Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 15-25
mrt 2022, jaargang 37
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 15-25
mrt 2022, jr. 37
Onderzoeksartikel

De onderwijs-praktijkkloof verkleinen: gedrag van verpleegkundigen bij valpreventieve maatregelen beïnvloeden.

ACHTERGROND
Het effect en de impact van continue professionele ontwikkeling in de verpleegkunde blijft onbekend. Dit zorgt voor een toegenomen interesse in het minimaliseren van de onderwijspraktijkkloof: een ‘transfer’ van kennis waarbij verpleegkundigen in staat zijn om nieuwe kennis toe te passen in de praktijk (om hun gedrag te veranderen). De noodzaak voor effectieve onderwijsactiviteiten is zeker nodig in de geriatrische zorg, aangezien oudere patiënten een verhoogd risico hebben op complicaties, zoals valincidenten. Het is belangrijk dat verpleegkundigen dit kunnen voorkomen. Het blijft echter onduidelijk welke interventies het gedrag van verpleegkundigen beïnvloeden. Het doel van deze studie is het identificeren van interventies om het gedrag van ziekenhuisverpleegkundigen te veranderen ten aanzien van het inzetten van valpreventieve maatregelen.

METHODE
In deze studie werd een mixed method design gebruikt. De Behavior Change Wheel (BCW) werd gebruikt om interventies en beleidsmaatregelen te identificeren om het gedrag van verpleegkundigen ten aanzien van valpreventie te veranderen. De acht stappen van de BCW werden gevolgd, waarin twee verschillende manieren van dataverzameling werden gebruikt: vijf focusgroepen en drie Delphi rondes. De focusgroepen werden gehouden met ziekenhuisverpleegkundigen (n=26). Experts in de Geriatrie (n=11), managers (n=13) en onderwijskundigen (n=13) werden geïncludeerd in de Delphi rondes. Alle data werden verzameld in tien Topklinische Ziekenhuizen in Nederland.

RESULTATEN
De experts in de Geriatrie waren van mening dat de interventies gericht op gedragsverandering bij verpleegkundigen ten aanzien van valpreventie, zich moesten richten op ‘nazorg’, ‘inschatten valrisico’ en ‘informeren’. Echter, volgens de verpleegkundigen moesten deze interventies zich richten op: ‘informeren’, ‘valpreventie’ en ‘multifactoriële valrisicobeoordeling’. Verpleegkundigen ervaren diverse belemmeringen ten aanzien van bekwaamheid, mogelijkheid en motivatie om valincidenten bij oudere patiënten te voorkomen. Gebaseerd op deze belemmeringen hebben onderwijskundigen drie interventies geïdentificeerd: ‘stimuleren’, ‘rolmodellen inzetten’ en ‘gelegenheid geven’. Managers selecteerden de volgende beleidsmaatregelen: ‘communicatie/ marketing’, regelingen/voorschriften’ en ‘contextuele en sociale aanpassingen’.

CONCLUSIE
De resultaten van deze studie laten zien dat er een discrepantie is tussen de meningen van de verpleegkundigen, experts in de Geriatrie, managers en onderwijskundigen. Verdere inzichten in de rol en samenwerking van managers, onderwijskundigen en verpleegkundigen is belangrijk voor de ontwikkeling van onderwijskundige programma’s die veranderingen op de werkvloer versterken en daarmee goede verpleegkundige zorg bewerkstelligen.

Literatuur

 1. Govranos M, Newton JM. Exploring ward nurses’ perceptions of continuing education in clinical settings. Nurse Educ Today 2014;34(4):655-660.
 2. Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, Tetroe J, Caswell W, et al. Lost in knowledge translation: time for a map? J Contin Educ Health Prof 2006;26(1):13-24.
 3. Griscti O, Jacono J. Effectiveness of continuing education programmes in nursing: literature review. J Adv Nurs 2006;55(4):449-456.
 4. Fitzgerald C, Kantrowitz-Gordon I, Katz J, Hirsch A. Advanced practice nursing education: challenges and strategies. Nursing research and practice 2012;2012.
 5. Chong MC, Sellick K, Francis K, Abdullah KL. What influences Malaysian nurses to participate in continuing professional education activities? Asian Nursing Research 2011;5(1):38-47.
 6. CBS statline. Available at: https://opendata.cbs.nl. Accessed November, 12, 2018.
 7. Creditor MC. Hazards of hospitalization of the elderly. Ann Intern Med 1993;118(3):219-223.
 8. VMS. Praktijkgids Kwetsbare Ouderen. Available at: https://www.vmszorg.nl. Accessed August 15, 2018.
 9. Heinrich S, Rapp K, Rissmann U, Becker C, König H. Cost of falls in old age: a systematic review. Osteoporosis Int 2010;21(6):891-902.
 10. Polinder S, Haagsma J, Panneman M, Scholten A, Brugmans M, Van Beeck E. The economic burden of injury: Health care and productivity costs of injuries in the Netherlands. Accident Analysis & Prevention 2016;93:92-100.
 11. Tricco AC, Thomas SM, Veroniki AA, Hamid JS, Cogo E, Strifler L, et al. Comparisons of interventions for preventing falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2017;318(17):1687-1699.
 12. Nurses’ caring attitude: fall prevention program implementation as an example of its importance. Nursing forum: Wiley Online Library; 2011.
 13. Michie S, Atkins L, West R. The Behaviour Change Wheel. A guide to designing interventions. 1st ed. Great Britain: Silverback Publishing; 2014.
 14. Michie S, Van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation science 2011;6(1):42.
 15. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res 1986.
 16. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health 2006;29(5):489-497.
 17. Federatie Medisch Specialisten. Preventie van valincidenten bij ouderen. 2017; , 2019.
 18. Lalleman P, Smid G, Dikken J, Lagerwey MD, Schuurmans MJ. Nurse middle managers contributions to patientcentred care: A ‘managerial work’analysis. Nurs Inq 2017;24(4):e12193.
 19. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res 1986.
 20. Braun V, Clarke V. Successful qualitative research: A practical guide for beginners. : sage; 2013.
 21. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology 2006;3(2):77-101.
 22. Ritchie J, Lewis J, Nicholls CM, Ormston R. Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. : sage; 2013.
 23. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International journal for quality in health care 2007;19(6):349-357.
 24. Smit LC, Schuurmans MJ, Blom JW, Fabbricotti IN, Jansen AP, Kempen GI, et al. Unravelling complex primary-care programs to maintain independent living in older people: a systematic overview. J Clin Epidemiol 2018;96:110-119.
 25. Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute-care nurses’ attitudes towards older patients: A literature review. Int J Nurs Pract 2000;6(2):62-69.
 26. Liu Y, Norman IJ, While AE. Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. Int J Nurs Stud 2013;50(9):1271-1282.
 27. Dikken J, Bakker A, Hoogerduijn JG, Schuurmans MJ. Comparisons of knowledge of Dutch nursing students and hospital nurses on aging. The Journal of Continuing Education in Nursing 2018;49(2):84-90.
 28. Brekelmans G. Continuing professional development of nurses: Mission or profession? 2016.
 29. McSherry R, Pearce P, Grimwood K, McSherry W. The pivotal role of nurse managers, leaders and educators in enabling excellence in nursing care. J Nurs Manag 2012;20(1):7-19.
 30. Draper J, Clark L, Rogers J. Managers’ role in maximising investment in continuing professional education. Nurs Manage 2016;22(9).
 31. Koh SS, Manias E, Hutchinson AM, Donath S, Johnston L. Nurses’ perceived barriers to the implementation of a Fall Prevention Clinical Practice Guideline in Singapore hospitals. BMC health services research 2008;8(1):105.
 32. Lalleman P, Smid G, Dikken J, Lagerwey MD, Schuurmans MJ. Nurse middle managers contributions to patientcentred care: A ‘managerial work’analysis. Nurs Inq 2017;24(4):e12193.
 33. Fonda D, Cook J, Sandler V, Bailey M. Sustained reduction in serious fall-related injuries in older people in hospital. Med J Aust 2006;184(8):379-382.
Onderzoeksartikel

De onderwijs-praktijkkloof verkleinen: gedrag van verpleegkundigen bij valpreventieve maatregelen beïnvloeden.

ACHTERGROND
Het effect en de impact van continue professionele ontwikkeling in de verpleegkunde blijft onbekend. Dit zorgt voor een toegenomen interesse in het minimaliseren van de onderwijspraktijkkloof: een ‘transfer’ van kennis waarbij verpleegkundigen in staat zijn om nieuwe kennis toe te passen in de praktijk (om hun gedrag te veranderen). De noodzaak voor effectieve onderwijsactiviteiten is zeker nodig in de geriatrische zorg, aangezien oudere patiënten een verhoogd risico hebben op complicaties, zoals valincidenten. Het is belangrijk dat verpleegkundigen dit kunnen voorkomen. Het blijft echter onduidelijk welke interventies het gedrag van verpleegkundigen beïnvloeden. Het doel van deze studie is het identificeren van interventies om het gedrag van ziekenhuisverpleegkundigen te veranderen ten aanzien van het inzetten van valpreventieve maatregelen.

METHODE
In deze studie werd een mixed method design gebruikt. De Behavior Change Wheel (BCW) werd gebruikt om interventies en beleidsmaatregelen te identificeren om het gedrag van verpleegkundigen ten aanzien van valpreventie te veranderen. De acht stappen van de BCW werden gevolgd, waarin twee verschillende manieren van dataverzameling werden gebruikt: vijf focusgroepen en drie Delphi rondes. De focusgroepen werden gehouden met ziekenhuisverpleegkundigen (n=26). Experts in de Geriatrie (n=11), managers (n=13) en onderwijskundigen (n=13) werden geïncludeerd in de Delphi rondes. Alle data werden verzameld in tien Topklinische Ziekenhuizen in Nederland.

RESULTATEN
De experts in de Geriatrie waren van mening dat de interventies gericht op gedragsverandering bij verpleegkundigen ten aanzien van valpreventie, zich moesten richten op ‘nazorg’, ‘inschatten valrisico’ en ‘informeren’. Echter, volgens de verpleegkundigen moesten deze interventies zich richten op: ‘informeren’, ‘valpreventie’ en ‘multifactoriële valrisicobeoordeling’. Verpleegkundigen ervaren diverse belemmeringen ten aanzien van bekwaamheid, mogelijkheid en motivatie om valincidenten bij oudere patiënten te voorkomen. Gebaseerd op deze belemmeringen hebben onderwijskundigen drie interventies geïdentificeerd: ‘stimuleren’, ‘rolmodellen inzetten’ en ‘gelegenheid geven’. Managers selecteerden de volgende beleidsmaatregelen: ‘communicatie/ marketing’, regelingen/voorschriften’ en ‘contextuele en sociale aanpassingen’.

CONCLUSIE
De resultaten van deze studie laten zien dat er een discrepantie is tussen de meningen van de verpleegkundigen, experts in de Geriatrie, managers en onderwijskundigen. Verdere inzichten in de rol en samenwerking van managers, onderwijskundigen en verpleegkundigen is belangrijk voor de ontwikkeling van onderwijskundige programma’s die veranderingen op de werkvloer versterken en daarmee goede verpleegkundige zorg bewerkstelligen.

Literatuur

 1. Govranos M, Newton JM. Exploring ward nurses’ perceptions of continuing education in clinical settings. Nurse Educ Today 2014;34(4):655-660.
 2. Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, Tetroe J, Caswell W, et al. Lost in knowledge translation: time for a map? J Contin Educ Health Prof 2006;26(1):13-24.
 3. Griscti O, Jacono J. Effectiveness of continuing education programmes in nursing: literature review. J Adv Nurs 2006;55(4):449-456.
 4. Fitzgerald C, Kantrowitz-Gordon I, Katz J, Hirsch A. Advanced practice nursing education: challenges and strategies. Nursing research and practice 2012;2012.
 5. Chong MC, Sellick K, Francis K, Abdullah KL. What influences Malaysian nurses to participate in continuing professional education activities? Asian Nursing Research 2011;5(1):38-47.
 6. CBS statline. Available at: https://opendata.cbs.nl. Accessed November, 12, 2018.
 7. Creditor MC. Hazards of hospitalization of the elderly. Ann Intern Med 1993;118(3):219-223.
 8. VMS. Praktijkgids Kwetsbare Ouderen. Available at: https://www.vmszorg.nl. Accessed August 15, 2018.
 9. Heinrich S, Rapp K, Rissmann U, Becker C, König H. Cost of falls in old age: a systematic review. Osteoporosis Int 2010;21(6):891-902.
 10. Polinder S, Haagsma J, Panneman M, Scholten A, Brugmans M, Van Beeck E. The economic burden of injury: Health care and productivity costs of injuries in the Netherlands. Accident Analysis & Prevention 2016;93:92-100.
 11. Tricco AC, Thomas SM, Veroniki AA, Hamid JS, Cogo E, Strifler L, et al. Comparisons of interventions for preventing falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2017;318(17):1687-1699.
 12. Nurses’ caring attitude: fall prevention program implementation as an example of its importance. Nursing forum: Wiley Online Library; 2011.
 13. Michie S, Atkins L, West R. The Behaviour Change Wheel. A guide to designing interventions. 1st ed. Great Britain: Silverback Publishing; 2014.
 14. Michie S, Van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation science 2011;6(1):42.
 15. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res 1986.
 16. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health 2006;29(5):489-497.
 17. Federatie Medisch Specialisten. Preventie van valincidenten bij ouderen. 2017; , 2019.
 18. Lalleman P, Smid G, Dikken J, Lagerwey MD, Schuurmans MJ. Nurse middle managers contributions to patientcentred care: A ‘managerial work’analysis. Nurs Inq 2017;24(4):e12193.
 19. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res 1986.
 20. Braun V, Clarke V. Successful qualitative research: A practical guide for beginners. : sage; 2013.
 21. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology 2006;3(2):77-101.
 22. Ritchie J, Lewis J, Nicholls CM, Ormston R. Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. : sage; 2013.
 23. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International journal for quality in health care 2007;19(6):349-357.
 24. Smit LC, Schuurmans MJ, Blom JW, Fabbricotti IN, Jansen AP, Kempen GI, et al. Unravelling complex primary-care programs to maintain independent living in older people: a systematic overview. J Clin Epidemiol 2018;96:110-119.
 25. Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute-care nurses’ attitudes towards older patients: A literature review. Int J Nurs Pract 2000;6(2):62-69.
 26. Liu Y, Norman IJ, While AE. Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. Int J Nurs Stud 2013;50(9):1271-1282.
 27. Dikken J, Bakker A, Hoogerduijn JG, Schuurmans MJ. Comparisons of knowledge of Dutch nursing students and hospital nurses on aging. The Journal of Continuing Education in Nursing 2018;49(2):84-90.
 28. Brekelmans G. Continuing professional development of nurses: Mission or profession? 2016.
 29. McSherry R, Pearce P, Grimwood K, McSherry W. The pivotal role of nurse managers, leaders and educators in enabling excellence in nursing care. J Nurs Manag 2012;20(1):7-19.
 30. Draper J, Clark L, Rogers J. Managers’ role in maximising investment in continuing professional education. Nurs Manage 2016;22(9).
 31. Koh SS, Manias E, Hutchinson AM, Donath S, Johnston L. Nurses’ perceived barriers to the implementation of a Fall Prevention Clinical Practice Guideline in Singapore hospitals. BMC health services research 2008;8(1):105.
 32. Lalleman P, Smid G, Dikken J, Lagerwey MD, Schuurmans MJ. Nurse middle managers contributions to patientcentred care: A ‘managerial work’analysis. Nurs Inq 2017;24(4):e12193.
 33. Fonda D, Cook J, Sandler V, Bailey M. Sustained reduction in serious fall-related injuries in older people in hospital. Med J Aust 2006;184(8):379-382.
Over dit artikel
Auteurs
Lysette Hakvoort, Jeroen Dikken
Over de auteurs

Lysette Hakvoort, BN, MSc, PhD student. Beleidsadviseur verpleegkundig onderzoek en promovendus in het Máxima MC.
Jeroen Dikken, BN, PhD. Hogeschoolhoofddocent Verpleegkunde, senior onderzoeker bij De Haagse Hogeschool, faculteit Gezondheid, Voeding en Sport en het kenniscentrum Health Innovation.

Correspondentieadres: Máxima MC t.a.v. Lysette Hakvoort (MMC Academie, route 270) Postbus 7777, 5500 MB Veldhoven.

Printdatum
11 maart 2022
E-pubdatum
14 maart 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.3.128647


Over dit artikel
Auteurs
Lysette Hakvoort, Jeroen Dikken
Over de auteurs

Lysette Hakvoort, BN, MSc, PhD student. Beleidsadviseur verpleegkundig onderzoek en promovendus in het Máxima MC.
Jeroen Dikken, BN, PhD. Hogeschoolhoofddocent Verpleegkunde, senior onderzoeker bij De Haagse Hogeschool, faculteit Gezondheid, Voeding en Sport en het kenniscentrum Health Innovation.

Correspondentieadres: Máxima MC t.a.v. Lysette Hakvoort (MMC Academie, route 270) Postbus 7777, 5500 MB Veldhoven.

Printdatum
11 maart 2022
E-pubdatum
14 maart 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.3.128647