Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 7-14
dec 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 7-14
dec 2021, jr. 36
Onderzoeksartikel

Schaduwen van een zorgvrager als leermethode in de gehandicaptenzorg

Het narratief van een student Bachelor verpleegkunde

Lees online

DOEL
Het doel van dit onderzoek was om inzichten te verkrijgen over ervaringen van bachelorstudenten verpleegkunde bij het uitvoeren van een schaduwopdracht.

METHODE
Door middel van narratieve interviews werden studentverhalen opgehaald over schaduwen. Deze zijn geconstrueerd tot één metanarratief door middel van een twee-fasenanalyseproces. De diverse verhalen van de individuele studenten zijn beschreven in een persoonlijk narratief, waarna de narratieven van alle deelnemers een kritisch-creatieve hermeneutische data-analyse ondergingen. Hieruit volgde een metanarratief dat de resultaten presenteert.

RESULTAAT
Het metanarratief beschrijft de motivatie en drijfveren ten aanzien van de opdracht, de rol die werd aangenomen, (leer)opbrengsten, conflicten en de behoeften die daaruit voortvloeiden.

DISCUSSIE
De resultaten zijn bediscussieerd in relatie tot effectief werkplekleren, wat leidde tot concrete suggesties voor verdere ontwikkeling van een opdracht Schaduwen voor bachelorstudenten verpleegkunde.

CONCLUSIE
Schaduwen van een zorgvrager tijdens een bachelorstage van de opleiding verpleegkunde draagt positief bij aan werkplekleren voor studenten en het zorgteam. Het heeft potentie om de kwaliteit van zorg voor zorgvragers te verbeteren wanneer het leren wordt omgezet in acties. Aanvullende ondersteuning voor studenten lijkt nodig om het potentieel voor verdiepend leren te benutten. Het onderzoek biedt perspectief voor bredere toepassing van de leermethode binnen andere curricula in het zorgdomein en onder zorgprofessionals.

Literatuur

 1. Lambregts J, Grotendorst A, Van merwijk C, redacteuren. Bachelor of Nursing 2020. Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
 2. Snoeren M. Working = Learning. A complexity approach to workplace learning within residential care for older people. Med Humanit. 2015; PhD thesis:230.
 3. King R, Taylor B, Talpur A, et al. Factors that optimise the impact of continuing professional development in nursing: A rapid evidence review. Nurse Educ Today 2021;98:104652.
 4. Williams C. Understanding the essential elements of work-based learning and its relevance to everyday clinical practice. J Nurs Manag 2010;18:624-32.
 5. Schippers E. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011. Beschikbaar op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030267/2011-08-01
 6. Mcdonald S. Studying actions in context: a qualitative shadowing method for organizational research. Qual Inq 2005;5:455-73.
 7. Gilliat-Ray S. “Being there”: the experience of shadowing a british muslim hospital chaplain. Qual Res 2011;11:469-86.
 8. Czarniawska B. Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. Copenhagen Business School Press; 2007.
 9. Quinlan E. Conspicuous invisibility: Shadowing as a data collection strategy. Qual Inq 2008;14:1480-99.
 10. Oldenhof L. Schaduwen als onderzoeksstrategie: het volgen van zorgmanangers in hun dagelijks werk. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek 2017;2(22):39-44.
 11. Martini D, Lalleman P, Schoonhoven L. Schaduwen. TvZ. 2020;130(6):56-7.
 12. Clark CD. Doctoring Undercover: updating the educational tradition of shadowing. Med Educ Online 2017;22(1):1-8.
 13. Fougner M, Horntvedt T. Students’ reflections on shadowing interprofessional teamwork: A Norwegian case study. J Interprof Care 2011;25:33-8.
 14. Jain A, Luo E, Yang J, et al. Implementing a nurseshadowing program for first-year medical students to improve interprofessional collaborations on health care teams. Acad Med 2012;87:1292-5.
 15. Kusnoor AV, Stelljes LA. Interprofessional learning through shadowing: Insights and lessons learned. Med Teach 2016;38:1278-84.
 16. Wright A, Hawkes G, Baker B, et al. Reflections and unprompted observations by healthcare students of an interprofessional shadowing visit. J Interprof Care 2012;26:305-11.
 17. Lalleman PCB, Verdonk N. Leiderschapsontwikkeling van zorgprofessionals: een geslaagd online experiment. Onderwijs en Gezondheidszorg 2015;39(5):22-5.
 18. Lalleman P, Bouma J, Smid G, et al. Peer-to-peer shadowing as a technique for the development of nurse middle managers clinical leadership: An explorative study. Leadersh Health Serv 2017;30:475-90.
 19. Paskiewicz LS. The shadowing experience: Valuing the link between faculty practice and student learning. J Prof Nurs 2002;18:238-42.
 20. Powell TL, Cooke J, Brakke A. Altered nursing student perspectives: Impact of a pre-clinical observation experience at an outpatient oncology setting. Can Oncol Nurs J 2019;29:34-9.
 21. van der Meide H, Leget C, Olthuis G. Giving voice to vulnerable people: The value of shadowing for phenomenological healthcare research. Med Heal Care Philos 2013;16:731-7.
 22. Arbeidsmarktonderzoek gehandicaptenzorg. Effect van transitie op organisatie en medewerker. Amersfoort; 2017. Beschikbaar op: https://www.vgn.nl/
 23. Phelan A, Mccormack B, Dewing J, et al. Review of developments in person-centred healthcare. Int Pract Dev J 2020;10(suppl):3.
 24. van Hassel D. Motieven voor werken in de branche ziekenhuizen. Den Haag; 2018.
 25. Frost D, Snoeren M. Het ontwikkelen en integreren van diverse vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner. Vakbadl voor opleiders het gezondheidszorgonderwijs 2010;(4):6-11.
 26. Niessen T, Cox K, redacteuren. Innoverend leren in het zorginnovatiecentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers; 2011. p. 61-62.
 27. Holloway I, Freshwater D. Vulnerable story telling: Narrative research in nursing. J Res Nurs 2007;12:703-11.
 28. Catherine Kohler R. Narrative Methods for the Human Sciences. Los Angeles: Sage Publications; 2008.
 29. Cardiff S, Cuijpers L, Peeters B, et al. Mijn patiënten zijn tevreden, toch? In: Niessen T, Cox K, redacteuren. Innoverend leren in het ZorgInnovatieCentrum Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Boom Lemma Uitgevers; 2011. p. 95-115.
 30. Gadamer HG. Hermeneutics and Social Science. Philos Soc Crit 1975;2:307-16.
 31. van Lieshout F. Taking action for action. PhD. Belfast: University of Ulster; 2013.
 32. Polit DF, Beck CT. Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. Int J Nurs Stud 2010;47:1451-8.
 33. Cardiff S, Van Lieshout F. Het kritisch-creatief hermeneutisch dataanalyseraamwerk. Analyseren met in plaats van voor participanten. Kwalon 2014;2014(19):30-6.
 34. van Lieshout F, Cardiff S, Jacobs G. Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum; 2017. p. 73-78.
 35. Manley K, Titchen A, Hardy S. Work-based learning in the context of contemporary health care education and practice: A concept analysis. Pract Dev Health Care 2009;8:87-127.
 36. Flanagan J. Work-based learning as a means of developing and assessing nursing competence. J Clin Nurs 2000;9:360-8.
 37. Levett-Jones T, Lathlean J. Belongingness: A prerequisite for nursing students’ clinical learning. Nurse Educ Pract 2008;8:103-11.
 38. Bickhoff L, Levett-Jones T, Sinclair PM. Rocking the boat - nursing students’ stories of moral courage: A qualitative descriptive study. Nurse Educ Today 2016;42:35-40.
 39. Jedaar Z, Marrin C, Pugsley L. Overcome barriers to effective workbased learning. Educ Prim Care 2009;20:477-9.
 40. Phillips S. Work-based learning in health and social care. Br J Nurs 2012;21:918-22.
 41. Attenborough J, Abbott S, Brook J, et al. Everywhere and nowhere: Work-based learning in healthcare education. Nurse Educ Pract 2019;36:132-8.
 42. Spalding B, Ferguson S, Garrigan P, et al. How effective is group work in enhancing work-based learning? An evaluation of an education studies course. J Furth High Educ 1999;23:109-15.
 43. McCance T, McCormack B. The Person-centred practice framework. In: McCance T, McCormack B, eds. Person- Centred Practice in Nursing and Healthcare: Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell; 2017.
 44. Wilson V, Dewing J, Cardiff S, et al. A person-centred observational tool: devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool®. Int Pract Dev J 2020;10(1):1-15.
 45. DiGioia A, Greenhouse PK. Patient and family shadowing: Creating urgency for change. J Nurs Adm 2011;41:23-8.
 46. Proot I, van der Lyke S, Smits MJ, et al. Kwalitatief onderzoek. In: Hoegen P, Verhoef J, Munten G, Kuiper C, red.. Evidence-Based Practice voor verpleegkundigen Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom hoger onderwijs; 2020. p. 213-33.
Onderzoeksartikel

Schaduwen van een zorgvrager als leermethode in de gehandicaptenzorg

Het narratief van een student Bachelor verpleegkunde

Lees online

DOEL
Het doel van dit onderzoek was om inzichten te verkrijgen over ervaringen van bachelorstudenten verpleegkunde bij het uitvoeren van een schaduwopdracht.

METHODE
Door middel van narratieve interviews werden studentverhalen opgehaald over schaduwen. Deze zijn geconstrueerd tot één metanarratief door middel van een twee-fasenanalyseproces. De diverse verhalen van de individuele studenten zijn beschreven in een persoonlijk narratief, waarna de narratieven van alle deelnemers een kritisch-creatieve hermeneutische data-analyse ondergingen. Hieruit volgde een metanarratief dat de resultaten presenteert.

RESULTAAT
Het metanarratief beschrijft de motivatie en drijfveren ten aanzien van de opdracht, de rol die werd aangenomen, (leer)opbrengsten, conflicten en de behoeften die daaruit voortvloeiden.

DISCUSSIE
De resultaten zijn bediscussieerd in relatie tot effectief werkplekleren, wat leidde tot concrete suggesties voor verdere ontwikkeling van een opdracht Schaduwen voor bachelorstudenten verpleegkunde.

CONCLUSIE
Schaduwen van een zorgvrager tijdens een bachelorstage van de opleiding verpleegkunde draagt positief bij aan werkplekleren voor studenten en het zorgteam. Het heeft potentie om de kwaliteit van zorg voor zorgvragers te verbeteren wanneer het leren wordt omgezet in acties. Aanvullende ondersteuning voor studenten lijkt nodig om het potentieel voor verdiepend leren te benutten. Het onderzoek biedt perspectief voor bredere toepassing van de leermethode binnen andere curricula in het zorgdomein en onder zorgprofessionals.

Literatuur

 1. Lambregts J, Grotendorst A, Van merwijk C, redacteuren. Bachelor of Nursing 2020. Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
 2. Snoeren M. Working = Learning. A complexity approach to workplace learning within residential care for older people. Med Humanit. 2015; PhD thesis:230.
 3. King R, Taylor B, Talpur A, et al. Factors that optimise the impact of continuing professional development in nursing: A rapid evidence review. Nurse Educ Today 2021;98:104652.
 4. Williams C. Understanding the essential elements of work-based learning and its relevance to everyday clinical practice. J Nurs Manag 2010;18:624-32.
 5. Schippers E. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011. Beschikbaar op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030267/2011-08-01
 6. Mcdonald S. Studying actions in context: a qualitative shadowing method for organizational research. Qual Inq 2005;5:455-73.
 7. Gilliat-Ray S. “Being there”: the experience of shadowing a british muslim hospital chaplain. Qual Res 2011;11:469-86.
 8. Czarniawska B. Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. Copenhagen Business School Press; 2007.
 9. Quinlan E. Conspicuous invisibility: Shadowing as a data collection strategy. Qual Inq 2008;14:1480-99.
 10. Oldenhof L. Schaduwen als onderzoeksstrategie: het volgen van zorgmanangers in hun dagelijks werk. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek 2017;2(22):39-44.
 11. Martini D, Lalleman P, Schoonhoven L. Schaduwen. TvZ. 2020;130(6):56-7.
 12. Clark CD. Doctoring Undercover: updating the educational tradition of shadowing. Med Educ Online 2017;22(1):1-8.
 13. Fougner M, Horntvedt T. Students’ reflections on shadowing interprofessional teamwork: A Norwegian case study. J Interprof Care 2011;25:33-8.
 14. Jain A, Luo E, Yang J, et al. Implementing a nurseshadowing program for first-year medical students to improve interprofessional collaborations on health care teams. Acad Med 2012;87:1292-5.
 15. Kusnoor AV, Stelljes LA. Interprofessional learning through shadowing: Insights and lessons learned. Med Teach 2016;38:1278-84.
 16. Wright A, Hawkes G, Baker B, et al. Reflections and unprompted observations by healthcare students of an interprofessional shadowing visit. J Interprof Care 2012;26:305-11.
 17. Lalleman PCB, Verdonk N. Leiderschapsontwikkeling van zorgprofessionals: een geslaagd online experiment. Onderwijs en Gezondheidszorg 2015;39(5):22-5.
 18. Lalleman P, Bouma J, Smid G, et al. Peer-to-peer shadowing as a technique for the development of nurse middle managers clinical leadership: An explorative study. Leadersh Health Serv 2017;30:475-90.
 19. Paskiewicz LS. The shadowing experience: Valuing the link between faculty practice and student learning. J Prof Nurs 2002;18:238-42.
 20. Powell TL, Cooke J, Brakke A. Altered nursing student perspectives: Impact of a pre-clinical observation experience at an outpatient oncology setting. Can Oncol Nurs J 2019;29:34-9.
 21. van der Meide H, Leget C, Olthuis G. Giving voice to vulnerable people: The value of shadowing for phenomenological healthcare research. Med Heal Care Philos 2013;16:731-7.
 22. Arbeidsmarktonderzoek gehandicaptenzorg. Effect van transitie op organisatie en medewerker. Amersfoort; 2017. Beschikbaar op: https://www.vgn.nl/
 23. Phelan A, Mccormack B, Dewing J, et al. Review of developments in person-centred healthcare. Int Pract Dev J 2020;10(suppl):3.
 24. van Hassel D. Motieven voor werken in de branche ziekenhuizen. Den Haag; 2018.
 25. Frost D, Snoeren M. Het ontwikkelen en integreren van diverse vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner. Vakbadl voor opleiders het gezondheidszorgonderwijs 2010;(4):6-11.
 26. Niessen T, Cox K, redacteuren. Innoverend leren in het zorginnovatiecentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers; 2011. p. 61-62.
 27. Holloway I, Freshwater D. Vulnerable story telling: Narrative research in nursing. J Res Nurs 2007;12:703-11.
 28. Catherine Kohler R. Narrative Methods for the Human Sciences. Los Angeles: Sage Publications; 2008.
 29. Cardiff S, Cuijpers L, Peeters B, et al. Mijn patiënten zijn tevreden, toch? In: Niessen T, Cox K, redacteuren. Innoverend leren in het ZorgInnovatieCentrum Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Boom Lemma Uitgevers; 2011. p. 95-115.
 30. Gadamer HG. Hermeneutics and Social Science. Philos Soc Crit 1975;2:307-16.
 31. van Lieshout F. Taking action for action. PhD. Belfast: University of Ulster; 2013.
 32. Polit DF, Beck CT. Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. Int J Nurs Stud 2010;47:1451-8.
 33. Cardiff S, Van Lieshout F. Het kritisch-creatief hermeneutisch dataanalyseraamwerk. Analyseren met in plaats van voor participanten. Kwalon 2014;2014(19):30-6.
 34. van Lieshout F, Cardiff S, Jacobs G. Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum; 2017. p. 73-78.
 35. Manley K, Titchen A, Hardy S. Work-based learning in the context of contemporary health care education and practice: A concept analysis. Pract Dev Health Care 2009;8:87-127.
 36. Flanagan J. Work-based learning as a means of developing and assessing nursing competence. J Clin Nurs 2000;9:360-8.
 37. Levett-Jones T, Lathlean J. Belongingness: A prerequisite for nursing students’ clinical learning. Nurse Educ Pract 2008;8:103-11.
 38. Bickhoff L, Levett-Jones T, Sinclair PM. Rocking the boat - nursing students’ stories of moral courage: A qualitative descriptive study. Nurse Educ Today 2016;42:35-40.
 39. Jedaar Z, Marrin C, Pugsley L. Overcome barriers to effective workbased learning. Educ Prim Care 2009;20:477-9.
 40. Phillips S. Work-based learning in health and social care. Br J Nurs 2012;21:918-22.
 41. Attenborough J, Abbott S, Brook J, et al. Everywhere and nowhere: Work-based learning in healthcare education. Nurse Educ Pract 2019;36:132-8.
 42. Spalding B, Ferguson S, Garrigan P, et al. How effective is group work in enhancing work-based learning? An evaluation of an education studies course. J Furth High Educ 1999;23:109-15.
 43. McCance T, McCormack B. The Person-centred practice framework. In: McCance T, McCormack B, eds. Person- Centred Practice in Nursing and Healthcare: Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell; 2017.
 44. Wilson V, Dewing J, Cardiff S, et al. A person-centred observational tool: devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool®. Int Pract Dev J 2020;10(1):1-15.
 45. DiGioia A, Greenhouse PK. Patient and family shadowing: Creating urgency for change. J Nurs Adm 2011;41:23-8.
 46. Proot I, van der Lyke S, Smits MJ, et al. Kwalitatief onderzoek. In: Hoegen P, Verhoef J, Munten G, Kuiper C, red.. Evidence-Based Practice voor verpleegkundigen Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom hoger onderwijs; 2020. p. 213-33.
Over dit artikel
Auteurs
Nard van den Langenberg, Shaun Cardiff
Over de auteurs

Nard van den Langenberg, MSc, is docent en Lecturer Practitioner bij de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Eindhoven.
Dr. Shaun Cardiff is docent en onderzoeker bij de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Eindhoven.

Correspondentieadres: n.vandenlangenberg@fontys.nl

Printdatum
10 december 2021
E-pubdatum
13 december 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.11.128308


Over dit artikel
Auteurs
Nard van den Langenberg, Shaun Cardiff
Over de auteurs

Nard van den Langenberg, MSc, is docent en Lecturer Practitioner bij de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Eindhoven.
Dr. Shaun Cardiff is docent en onderzoeker bij de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Eindhoven.

Correspondentieadres: n.vandenlangenberg@fontys.nl

Printdatum
10 december 2021
E-pubdatum
13 december 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.11.128308