Verpleegkunde
Jaargang 30

Nummer 3, oktober 2015

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Robbert Gobbens
Inaugurele & lectorale rede
Verpleegkundige Diagnostiek pp. 17-20
Wolter Paans
Inaugurele & lectorale rede
Samenwerken aan duurzame zorg pp. 21-25
Miranda Laurant

Nummer 3, oktober 2015

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Robbert Gobbens
Inaugurele & lectorale rede
Verpleegkundige Diagnostiek pp. 17-20
Wolter Paans
Inaugurele & lectorale rede
Samenwerken aan duurzame zorg pp. 21-25
Miranda Laurant