Lectorale rede

Leren en ontwikkelen in Professionele Werkplaatsen: het belang van samenwerken.

Miranda Snoeren

  • 17 min.
  • Lectorale rede

Miranda Snoeren sprak op 11 november 2021 haar rede uit ter gelegenheid van haar installatie als lector binnen Fontys Hogeschool. Dit artikel is een verkorte bewerking van de rede ‘Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen’ (1). Het zet de thema’s uiteen waar het lectoraat Professionele Werkplaatsen zich op richt.

Illustratie (kleur) Meervoudig model voor kenniscreatie en innovatie
Een meervoudig model voor kenniscreatie en innovatie (Fig. 1)

We staan in Nederland en daarbuiten voor grote maatschappelijke uitdagingen, niet in de laatste plaats binnen de gezondheidszorg. Zorgen ondersteuningsvragen worden steeds complexer, kosten stijgen en personele tekorten worden steeds groter (2, 3). Tegelijkertijd bestaan er grote gezondheidsverschillen tussen mensen. De houdbaarheid van onze gezondheidszorg staat onder druk. Om de zorg- en hulpverlening voor iedereen toegankelijk, toereikend en betaalbaar te houden is het nodig om ons zorgsysteem anders te organiseren en zijn slimme oplossingen nodig.

Meervoudige samenwerkingen

Voor het vinden van slimme oplossingen is samenwerking noodzakelijk: samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren en tussen mensen met elkaar aanvullende expertises (4, 5). Zij dienen elkaar te versterken om passende innovaties en duurzame veranderingen te realiseren. Deze samenwerkingen worden in de literatuur quadruple en quintuple helices genoemd, of simpeler gezegd: meervoudige samenwerkingen.

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?