Verpleegkunde Nummer 4 , p. 3
dec 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 4 , p. 3
dec 2020, jr. 35
Van de redactie

Van de redactie

Vanzelfsprekend staat de COVID-19-pandemie ook in onderzoek volop in de belangstelling. In het Actueel van dit nummer van Verpleegkunde besteden Liesbeth Van Humbeeck et al. aandacht aan de bezoekregeling in woonzorgcentra tijdens de pandemie. De argumenten die werden aangevoerd om een strikte bezoekregeling aan te houden worden belicht. Volgens de auteurs legt de COVID-19-pandemie fundamentele ethische breuklijnen in de ouderenzorg bloot: collectivisme versus autonomie-in-verbondenheid, paternalisme versus participatie en veiligheid versus huiselijkheid. Deze breuklijnen tonen vooral aan dat er nagedacht moet worden over een ‘herinrichting’ van de ouderenzorg en over middelen die daar tegenover moeten staan zodat waardengerichte keuzes op duurzame wijze kunnen worden geïntegreerd en verankerd.

Van de redactie

Van de redactie

Vanzelfsprekend staat de COVID-19-pandemie ook in onderzoek volop in de belangstelling. In het Actueel van dit nummer van Verpleegkunde besteden Liesbeth Van Humbeeck et al. aandacht aan de bezoekregeling in woonzorgcentra tijdens de pandemie. De argumenten die werden aangevoerd om een strikte bezoekregeling aan te houden worden belicht. Volgens de auteurs legt de COVID-19-pandemie fundamentele ethische breuklijnen in de ouderenzorg bloot: collectivisme versus autonomie-in-verbondenheid, paternalisme versus participatie en veiligheid versus huiselijkheid. Deze breuklijnen tonen vooral aan dat er nagedacht moet worden over een ‘herinrichting’ van de ouderenzorg en over middelen die daar tegenover moeten staan zodat waardengerichte keuzes op duurzame wijze kunnen worden geïntegreerd en verankerd.

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde

Printdatum
11 december 2020
E-pubdatum
14 december 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.12.126256


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde

Printdatum
11 december 2020
E-pubdatum
14 december 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.12.126256