‘Niet voor de voeten lopen’: gender en verpleegkundig leiderschap in het Sint Radboudziekenhuis 1956-1971

  • 23 min.
  • Onderzoeksartikel
Wat is bekend Wat is nieuw Wat is de relevantie
Verpleegkunde is verweven met gender1-3. Zorgorganisaties zijn niet genderneutraal4 Deze historische case liet zien dat gender een belemmerende factor was in de dynamiek rond verpleegkundig leiderschap. Deze studie biedt inzicht in gendergebonden patronen en trends rond verpleegkundig leiderschap in het verleden waarbij verpleegkundige kwaliteiten overwegend aan vrouwen en leiderschapskwaliteiten aan mannen werden toegeschreven. Dit inzicht kan helpen bij het reflecteren over het vormgeven van hedendaags verpleegkundig leiderschap.
Gender heeft te maken met historisch gegroeide, ingesleten patronen die de actuele dagelijkse gang van zaken beïnvloeden. Gender creëert verschillen tussen mannen en vrouwen op diverse gebieden, zoals de verdeling en waardering van arbeid en zorg. Genderhistorisch onderzoek naar de effecten van stereotypering kan bijdragen aan een dieper inzicht in patronen en trends in verpleegkundig leiderschap. Een historisch (gender)perspectief biedt de mogelijkheid om verpleegkundige expertise, kennis en vaardigheden beter in te zetten voor toekomstige transformatie van gezondheidszorg8-10, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe vormen van leiderschap11.
Stereotypen vormden de basis voor de gender-asymmetrische samenstelling van het verpleegkundig beroep en vormden de perceptie van het beroep en zijn beoefenaars op de werkplek en daarbuiten5,6.   ‘Denken met geschiedenis’ kan hedendaagse thema’s op een unieke manier belichten12. Dit kan bijdragen aan een beter begrip van het heden en biedt mogelijkheden om anders na te denken over de toekomst van verpleegkundig leiderschap13.
Nederland scoort matig op het gebied van gendergelijkheid in vergelijking met andere westerse landen7. Nederland lijkt de stelling te bevestigen dat tijden wel veranderen, maar dat genderstereotypen (over bijvoorbeeld verpleegkundigen) maar langzaam meeveranderen.    

SAMENVATTING

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?