Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 20-31
sep 2022, jaargang 37
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 20-31
sep 2022, jr. 37
Onderzoeksartikel

Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging: een kwalitatieve observatiestudie

Lees online

DOEL: Steeds meer oudere cliënten met meervoudige, chronische en complexe aandoeningen hebben wijkverpleegkundige zorg nodig in hun thuisomgeving. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van invasieve procedures en hulpmiddelen. Infectiepreventie vormt dan ook een specifieke uitdaging voor verpleegkundige zorgverleners en cliënten. Dit artikel heeft als doel om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren.

METHODE: Een kwalitatief, explorerend onderzoek bij vier zorgorganisaties die wijkverpleging aanbieden in Nederland waarbij participerende observaties de belangrijkste bron van gegevensverzameling vormden, aangevuld met focusgroepdiscussies en semi-gestructureerde interviews. Zestien verpleegkundigen en drie verzorgenden werden tijdens hun werk bij 80 cliënten geobserveerd. Voor de interviews werden 11 cliënten geïncludeerd en voor de focusgroepdiscussies 15 verpleegkundigen en vier verzorgenden.

RESULTATEN: In totaal werden 87 unieke zorgsituaties, gedurende 55 uur, geobserveerd. Daarnaast vonden drie focusgroepdiscussies plaats en 11 individuele semi-gestructureerde interviews met cliënten. Infectiepreventie stond onder druk door onder andere: 1. De specifieke zorgcontext, die meer autonoom, minder gestructureerd, gecontroleerd en voorspelbaar is dan andere zorgsettings; 2. De aanzienlijke variatie en suboptimale uitvoering van handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers, isolatieschorten en wegwerphandschoenen; 3. Het veelvuldig gebruik van mobiele communicatieapparatuur in de cliëntomgeving waardoor verpleegkundige handelingen regelmatig werden onderbroken en waarbij de apparatuur niet altijd goed werd schoongemaakt; 4. Versnippering, variatie en tegenstrijdige informatie in professionele richtlijnen en protocollen en de ontoereikende organisatorische ondersteuning bij de implementatie en evaluatie van het infectiepreventiebeleid.

CONCLUSIE: Deze studie laat zien dat de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleegkundige zorg suboptimaal is. Bovendien laat deze studie een aanzienlijke variatie zien met betrekking tot de werkomgeving; de toepassing van handhygiëne; het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; de omgang met communicatieapparatuur, en organisatorisch beleid, procedures en ondersteuning. Deze studie heeft daarnaast een aantal belangrijke belemmerende en bevorderende factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de toepassing van infectiepreventiemaatregelen, zoals de werkomgeving, factoren op het niveau van de individuele zorgverlener en het team, cliëntfactoren, en factoren op het niveau van de organisaties.

Referenties

 1. WHO Study Group on Home-Based Long-Term Care. Home-based long-term care : report of a WHO study group. World Health Organisation; 2000.
 2. Tarricone R, Tsouros AD. The solid facts: home care in Europe. World Health Organization; 2008.
 3. World Health Organization. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015.
 4. Sharma T, Bamford M, Dodman D. Person-centred care:an overview of reviews. Contemp Nurse. 2015;51(2-3):107-20. DOI: 10.1080/10376178.2016.1150192
 5. Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Kwaliteitskader Wijkverpleging. Zorginsituut Nederland; 2018 19-04-2018.
 6. Dubois CA, Nolte E, McKee M. Human Resources For Health In Europe: McGraw-Hill Education; 2005.
 7. Veldheer V, Jonker J, Noije Lv, Vrooman C. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat meer eigen verantwoordelijkheid. Sociaal en Cultureel Rapport Sociaal en Cultureel Plan Bureau: Den Haag. 2012.
 8. Centraal Bureau Statistiek. Personen met gebruik Zvwwijkverpleging;
  zorgvorm en huishouden [URL: https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40053NED/
  table?ts=1567595114285.]
 9. Vektis Intelligence. Wijkverpleging 2018 [updated 05-06-2018. URL: https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/wijkverpleging/.
 10. Vektis Intelligence. Factsheet Wijkverpleging 2020 [updated 02-03-2020. URL: https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wijkverpleging.
 11.  Centraal Bureau Statistiek. Zvw-wijkverpleging en -behandeling; ontvangen declaraties, 2015-
  2018: Centraal Bureau Statistiek; [URL: https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40044NED/table?ts=1567594211478.
 12. Shang J, Larson E, Liu J, Stone P. Infection in home health care: Results from national Outcome and Assessment Information Set data. Am J Infect Control. 2015;43(5):454-9. DOI: 10.1016/j.ajic.2014.12.017
 13. Shang J, Ma C, Poghosyan L, Dowding D, Stone P. The prevalence of infections and patient risk factors in home health care: a systematic review. Am J Infect Control. 2014;42(5):479-84. DOI: 10.1016/j.ajic.2013.12.018
 14. Miliani K, Migueres B, Verjat-Trannoy D, Thiolet JM, Vaux S, Astagneau P. National point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in French home care settings, May to June 2012. Euro Surveill. 2015;20(27).  Verpleegkunde nr. 3 • september 2022 - pagina 30. DOI: 10.2807/1560-7917.es2015.20.27.21182
 15. Jarvis WR. Infection control and changing health-care delivery systems. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):170-3.
 16. Keller SC, Williams D, Rock C, Deol S, Trexler P, Cosgrove SE. A new frontier: Central line-associated bloodstream infection surveillance in home infusion therapy. Am J Infect Control. 2018;46(12):1419-21. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.05.016
 17. Markkanen P, Quinn M, Galligan C, Chalupka S, Davis L, Laramie A. There’s no place like home: a qualitative study of the working conditions of home health care providers. J Occup Environ Med. 2007;49(3):327-37. DOI: 10.1097/JOM.0b013e3180326552
 18. Shang J, Dick AW, Larson EL, Stone PW. A research agenda for infection prevention in home healthcare. Am J Infect Control. 2018;46(9):1071-3. DOI: 10.1097/JOM.0b013e3180326552
 19. Rosendal H. Expertisegebied wijkverpleegkundige - ed. 2019. Utrecht: Hogeschool Rotterdam; 2019.
 20. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’. In: Sport MvVWe, editor. 2019.
 21. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. SNIV: Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen 2021 [updated 05-05-2021. URL: https://www.rivm.nl/sniv.
 22. World Health Organisation. Improving the prevention, diagnosis and clinical management of sepsis. 2017.
 23. Russell D, Dowding DW, McDonald MV, Adams V, Rosati RJ, Larson EL, et al. Factors for compliance with infection control practices in home healthcare: findings from a survey of nurses’ knowledge and attitudes toward infection control. Am J Infect Control.
  2018;46(11):1211-7. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.05.005
 24. Shang J, Russell D, Dowding D, McDonald MV, Murtaugh C, Liu J, et al. A predictive risk model for infection-related hospitalization among home healthcare patients. Journal for healthcare quality: official publication of the National Association for Healthcare Quality. 2020;42(3):136. DOI: 10.1097/JHQ.0000000000000214
 25. Dowding D, Russell D, Trifilio M, McDonald MV, Shang J. Home care nurses’ identification of patients at risk of infection and their risk mitigation strategies: a qualitative interview study. Int J Nurs Stud. 2020;107:103617. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103617
 26. Rhinehart E. Infection control in home care. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):208. DOI: 10.3201/eid0702.010211
 27. Jarrín OF, Pouladi FA, Madigan EA. International priorities for home care education, research, practice, and management: Qualitative content analysis. Nurse Educ Today. 2019;73:83-7. DOI: 10.3201/eid0702.010211
 28. Bleijenberg N, Hoeijmakers M, Stralen van L, Schuurmans M. Rapport Kennisagenda Wijkverpleging. 2018.
 29. Adams V, Song J, Shang J, McDonald M, Dowding D, Ojo M, et al. Infection prevention and control practices in the home environment: Examining enablers and barriers to adherence among home health care nurses. Am J Infect Control. 2020. DOI: 10.1016/j.ajic.2020.10.021
 30. Sax H, Allegranzi B, Chraïti M-N, Boyce J, Larson E, Pittet D. The World Health Organization hand hygiene observation method. Am J Infect Control. 2009;37(10):827-34. DOI: 10.1016/j.ajic.2009.07.003
 31. Felembam O, John WS, Shaban RZ. Hand hygiene practices of home visiting community nurses:
  perceptions, compliance, techniques, and contextual factors of practice using the World Health Organization’s “five moments for hand hygiene”. Home Healthcare Now. 2012;30(3):152-60.  DOI: 10.1016/j.jamda.2020.07.031
 32. McDonald MV, Brickner C, Russell D, Dowding D, Larson EL, Trifilio M, et al. Observation of hand hygiene practices in home health care. J Am Med Dir Assoc.  2021;22(5):1029-34.  DOI: 10.1016/j.jamda.2020.07.031
 33. Gershon RR, Pearson JM, Sherman MF, Samar SM, Canton AN, Stone PW. The prevalence and risk factors for percutaneous injuries in registered nurses in the home health care sector. Am J Infect Control. 2009;37(7):525-33. DOI: 10.1016/j.ajic.2008.10.022
 34. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Beëindigen operationele activiteiten Stichting WIP 2017 [updated 16-05-2017. URL: https://www.rivm.nl/nieuws/beeindigen-operationele-activiteiten-stichting-wip.
 35. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hygiëneadviezen thuiszorg 2019 [updated 05-09-2019. URL: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg.
 36. Verschuren P. Kernthema’s in de methodologie: op weg naar beter onderzoek: Amsterdam University Press; 2017.
 37. Twycross A, Shorten A. Using observational research to obtain a picture of nursing practice. Evid Based Nurs. 2016;19(3):66-7. DOI: 10.1136/eb-2016-102393
 38. NCP NLQF. Dutch Qualification Framework (NLQF): Increases visibility and value of learning. www.nlqf.nl; 2019. Contract No.: 03-06-2021.
 39. Spradley J. Participant observation. New York: Wadsworth Thomson Learning. 1980.
 40. Hagel S, Reischke J, Kesselmeier M, Winning J, Gastmeier P, Brunkhorst FM, et al. Quantifying the Hawthorne effect in hand hygiene compliance through comparing direct observation with automated hand hygiene monitoring. infection control & hospital epidemiology. 2015;36(8):957-62. DOI: 10.1017/ice.2015.93
 41. Flottorp SA, Oxman AD, Krause J, Musila NR, Wensing M, Godycki-Cwirko M, et al. A checklist for identifying determinants of practice: a systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. Implement Sci. 2013;8(1):35. DOI: 10.1186/1748-5908-8-35
 42. Boeije H. Analysis in qualitative research: Sage publications; 2009.
 43. Van Staa A, Evers J. ‘Thick analysis’: strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te verhogen. KWALON Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland. 2010;43(1):5-12.
 44. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3(2):77-101.
 45.  Holloway I, Galvin K. Qualitative research in nursing and healthcare: John Wiley & Sons; 2016.
 46. Friese S. Qualitative data analysis with ATLAS. ti: Sage; 2019.
 47. Kenneley I. Infection control in home healthcare: an exploratory study of issues for patients and providers. Home Healthcare Now. 2012;30(4):235-45. DOI: 10.1097/NHH.0b013e31824adb52
 48. Kenneley IL. Infection control and the home care environment. Home Health Care Manag Pract.
  2010;22(3):195-201. DOI: 10.1097/NHH.0b013e31824adb52
 49. Keller SC, Cosgrove SE, Kohut M, Krosche A, Chang H-E, Williams D, et al. Hazards from physical attributes of the home environment among patients on outpatient parenteral antimicrobial therapy. Am J Infect Control. 2019;47(4):425-30. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.09.020
 50. Steffens E, Spriet I, Van Eldere J, Schuermans A. Compliance with evidence-based guidelines for the prevention of central line–associated bloodstream infections in a Belgian home care setting: An observational study. Am J Infect Control. 2019;47(6):723-5. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.10.019
 51. Rowe TA, Patel M, O’Conor R, McMackin S, Hoak V, Lindquist LA. COVID-19 exposures and infection control among home care agencies. Arch Gerontol Geriatr. 2020;91:104214.
 52. Federatie Medisch Specialisten. Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie van start 2021 [updated 15-04-2021. URL: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/samenwerkingsverbandrichtlijneninfectiepreventie- van-start.
 53. Gould D, Gammon J, Donnelly M, Batiste L, Ball E, De AM, et al. Improving hand hygiene in community healthcare settings: the impact of research and clinical collaboration. J Clin Nurs. 2000;9(1):95-102. Verpleegkunde nr. 3 • september 2022 - pagina 31. DOI: 10.1046/j.1365-2702.2000.00334.x
 54. World Health Organisation. WHO guidelines on hand hygiene in health care: first global patient safety challenge clean care is safer care: World Health Organisation; 2009.
 55.  Amuwo S, Sokas RK, McPhaul K, Lipscomb J. Occupational risk factors for blood and body fluid exposure among home care aides. Home Health Care Serv Q. 2011;30(2):96-114. DOI: 10.1080/01621424.2011.569690
 56. Landers T, Abusalem S, Coty M-B, Bingham J. Patient-centered hand hygiene: the next step in infection prevention. Am J Infect Control. 2012;40(4):S11-S7. DOI: 10.1016/j.ajic.2012.02.006
 57. Badr RI, Badr HI, Ali NM. Mobile phones and nosocomial infections. Int j infect Control. 2012;8(2):1-5.  DOI: 10.4103/2277-9175.161553
 58.  Brady RR, Verran J, Damani N, Gibb A. Review of mobile communication devices as potential reservoirs of nosocomial pathogens. J Hosp Infect. 2009;71(4):295-300. DOI: 10.1016/j.jhin.2008.12.009
 59. Ulger F, Esen S, Dilek A, Yanik K, Gunaydin M, Leblebicioglu H. Are we aware how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens? Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2009;8(1):7. DOI: 10.1186/1476-0711-8-7
 60. Wu R, Rossos P, Quan S, Reeves S, Lo V, Wong B, et al. An evaluation of the use of smartphones to communicate between clinicians: a mixed-methods study. J Med Internet Res. 2011;13(3):e59. DOI: 10.2196/jmir.1655
 61. McBride DL, LeVasseur SA. Personal Communication Device Use by Nurses Providing In-Patient Care: Survey of Prevalence, Patterns, and Distraction Potential. JMIR Hum Factors. 2017;4(2):e10. DOI: 10.2196/humanfactors.5110
 62. Pucciarelli G, Simeone S, Madonna G, Virgolesi M. Smartphone use in nursing population: a narrative review. Prof Inferm. 2017;70(2):102-15. DOI: 10.7429/pi.2017.702102
 63. Eckmanns T, Bessert J, Behnke M, Gastmeier P, Ruden H. Compliance with antiseptic hand rub use in intensive care units: the Hawthorne effect. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(9):931-4. DOI: 10.1086/507294
Onderzoeksartikel

Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging: een kwalitatieve observatiestudie

DOEL: Steeds meer oudere cliënten met meervoudige, chronische en complexe aandoeningen hebben wijkverpleegkundige zorg nodig in hun thuisomgeving. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van invasieve procedures en hulpmiddelen. Infectiepreventie vormt dan ook een specifieke uitdaging voor verpleegkundige zorgverleners en cliënten. Dit artikel heeft als doel om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren.

METHODE: Een kwalitatief, explorerend onderzoek bij vier zorgorganisaties die wijkverpleging aanbieden in Nederland waarbij participerende observaties de belangrijkste bron van gegevensverzameling vormden, aangevuld met focusgroepdiscussies en semi-gestructureerde interviews. Zestien verpleegkundigen en drie verzorgenden werden tijdens hun werk bij 80 cliënten geobserveerd. Voor de interviews werden 11 cliënten geïncludeerd en voor de focusgroepdiscussies 15 verpleegkundigen en vier verzorgenden.

RESULTATEN: In totaal werden 87 unieke zorgsituaties, gedurende 55 uur, geobserveerd. Daarnaast vonden drie focusgroepdiscussies plaats en 11 individuele semi-gestructureerde interviews met cliënten. Infectiepreventie stond onder druk door onder andere: 1. De specifieke zorgcontext, die meer autonoom, minder gestructureerd, gecontroleerd en voorspelbaar is dan andere zorgsettings; 2. De aanzienlijke variatie en suboptimale uitvoering van handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers, isolatieschorten en wegwerphandschoenen; 3. Het veelvuldig gebruik van mobiele communicatieapparatuur in de cliëntomgeving waardoor verpleegkundige handelingen regelmatig werden onderbroken en waarbij de apparatuur niet altijd goed werd schoongemaakt; 4. Versnippering, variatie en tegenstrijdige informatie in professionele richtlijnen en protocollen en de ontoereikende organisatorische ondersteuning bij de implementatie en evaluatie van het infectiepreventiebeleid.

CONCLUSIE: Deze studie laat zien dat de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleegkundige zorg suboptimaal is. Bovendien laat deze studie een aanzienlijke variatie zien met betrekking tot de werkomgeving; de toepassing van handhygiëne; het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; de omgang met communicatieapparatuur, en organisatorisch beleid, procedures en ondersteuning. Deze studie heeft daarnaast een aantal belangrijke belemmerende en bevorderende factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de toepassing van infectiepreventiemaatregelen, zoals de werkomgeving, factoren op het niveau van de individuele zorgverlener en het team, cliëntfactoren, en factoren op het niveau van de organisaties.

Referenties

 1. WHO Study Group on Home-Based Long-Term Care. Home-based long-term care : report of a WHO study group. World Health Organisation; 2000.
 2. Tarricone R, Tsouros AD. The solid facts: home care in Europe. World Health Organization; 2008.
 3. World Health Organization. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015.
 4. Sharma T, Bamford M, Dodman D. Person-centred care:an overview of reviews. Contemp Nurse. 2015;51(2-3):107-20. DOI: 10.1080/10376178.2016.1150192
 5. Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Kwaliteitskader Wijkverpleging. Zorginsituut Nederland; 2018 19-04-2018.
 6. Dubois CA, Nolte E, McKee M. Human Resources For Health In Europe: McGraw-Hill Education; 2005.
 7. Veldheer V, Jonker J, Noije Lv, Vrooman C. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat meer eigen verantwoordelijkheid. Sociaal en Cultureel Rapport Sociaal en Cultureel Plan Bureau: Den Haag. 2012.
 8. Centraal Bureau Statistiek. Personen met gebruik Zvwwijkverpleging;
  zorgvorm en huishouden [URL: https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40053NED/
  table?ts=1567595114285.]
 9. Vektis Intelligence. Wijkverpleging 2018 [updated 05-06-2018. URL: https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/wijkverpleging/.
 10. Vektis Intelligence. Factsheet Wijkverpleging 2020 [updated 02-03-2020. URL: https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wijkverpleging.
 11.  Centraal Bureau Statistiek. Zvw-wijkverpleging en -behandeling; ontvangen declaraties, 2015-
  2018: Centraal Bureau Statistiek; [URL: https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40044NED/table?ts=1567594211478.
 12. Shang J, Larson E, Liu J, Stone P. Infection in home health care: Results from national Outcome and Assessment Information Set data. Am J Infect Control. 2015;43(5):454-9. DOI: 10.1016/j.ajic.2014.12.017
 13. Shang J, Ma C, Poghosyan L, Dowding D, Stone P. The prevalence of infections and patient risk factors in home health care: a systematic review. Am J Infect Control. 2014;42(5):479-84. DOI: 10.1016/j.ajic.2013.12.018
 14. Miliani K, Migueres B, Verjat-Trannoy D, Thiolet JM, Vaux S, Astagneau P. National point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in French home care settings, May to June 2012. Euro Surveill. 2015;20(27).  Verpleegkunde nr. 3 • september 2022 - pagina 30. DOI: 10.2807/1560-7917.es2015.20.27.21182
 15. Jarvis WR. Infection control and changing health-care delivery systems. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):170-3.
 16. Keller SC, Williams D, Rock C, Deol S, Trexler P, Cosgrove SE. A new frontier: Central line-associated bloodstream infection surveillance in home infusion therapy. Am J Infect Control. 2018;46(12):1419-21. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.05.016
 17. Markkanen P, Quinn M, Galligan C, Chalupka S, Davis L, Laramie A. There’s no place like home: a qualitative study of the working conditions of home health care providers. J Occup Environ Med. 2007;49(3):327-37. DOI: 10.1097/JOM.0b013e3180326552
 18. Shang J, Dick AW, Larson EL, Stone PW. A research agenda for infection prevention in home healthcare. Am J Infect Control. 2018;46(9):1071-3. DOI: 10.1097/JOM.0b013e3180326552
 19. Rosendal H. Expertisegebied wijkverpleegkundige - ed. 2019. Utrecht: Hogeschool Rotterdam; 2019.
 20. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’. In: Sport MvVWe, editor. 2019.
 21. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. SNIV: Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen 2021 [updated 05-05-2021. URL: https://www.rivm.nl/sniv.
 22. World Health Organisation. Improving the prevention, diagnosis and clinical management of sepsis. 2017.
 23. Russell D, Dowding DW, McDonald MV, Adams V, Rosati RJ, Larson EL, et al. Factors for compliance with infection control practices in home healthcare: findings from a survey of nurses’ knowledge and attitudes toward infection control. Am J Infect Control.
  2018;46(11):1211-7. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.05.005
 24. Shang J, Russell D, Dowding D, McDonald MV, Murtaugh C, Liu J, et al. A predictive risk model for infection-related hospitalization among home healthcare patients. Journal for healthcare quality: official publication of the National Association for Healthcare Quality. 2020;42(3):136. DOI: 10.1097/JHQ.0000000000000214
 25. Dowding D, Russell D, Trifilio M, McDonald MV, Shang J. Home care nurses’ identification of patients at risk of infection and their risk mitigation strategies: a qualitative interview study. Int J Nurs Stud. 2020;107:103617. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103617
 26. Rhinehart E. Infection control in home care. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):208. DOI: 10.3201/eid0702.010211
 27. Jarrín OF, Pouladi FA, Madigan EA. International priorities for home care education, research, practice, and management: Qualitative content analysis. Nurse Educ Today. 2019;73:83-7. DOI: 10.3201/eid0702.010211
 28. Bleijenberg N, Hoeijmakers M, Stralen van L, Schuurmans M. Rapport Kennisagenda Wijkverpleging. 2018.
 29. Adams V, Song J, Shang J, McDonald M, Dowding D, Ojo M, et al. Infection prevention and control practices in the home environment: Examining enablers and barriers to adherence among home health care nurses. Am J Infect Control. 2020. DOI: 10.1016/j.ajic.2020.10.021
 30. Sax H, Allegranzi B, Chraïti M-N, Boyce J, Larson E, Pittet D. The World Health Organization hand hygiene observation method. Am J Infect Control. 2009;37(10):827-34. DOI: 10.1016/j.ajic.2009.07.003
 31. Felembam O, John WS, Shaban RZ. Hand hygiene practices of home visiting community nurses:
  perceptions, compliance, techniques, and contextual factors of practice using the World Health Organization’s “five moments for hand hygiene”. Home Healthcare Now. 2012;30(3):152-60.  DOI: 10.1016/j.jamda.2020.07.031
 32. McDonald MV, Brickner C, Russell D, Dowding D, Larson EL, Trifilio M, et al. Observation of hand hygiene practices in home health care. J Am Med Dir Assoc.  2021;22(5):1029-34.  DOI: 10.1016/j.jamda.2020.07.031
 33. Gershon RR, Pearson JM, Sherman MF, Samar SM, Canton AN, Stone PW. The prevalence and risk factors for percutaneous injuries in registered nurses in the home health care sector. Am J Infect Control. 2009;37(7):525-33. DOI: 10.1016/j.ajic.2008.10.022
 34. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Beëindigen operationele activiteiten Stichting WIP 2017 [updated 16-05-2017. URL: https://www.rivm.nl/nieuws/beeindigen-operationele-activiteiten-stichting-wip.
 35. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hygiëneadviezen thuiszorg 2019 [updated 05-09-2019. URL: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg.
 36. Verschuren P. Kernthema’s in de methodologie: op weg naar beter onderzoek: Amsterdam University Press; 2017.
 37. Twycross A, Shorten A. Using observational research to obtain a picture of nursing practice. Evid Based Nurs. 2016;19(3):66-7. DOI: 10.1136/eb-2016-102393
 38. NCP NLQF. Dutch Qualification Framework (NLQF): Increases visibility and value of learning. www.nlqf.nl; 2019. Contract No.: 03-06-2021.
 39. Spradley J. Participant observation. New York: Wadsworth Thomson Learning. 1980.
 40. Hagel S, Reischke J, Kesselmeier M, Winning J, Gastmeier P, Brunkhorst FM, et al. Quantifying the Hawthorne effect in hand hygiene compliance through comparing direct observation with automated hand hygiene monitoring. infection control & hospital epidemiology. 2015;36(8):957-62. DOI: 10.1017/ice.2015.93
 41. Flottorp SA, Oxman AD, Krause J, Musila NR, Wensing M, Godycki-Cwirko M, et al. A checklist for identifying determinants of practice: a systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. Implement Sci. 2013;8(1):35. DOI: 10.1186/1748-5908-8-35
 42. Boeije H. Analysis in qualitative research: Sage publications; 2009.
 43. Van Staa A, Evers J. ‘Thick analysis’: strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te verhogen. KWALON Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland. 2010;43(1):5-12.
 44. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3(2):77-101.
 45.  Holloway I, Galvin K. Qualitative research in nursing and healthcare: John Wiley & Sons; 2016.
 46. Friese S. Qualitative data analysis with ATLAS. ti: Sage; 2019.
 47. Kenneley I. Infection control in home healthcare: an exploratory study of issues for patients and providers. Home Healthcare Now. 2012;30(4):235-45. DOI: 10.1097/NHH.0b013e31824adb52
 48. Kenneley IL. Infection control and the home care environment. Home Health Care Manag Pract.
  2010;22(3):195-201. DOI: 10.1097/NHH.0b013e31824adb52
 49. Keller SC, Cosgrove SE, Kohut M, Krosche A, Chang H-E, Williams D, et al. Hazards from physical attributes of the home environment among patients on outpatient parenteral antimicrobial therapy. Am J Infect Control. 2019;47(4):425-30. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.09.020
 50. Steffens E, Spriet I, Van Eldere J, Schuermans A. Compliance with evidence-based guidelines for the prevention of central line–associated bloodstream infections in a Belgian home care setting: An observational study. Am J Infect Control. 2019;47(6):723-5. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.10.019
 51. Rowe TA, Patel M, O’Conor R, McMackin S, Hoak V, Lindquist LA. COVID-19 exposures and infection control among home care agencies. Arch Gerontol Geriatr. 2020;91:104214.
 52. Federatie Medisch Specialisten. Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie van start 2021 [updated 15-04-2021. URL: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/samenwerkingsverbandrichtlijneninfectiepreventie- van-start.
 53. Gould D, Gammon J, Donnelly M, Batiste L, Ball E, De AM, et al. Improving hand hygiene in community healthcare settings: the impact of research and clinical collaboration. J Clin Nurs. 2000;9(1):95-102. Verpleegkunde nr. 3 • september 2022 - pagina 31. DOI: 10.1046/j.1365-2702.2000.00334.x
 54. World Health Organisation. WHO guidelines on hand hygiene in health care: first global patient safety challenge clean care is safer care: World Health Organisation; 2009.
 55.  Amuwo S, Sokas RK, McPhaul K, Lipscomb J. Occupational risk factors for blood and body fluid exposure among home care aides. Home Health Care Serv Q. 2011;30(2):96-114. DOI: 10.1080/01621424.2011.569690
 56. Landers T, Abusalem S, Coty M-B, Bingham J. Patient-centered hand hygiene: the next step in infection prevention. Am J Infect Control. 2012;40(4):S11-S7. DOI: 10.1016/j.ajic.2012.02.006
 57. Badr RI, Badr HI, Ali NM. Mobile phones and nosocomial infections. Int j infect Control. 2012;8(2):1-5.  DOI: 10.4103/2277-9175.161553
 58.  Brady RR, Verran J, Damani N, Gibb A. Review of mobile communication devices as potential reservoirs of nosocomial pathogens. J Hosp Infect. 2009;71(4):295-300. DOI: 10.1016/j.jhin.2008.12.009
 59. Ulger F, Esen S, Dilek A, Yanik K, Gunaydin M, Leblebicioglu H. Are we aware how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens? Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2009;8(1):7. DOI: 10.1186/1476-0711-8-7
 60. Wu R, Rossos P, Quan S, Reeves S, Lo V, Wong B, et al. An evaluation of the use of smartphones to communicate between clinicians: a mixed-methods study. J Med Internet Res. 2011;13(3):e59. DOI: 10.2196/jmir.1655
 61. McBride DL, LeVasseur SA. Personal Communication Device Use by Nurses Providing In-Patient Care: Survey of Prevalence, Patterns, and Distraction Potential. JMIR Hum Factors. 2017;4(2):e10. DOI: 10.2196/humanfactors.5110
 62. Pucciarelli G, Simeone S, Madonna G, Virgolesi M. Smartphone use in nursing population: a narrative review. Prof Inferm. 2017;70(2):102-15. DOI: 10.7429/pi.2017.702102
 63. Eckmanns T, Bessert J, Behnke M, Gastmeier P, Ruden H. Compliance with antiseptic hand rub use in intensive care units: the Hawthorne effect. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(9):931-4. DOI: 10.1086/507294
Over dit artikel
Auteurs
Benjamin Wendt, Getty Huisman - de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast, Anita Huis
Over de auteurs

Benjamin Wendt Corresponderende Auteur
E-mail: benjamin.wendt@radboudumc.nl Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Getty Huisman-de Waal
E-mail: getty.huisman-dewaal@radboudumc.nl Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Annick Bakker-Jacobs
E-mail: annick.bakker-jacobs@radboudumc.nl
Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Jeannine L. A. Hautvast
E-mail: jeannine.hautvast@radboudumc.nl
Radboud University Medical Center, Radboud Institute for Health Sciences, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9101 (149), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Anita Huis
E-mail: anita.huis@radboudumc.nl Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129059


Over dit artikel
Auteurs
Benjamin Wendt, Getty Huisman - de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast, Anita Huis
Over de auteurs

Benjamin Wendt Corresponderende Auteur
E-mail: benjamin.wendt@radboudumc.nl Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Getty Huisman-de Waal
E-mail: getty.huisman-dewaal@radboudumc.nl Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Annick Bakker-Jacobs
E-mail: annick.bakker-jacobs@radboudumc.nl
Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Jeannine L. A. Hautvast
E-mail: jeannine.hautvast@radboudumc.nl
Radboud University Medical Center, Radboud Institute for Health Sciences, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9101 (149), 6500 HB, Nijmegen, Nederland
Anita Huis
E-mail: anita.huis@radboudumc.nl Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101 (160), 6500 HB, Nijmegen, Nederland

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129059