Een kwalitatieve studie naar de perspectieven van interprofessionele zorgteams omtrent differentiatie tussen verpleegkundige expertfuncties

  • 7 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Het doel van dit onderzoek was om de differentiatie tussen verpleegkundige expertfuncties in kaart te brengen, dit met een focus op verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten vanuit het perspectief van interprofessionele zorgteams in een Vlaamse ziekenhuiscontext.
METHODE: Aan de hand van doelgerichte steekproeftrekking werden interprofessionele zorgteams gerekruteerd om deel te nemen aan semigestructureerde focusgroep-interviews. De volgende aspecten werden hierbij in beschouwing genomen: teamsamenstelling, type ziekenhuis, geografische locatie en beschikbaarheid.
RESULTATEN: Hoewel Interprofessionele zorgteams beperkte kennis hebben over functiedifferentiatie tussen verpleegkundige expertfuncties, erkennen zij de toegevoegde waarde die deze functiedifferentiatie kan hebben voor zowel het team als voor de patiëntenzorg. Bovendien nemen verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten een aantal rollen op waarop zij zich differentiëren en elkaar aanvullen: opleider, coach en coördinator van zorg. Naast deze gemeenschappelijke rollen werd de wetenschappelijke rol alleen voor de verpleegkundig specialist geïdentificeerd.
CONCLUSIES: De differentiatie tussen verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten stelt deze functies in staat om op een synergistische manier samen te werken, vandaar dat beide functies geïmplementeerd moeten worden om elkaars praktijkvoering aan te vullen. Hoewel interprofessionele teams beperkte kennis hebben over functiedifferentiatie in de verpleegkunde erkennen ze hiervan de meervoudige meerwaarde.

TREFWOORDEN: verpleegkundig specialisten; verpleegkundig consulenten; APN; functiedifferentiatie; interprofessioneel zorgteam

Inleiding

Sinds het begin van de 21e eeuw worden gezondheidszorgsystemen wereldwijd geconfronteerd met uitdagingen, zoals toegenomen chronische zorgbehoeften en een enorme toename van wetenschappelijke kennis, evenals het daarmee samenhangende belang van het implementeren van evidencebased informatie in de klinische praktijk (1). Deze factoren hebben een behoefte aan geavanceerde verpleegkundige competenties gecreëerd (2). De wereldwijde opkomst van Advanced Practice Nursing (APN) kan dus worden beschouwd als onderdeel van een strategie om de uitdagingen waarmee gezondheidszorgsystemen wereldwijd worden geconfronteerd, aan te pakken (3). Als gevolg van deze wereldwijde opkomst bestaan er internationaal verschillende

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?