Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg

Het uur V is aangebroken!

  • 15 min.
  • Inaugurele & lectorale rede

Prof. dr. Robbert Gobbens sprak bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoog leraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg aan Tilburg University op 29 september 2023 zijn rede uit. Zijn bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Dit artikel is een samenvatting van de uitgeschreven versie van de inaugurele rede.

KWETSBARE OUDEREN

De Nederlandse bevolking is aan het vergrijzen. In 2015 was 24,5% van de Nederlanders 60 jaar of ouder. De verwachting is dat dit percentage stijgt naar 33,2% in 20501. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun veerkracht vaak af en wordt hun kwetsbaarheid groter. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft geprognosticeerd dat er in Nederland in 2030 meer dan een miljoen kwetsbare ouderen wonen2. Het merendeel van de kwetsbare ouderen woont thuis; een kleine groep verblijft in een verpleeghuis. Dit is mede ingegeven door het beleid van de overheid dat inzet op aging in place3, oftewel ‘thuis oud worden’. Dit wordt weerspiegeld door het programma WOZO, Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, dat in 2022 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgebracht en benadrukt dat digitale technologieën ouderen

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?