Medicatie zelfmanagement in Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen: Een prevalentiestudie bij gehospitaliseerde patiënten met een schizofrenie spectrum of bipolaire stoornis

  • 17 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoeveel Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen aan medicatie zelfmanagement (MZM) doen en hoe dit georganiseerd wordt in de klinische praktijk bij patiënten met een schizofrenie spectrum of bipolaire stoornis.
METHODE: Een multicentrische crosssectionele observationele studie werd uitgevoerd in 31 psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen waar patiënten met een schizofrenie spectrum of een bipolaire stoornis verblijven.
RESULTAAT: MZM werd toegepast op 11 van de 48 deelnemende afdelingen (23%) waarvan op negen afdelingen (82%) alle orale voorgeschreven geneesmiddelen in aanmerking kwamen met uitzondering van depotmedicatie. Uit dossieranalyse van de patiëntendossiers bleek dat er slechts 4% van de opgenomen patiënten aan MZM deden tijdens de

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?