Artikel indienen

Verpleegkunde plaatst wetenschappelijke artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied verpleegkunde of de verpleegkundige beroepsontwikkeling. Het kan hierbij gaan om literatuurstudies, onderzoeksartikelen, theoretische artikelen, artikelen over meer toegepast onderzoek over innovaties en implementaties in de zorg en de zogenoemde ‘shortpapers’ waarin een auteur zijn onlangs verschenen proefschrift presenteert.

U kunt een artikel als Word-bestand indienen door dit te mailen naar redactie@tijdschriftverpleegkunde.nl.

Onderzoeksartikelen worden door minimaal twee beoordelaars, onafhankelijk en anoniem, van commentaar voorzien. De inzender ontvangt zo spoedig mogelijk het commentaar van de redactie. In het algemeen duurt een beoordelingsprocedure ongeveer acht weken.  

De auteursinstructies van Verpleegkunde kunt u hier downloaden als PDF.