Functiedifferentiatie: een kader voor professionele groei of onbedoeld hiërarchisch denken?

  • 2 min.
  • Editorial

De attractiviteit van het verpleegkundige beroep staat reeds geruime tijd enorm onder druk en diverse strategieën worden vanuit de literatuur voorgesteld ter bevordering van deze attractiviteit1. Een van de voorgestelde strategieën in Vlaanderen is het implementeren van functiedifferentiatie via een opleidings-, functie- of zorgladder voor verpleegkundigen.

HET VERPLEEGKUNDIGE FUNCTIEMODEL IN VLAANDEREN

Om in Vlaanderen tot onderscheid te komen tussen diverse verpleegkundige profielen wordt gewerkt aan een functiemodel enerzijds bepaald door een opleidingsladder van niveau 5 tot 82, en anderzijds een functieladder met vijf beroepsprofielen: basisverpleegkundige; verpleegkundige, verantwoordelijk voor algemene zorgen (VVAZ); gespecialiseerde verpleegkundige; verpleegkundig specialist; klinisch verpleegkundig onderzoeker. Deze verpleegkundige profielen

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?