Onderzoeksartikel

Het perspectief van verpleegkundigen op hun betrokkenheid bij besluitvorming over levensverlengende behandelingen: een kwantitatief onderzoek

  • 22 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Nagaan hoe ziekenhuisverpleegkundigen hun huidige en wenselijke rol zien in gedeelde besluitvorming over potentieel levensverlengende behandelingen bij patiënten in de laatste levensfase.
METHODE: Een vragenlijst-onderzoek bestaande uit 12 stellingen over de wenselijke betrokkenheid bij beslissingen over levensverlengende behandelingen, en 13 stellingen over de feitelijke betrokkenheid van verpleegkundigen bij deze beslissingen.
RESULTATEN : In totaal reageerden 179 verpleegkundigen die zorg verlenen aan volwassen patiënten in de laatste levensfase. Verpleegkundigen waren het eens dat zij een rol moeten hebben in beslissingen over levensverlengende behandelingen, waarbij zij aangaven het zeer eens te zijn met ‘Ik vind het mijn taak om op te komen voor mijn patiënt’ en ‘Ik vind het

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?