (1)
 341. Weegen, Sanne van der (1)
 342. Weert, J. van (1)
 343. Welkenhuysen, M (1)
 344. Widdershoven, G (1)
 345. Wiegman, Nannie (3)
 346. Wielenga, J.M (4)
 347. Wierts-Lassouw, Marlies (5)
 348. Willekens, M (1)
 349. Winter, C.P. de (1)
 350. Winter, Karel de (1)
 351. Winters, Sjenny (1)
 352. Wit, Ronald de (1)
 353. Witkamp, Erica (1)
 354. Witte, L. de (1)
 355. Witte, L.P. de (2)
 356. Wit , R. de (1)
 357. Wynia, K (1)
 358. Zegelin, A (1)
 359. Zelm, R.T. van (1)
 360. Zwaard, J. van der (1)
 361. Zwakhalen, S.M.G (1)