Lectorale rede

Technologie, onze zorg

Teatske van der Zijpp

  • 13 min.
  • Lectorale rede

Dr. Teatske van der Zijpp sprak op 8 september 2022 haar lectorale rede uit behorend bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys Mens en Gezondheid. Dit artikel is een samenvatting van haar lectorale rede.

Aanleiding

“Zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan”. Deze zin komt van Minister Helder als norm voor onze vergrijzende samenleving met een groeiende vraag naar zorg bij een steeds krapper wordende arbeidsmarkt (1). De norm heeft vergaande consequenties voor het anders organiseren van de zorg (aan ouderen) en stelt mij als lector voor de vraag hoe ik hier vorm aan geef via praktijkgericht onderzoek. De titel van mijn rede ‘Technologie, onze zorg’ getuigt van mijn kritische houding ten opzichte van technologie als kans en als oplossing voor houdbare zorg, die uitvoerbaar, toegankelijk en betaalbaar is en waarbij we met minder zorgverleners toch kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden. Om te onderzoeken hoe technologie aan onze ouder wordende samenleving kan bijdragen, zal ik de focus van ons onderzoek onderbouwen en onze strategieën toelichte

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?