10

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 10

10

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 10

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Shortpaper , Jaargang 2015 / 30 

Dijk, Hanna van (nummer: 4, dec 2015)
Introductie Veel westerse landen staan voor de uitdaging om met beperkte publieke middelen een groeiende groep zorgafhankelijke ouderen te ondersteunen. Zij kiezen hierbij voor een beleid waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven won
Olsman, Erik (nummer: 4, dec 2015)
Introductie Hoop is belangrijk in ons leven: het geeft ons iets positiefs om naar uit te kijken. Zelfs bij mensen voor wie de toekomst niet heel lang meer duurt, draagt hoop doorgaans bij aan psychosociaal en spiritueel welzijn (1,2). Hoop van ongene
Meer, Esther van der (nummer: 3, okt 2015)
Inleiding In Europa is handeczeem een van de meest prevalente arbeidsgerelateerde aandoeningen (1). Vooral mensen die in de zorg werken, hebben een verhoogd risico op hand eczeem, omdat ze regelmatig in contact komen met water en zeep tijdens hun wer
Witkamp, Erica (nummer: 3, okt 2015)
Achtergrond In het ziekenhuis gaat de aandacht vooral uit naar genezing, herstel en levensverlenging. Internationale studies hebben laten zien dat de kwaliteit van palliatieve zorg in ziekenhuizen tekort schiet, met name op het gebied van symptoomcon
Freijer, Karen (nummer: 2, jun 2015)
Inleiding Zonder voeding is leven niet mogelijk. Al in de baarmoeder heeft de embryo voldoende voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Vanaf dat moment hebben we dagelijks eten en drinken nodig om ons lichaam van voedingsstoffen te voorzien die
Kroezen, Marieke (nummer: 2, jun 2015)
Introductie De afgelopen decennia hebben de gelijktijdige processen van taakverschuiving en professionalisering van de verpleegkunde ertoe geleid dat verpleegkundigen nieuwe posities en taken opnemen (1-6). Een van de meest prominente ontwikkelingen
Vermeulen, Joan (nummer: 2, jun 2015)
Introductie Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke beperkingen nog niet aanwezig zijn of nog gereduceerd
Simmes, Friede (nummer: 1, mrt 2015)
Inleiding Ziekenhuiszorg wordt steeds complexer en specialistischer, waardoor de kans op fouten toeneemt. Al in 1991 verschenen in de Verenigde Staten twee grote studies die aantoonden dat ongeveer 3% van de ziekenhuispatiënten te maken kreeg met een
Ven, Geertje van de (nummer: 1, mrt 2015)
Inleiding De zorg voor mensen met dementie is complex en er is ruimte voor verbetering. Veel van de cliënten in verpleeghuizen (gemiddeld ruim 80%) hebben neuropsychiatrische symptomen, zoals depressie, agitatie en apathie.1 Daarnaast ervaren veel me
Winters, Sjenny (nummer: 1, mrt 2015)
Introductie Kwaliteit van zorg en kwaliteitsverbetering van zorg zijn al sinds de invoering van de kwaliteitswet in 1994 belangrijk thema’s in de gezondheidszorg. Voor het kwaliteitsdenken heeft de zorgsector inspiratie opgedaan in de industrie, waar