Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 7-15
dec 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 7-15
dec 2020, jr. 35
Onderzoeksartikel

Nurse-sensitive patient outcomes in de geestelijke gezondheidszorg: het perspectief van de patiënt

DOEL
Onderzoek naar hoe patiënten de bijdrage van de verpleegkundige aan patient outcomes evalueren en welke factoren samengaan met deze outcomes.
 

METHODE
Cross-sectioneel onderzoek waarbij de patiënten een vragenlijst invulden. De outcomes-schaal bestond uit 23 items. Daarnaast werden ook factoren die mogelijk samengaan met de nurse-sensitive patient outcomes en socio-demografische gegevens bevraagd bij de patiënten.
 

RESULTATEN
In totaal namen 353 patiënten deel aan de studie. Bijna alle items (21/23 items) hadden een gemiddelde score ≥ 4 (range 1-6). Dit wijst erop dat de verpleegkundige aan bijna alle patient outcomes een bijdrage leverde volgens de perceptie van de patiënten. Zo ervaren patiënten onder andere dat ze door de verpleegkundige gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor hun behandeling en dat ze door de verpleegkundige open kunnen spreken over hun dagelijkse problemen. Vrouwelijke en oudere patiënten vertoonden een hogere gemiddelde outcomes-score. Dit was ook het geval indien de patiënt ervaarde dat de afdelingsverpleegkundigen vlot beschikbaar waren en indien hij veel contact had met de afdelingsverpleegkundigen. Hoe meer de patiënt gestimuleerd werd door de afdelingsverpleegkundigen om de dingen op zijn eigen manier te doen, hoe hoger de outcomes-score bij die patiënt lag. Tot slot was de outcomes-score ook hoger naarmate er meer individuele gesprekken gepland waren en hoe meer de individueel verpleegkundige begeleider de mening van de patiënt bevroeg alvorens er beslissingen werden genomen over zijn behandeling.
 

CONCLUSIE
In de geestelijke gezondheidszorg vervullen verpleegkundigen een sleutelrol in het behandelings- en herstelproces van patiënten. Toch is de impact van verpleegkundige zorg op patient outcomes tot nu toe onduidelijk. Volgens de perceptie van de patiënten in dit onderzoek leverde de verpleegkundige een bijdrage aan een grote verscheidenheid aan patient outcomes. De resultaten situeren zich zowel op het gebied van draagkracht, activiteiten van het dagelijks leven, open dialoog, (dreigend) destructief gedrag en motivatie tot opvolgen van de behandeling. Voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg kan het in termen van patient outcomes lonend zijn om in te zetten op beschikbaarheid en frequent contact met afdelingsverpleegkundigen en een individueel verpleegkundige begeleider.

Literatuur

 1. Frauenfelder F, Müller-Staub M, Needham I, et al. Nursing interventions in inpatient psychiatry. J Psychiatr Ment Health Nurs 2013;20:921-31.
 2. Simpson A. Community psychiatric nurses and the care co-ordinator role: Squeezed to provide “limited nursing”. J Adv Nurs 2005;52:689-99.
 3. Hercelinskyj G, Cruickshank M, Brown P, et al. Role of mental health nurses. Int J Ment Health Nurs 2014;23:24-32.
 4. Santangelo P, Procter N, Fasset D. Seeking and defining the ‘special’ in specialist mental health nursing: A theoretical construct. Int J Ment Health Nurs 2018;27:267-75.
 5. Bladon H. Clear skies ahead: The way out of identity confusion. Issues Ment Health Nurs 2018;39:259-63.
 6. Cusack E, Killoury F, Nugent L. The professional psychiatric/mental health nurse: skills, competencies and supports required to adopt recovery-orientated policy in practice. J Psychiatr Ment Health Nurs 2017;24:93-104.
 7. Santos JC, Amaral AFS. Effectiveness of psychiatric mental health nurses: Can we save the core of the profession in an economically constrained world? Arch Psychiatr Nurs 2011;25:329-38.
 8. Griffiths P, Jones S, Maben L, et al. State of the Art Metrics for Nursing: A Rapid Appraisal. King’s College, London; 2008.
 9. Sasso L, Bagnasco A, Watson R. Competence-sensitive outcomes. J Adv Nurs 2017;73:1002-3.
 10. Halcomb EJ, Mclnnes S, Patterson C, et al. Nurse-delivered interventions for mental health in primary care: a systematic review of randomized controlled trials. Fam Pract 2019;36:64-71.
 11. Ameel M, Kontio R, Välimäki M. Interventions delivered by nurses in adult outpatient psychiatric care: An integrative review. J Psychiatr Ment Health Nurs 2019;26:301-22.
 12. Butler MP, Begley M, Parahoo K, et al. Getting psychosocial interventions into mental health nursing practice: a survey of skill use and perceived benefits to service users. J Adv Nurs 2014;70:866-77.
 13. Mullen A. Mental health nurses establishing psychosocial interventions within acute inpatient settings. Int J Ment Health Nurs 2009;18:83-90.
 14. Webster S, Gallaher S, Lopez V, et al. Patients’ satisfaction with mental health nursing interventions in the management of anxiety: Results of a questionnaire study. J Nurs Educ Pract 2012;2:52.
 15. Edwards K. Service users and mental health nursing. J Psychiatr Ment Health Nurs 2000;7:555-65.
 16. Lees D, Procter N, Fassett D. Therapeutic engagement between consumers in suicidal crisis and mental health nurses. Int J Ment Health Nurs 2014;23:306-15.
 17. Rydon E. The attitudes, knowledge and skills needed in mental health nurses: The perspective of users of mental health services. Int J Ment Health Nurs 2005;14:78-87.
 18. Slade M, Bird V, Clark E et al. Supporting recovery in patients with Psychosis through care by community-based adult mental health teams (REFOCUS): a multisite, cluster, randomised, controlled trial. Lancet 2015;2:503-14.
 19. Coatsworth-Puspoki R, Forchuk C, Ward-Griffin C. Nurse–client processes in mental health: recipients’ perspectives. J Psychiatr Ment Health Nurs 2006;13:347-55.
 20. Vercruysse L, Verhaeghe S, Grypdonck M, et al. Resultaten van verpleegkundige zorg in psychiatrische ziekenhuizen: de ontwikkeling en toepassing van een meetinstrument voor de perceptie van patiënten. 2016. [niet-gepubliceerd]
 21. Schiettecatte A, Verhaeghe S, Duprez V, et al. Resultaten van verpleegkundige zorg in psychiatrische ziekenhuizen: validering van een meetinstrument voor de perceptie van patiënten en multicentrische bevraging (vervolgstudie). 2017. [niet-gepubliceerd]
 22. Frauenfelder F, Muller-Staub M, Needham I, et al. Nursing phenomena in inpatient psychiatry. J Psychiatr Ment Health Nurs 2011;18:221-35.
 23. Gunasekara I, Pentland T, Rodgers T, et al. What makes an excellent mental health nurse? A pragmatic inquiry initiated and conducted by people with lived experience of service use. Int J Ment Health Nurs 2014;23:101-9.
 24. Gerolamo AM. State of the science: Outcomes of acute inpatient psychiatric care. Arch Psychiatr Nurs 2004;18:203-14.
 25. Zauszniewski JA, Bekhet A, Haberlein S. A decade of published evidence for psychiatric and mental health nursing interventions. Online J Issues Nurs 2012;17(8).
 26. Stuart GW. Principles and practice of psychiatric nursing, Elsevier Health Sciences; 2014.
 27. Fontaine KL. Mental health nursing. New Jersey: Prentice Hall; 2003.
 28. Twisk J. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2016.
 29. Curran J, Brooker C. Systematic review of interventions delivered by UK mental health nurses. Int J Nurs Stud 2007;44:479-509.
 30. Dearing KS. Getting it, together: how the nurse-patient relationship influences treatment compliance for patients with schizofrenia. Arch Psychiatr Nurs 2004;17:155-63.
 31. Brimblecombe N, Tingle A, Murrells T. How mental health nursing can best improve service users’ experiences and outcomes in inpatient settings: Responses to national consultation. J Psychiatr Ment Health Nurs 2007;14:503-9.
 32. Leonhardt BL, Huling K, Hamm JA et al. Recovery and serious mental illness: a review of current clinical and research paradigms and future directions. Expert Rev Neurother 2017;17:1117-30.
 33. Koivisto K, Janhonen S, Väisänen L. Patients’ experiences of being helped in an inpatient setting. J Psychiatr Ment Health Nurs 2004;11:268-75.
 34. Pitkänen A, Hätönen H, Kuosmanen L, et al. Patients’ descriptions of nursing interventions supporting quality of life in acute psychiatric wards: a qualitative study. Int J Nurs Stud 2008;45:1598-606.
 35. Richards D, Bee P, Loftus S, et al. Specialist educational intervention for acute inpatient mental health nursing staff: service user views and effects on nursing quality. J Adv Nurs 2005;51:634-44.
 36. Kaas MJ, Lee S, Peitzman C. Barriers to collaboration between mental health professionals and families in the care of persons with serious mental illness. Issues Ment Health Nurs 2003;24:741-56.
Onderzoeksartikel

Nurse-sensitive patient outcomes in de geestelijke gezondheidszorg: het perspectief van de patiënt

DOEL
Onderzoek naar hoe patiënten de bijdrage van de verpleegkundige aan patient outcomes evalueren en welke factoren samengaan met deze outcomes.
 

METHODE
Cross-sectioneel onderzoek waarbij de patiënten een vragenlijst invulden. De outcomes-schaal bestond uit 23 items. Daarnaast werden ook factoren die mogelijk samengaan met de nurse-sensitive patient outcomes en socio-demografische gegevens bevraagd bij de patiënten.
 

RESULTATEN
In totaal namen 353 patiënten deel aan de studie. Bijna alle items (21/23 items) hadden een gemiddelde score ≥ 4 (range 1-6). Dit wijst erop dat de verpleegkundige aan bijna alle patient outcomes een bijdrage leverde volgens de perceptie van de patiënten. Zo ervaren patiënten onder andere dat ze door de verpleegkundige gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor hun behandeling en dat ze door de verpleegkundige open kunnen spreken over hun dagelijkse problemen. Vrouwelijke en oudere patiënten vertoonden een hogere gemiddelde outcomes-score. Dit was ook het geval indien de patiënt ervaarde dat de afdelingsverpleegkundigen vlot beschikbaar waren en indien hij veel contact had met de afdelingsverpleegkundigen. Hoe meer de patiënt gestimuleerd werd door de afdelingsverpleegkundigen om de dingen op zijn eigen manier te doen, hoe hoger de outcomes-score bij die patiënt lag. Tot slot was de outcomes-score ook hoger naarmate er meer individuele gesprekken gepland waren en hoe meer de individueel verpleegkundige begeleider de mening van de patiënt bevroeg alvorens er beslissingen werden genomen over zijn behandeling.
 

CONCLUSIE
In de geestelijke gezondheidszorg vervullen verpleegkundigen een sleutelrol in het behandelings- en herstelproces van patiënten. Toch is de impact van verpleegkundige zorg op patient outcomes tot nu toe onduidelijk. Volgens de perceptie van de patiënten in dit onderzoek leverde de verpleegkundige een bijdrage aan een grote verscheidenheid aan patient outcomes. De resultaten situeren zich zowel op het gebied van draagkracht, activiteiten van het dagelijks leven, open dialoog, (dreigend) destructief gedrag en motivatie tot opvolgen van de behandeling. Voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg kan het in termen van patient outcomes lonend zijn om in te zetten op beschikbaarheid en frequent contact met afdelingsverpleegkundigen en een individueel verpleegkundige begeleider.

Literatuur

 1. Frauenfelder F, Müller-Staub M, Needham I, et al. Nursing interventions in inpatient psychiatry. J Psychiatr Ment Health Nurs 2013;20:921-31.
 2. Simpson A. Community psychiatric nurses and the care co-ordinator role: Squeezed to provide “limited nursing”. J Adv Nurs 2005;52:689-99.
 3. Hercelinskyj G, Cruickshank M, Brown P, et al. Role of mental health nurses. Int J Ment Health Nurs 2014;23:24-32.
 4. Santangelo P, Procter N, Fasset D. Seeking and defining the ‘special’ in specialist mental health nursing: A theoretical construct. Int J Ment Health Nurs 2018;27:267-75.
 5. Bladon H. Clear skies ahead: The way out of identity confusion. Issues Ment Health Nurs 2018;39:259-63.
 6. Cusack E, Killoury F, Nugent L. The professional psychiatric/mental health nurse: skills, competencies and supports required to adopt recovery-orientated policy in practice. J Psychiatr Ment Health Nurs 2017;24:93-104.
 7. Santos JC, Amaral AFS. Effectiveness of psychiatric mental health nurses: Can we save the core of the profession in an economically constrained world? Arch Psychiatr Nurs 2011;25:329-38.
 8. Griffiths P, Jones S, Maben L, et al. State of the Art Metrics for Nursing: A Rapid Appraisal. King’s College, London; 2008.
 9. Sasso L, Bagnasco A, Watson R. Competence-sensitive outcomes. J Adv Nurs 2017;73:1002-3.
 10. Halcomb EJ, Mclnnes S, Patterson C, et al. Nurse-delivered interventions for mental health in primary care: a systematic review of randomized controlled trials. Fam Pract 2019;36:64-71.
 11. Ameel M, Kontio R, Välimäki M. Interventions delivered by nurses in adult outpatient psychiatric care: An integrative review. J Psychiatr Ment Health Nurs 2019;26:301-22.
 12. Butler MP, Begley M, Parahoo K, et al. Getting psychosocial interventions into mental health nursing practice: a survey of skill use and perceived benefits to service users. J Adv Nurs 2014;70:866-77.
 13. Mullen A. Mental health nurses establishing psychosocial interventions within acute inpatient settings. Int J Ment Health Nurs 2009;18:83-90.
 14. Webster S, Gallaher S, Lopez V, et al. Patients’ satisfaction with mental health nursing interventions in the management of anxiety: Results of a questionnaire study. J Nurs Educ Pract 2012;2:52.
 15. Edwards K. Service users and mental health nursing. J Psychiatr Ment Health Nurs 2000;7:555-65.
 16. Lees D, Procter N, Fassett D. Therapeutic engagement between consumers in suicidal crisis and mental health nurses. Int J Ment Health Nurs 2014;23:306-15.
 17. Rydon E. The attitudes, knowledge and skills needed in mental health nurses: The perspective of users of mental health services. Int J Ment Health Nurs 2005;14:78-87.
 18. Slade M, Bird V, Clark E et al. Supporting recovery in patients with Psychosis through care by community-based adult mental health teams (REFOCUS): a multisite, cluster, randomised, controlled trial. Lancet 2015;2:503-14.
 19. Coatsworth-Puspoki R, Forchuk C, Ward-Griffin C. Nurse–client processes in mental health: recipients’ perspectives. J Psychiatr Ment Health Nurs 2006;13:347-55.
 20. Vercruysse L, Verhaeghe S, Grypdonck M, et al. Resultaten van verpleegkundige zorg in psychiatrische ziekenhuizen: de ontwikkeling en toepassing van een meetinstrument voor de perceptie van patiënten. 2016. [niet-gepubliceerd]
 21. Schiettecatte A, Verhaeghe S, Duprez V, et al. Resultaten van verpleegkundige zorg in psychiatrische ziekenhuizen: validering van een meetinstrument voor de perceptie van patiënten en multicentrische bevraging (vervolgstudie). 2017. [niet-gepubliceerd]
 22. Frauenfelder F, Muller-Staub M, Needham I, et al. Nursing phenomena in inpatient psychiatry. J Psychiatr Ment Health Nurs 2011;18:221-35.
 23. Gunasekara I, Pentland T, Rodgers T, et al. What makes an excellent mental health nurse? A pragmatic inquiry initiated and conducted by people with lived experience of service use. Int J Ment Health Nurs 2014;23:101-9.
 24. Gerolamo AM. State of the science: Outcomes of acute inpatient psychiatric care. Arch Psychiatr Nurs 2004;18:203-14.
 25. Zauszniewski JA, Bekhet A, Haberlein S. A decade of published evidence for psychiatric and mental health nursing interventions. Online J Issues Nurs 2012;17(8).
 26. Stuart GW. Principles and practice of psychiatric nursing, Elsevier Health Sciences; 2014.
 27. Fontaine KL. Mental health nursing. New Jersey: Prentice Hall; 2003.
 28. Twisk J. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2016.
 29. Curran J, Brooker C. Systematic review of interventions delivered by UK mental health nurses. Int J Nurs Stud 2007;44:479-509.
 30. Dearing KS. Getting it, together: how the nurse-patient relationship influences treatment compliance for patients with schizofrenia. Arch Psychiatr Nurs 2004;17:155-63.
 31. Brimblecombe N, Tingle A, Murrells T. How mental health nursing can best improve service users’ experiences and outcomes in inpatient settings: Responses to national consultation. J Psychiatr Ment Health Nurs 2007;14:503-9.
 32. Leonhardt BL, Huling K, Hamm JA et al. Recovery and serious mental illness: a review of current clinical and research paradigms and future directions. Expert Rev Neurother 2017;17:1117-30.
 33. Koivisto K, Janhonen S, Väisänen L. Patients’ experiences of being helped in an inpatient setting. J Psychiatr Ment Health Nurs 2004;11:268-75.
 34. Pitkänen A, Hätönen H, Kuosmanen L, et al. Patients’ descriptions of nursing interventions supporting quality of life in acute psychiatric wards: a qualitative study. Int J Nurs Stud 2008;45:1598-606.
 35. Richards D, Bee P, Loftus S, et al. Specialist educational intervention for acute inpatient mental health nursing staff: service user views and effects on nursing quality. J Adv Nurs 2005;51:634-44.
 36. Kaas MJ, Lee S, Peitzman C. Barriers to collaboration between mental health professionals and families in the care of persons with serious mental illness. Issues Ment Health Nurs 2003;24:741-56.
Over dit artikel
Auteurs
Lieke Vercruysse, Veerle Duprez, Dimitri Beeckman, Ann Van Hecke, Eddy Deproost, Sofie Verhaeghe
Over de auteurs

Lieke Vercruysse, MSc, RN, master in de verpleegkunde en de vroedkunde, major GGZ-verpleegkunde. Ze werkt als verpleegkundig specialist in Kliniek Sint-Jozef in Pittem;

Dr. Veerle Duprez, MSc, RN, postdoctoraal onderzoeker in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent;

Prof. dr. Dimitri Beeckman, MSc, RN, verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij als gastprofessor verbonden aan Örebro University (Zweden), Royal College of Surgeons in Ierland, University of Southern Denmark (Denemarken), University of Surrey (Verenigd Koninkrijk) en Monash University
(Australië);

Prof. dr. Ann Van Hecke, MSc, RN, verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij stafmedewerker professionalisering van het verpleegkundig beroep in het Universitair Ziekenhuis Gent;

Prof. Eddy Deproost, MA, RN, directeur Patiëntenzorg in Kliniek Sint-Jozef in Pittem en als gastprofessor verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent;

Prof. dr. Sofie Verhaeghe, MSc, RN, is verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij onderzoeksbegeleider bij de Hogeschool VIVES, Campus Roeselare;

Correspondentieadres: lieke.vercruysse@sjp.be, sofie.verhaeghe@ugent.be

Printdatum
11 december 2020
E-pubdatum
14 december 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.12.126258


Over dit artikel
Auteurs
Lieke Vercruysse, Veerle Duprez, Dimitri Beeckman, Ann Van Hecke, Eddy Deproost, Sofie Verhaeghe
Over de auteurs

Lieke Vercruysse, MSc, RN, master in de verpleegkunde en de vroedkunde, major GGZ-verpleegkunde. Ze werkt als verpleegkundig specialist in Kliniek Sint-Jozef in Pittem;

Dr. Veerle Duprez, MSc, RN, postdoctoraal onderzoeker in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent;

Prof. dr. Dimitri Beeckman, MSc, RN, verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij als gastprofessor verbonden aan Örebro University (Zweden), Royal College of Surgeons in Ierland, University of Southern Denmark (Denemarken), University of Surrey (Verenigd Koninkrijk) en Monash University
(Australië);

Prof. dr. Ann Van Hecke, MSc, RN, verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij stafmedewerker professionalisering van het verpleegkundig beroep in het Universitair Ziekenhuis Gent;

Prof. Eddy Deproost, MA, RN, directeur Patiëntenzorg in Kliniek Sint-Jozef in Pittem en als gastprofessor verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent;

Prof. dr. Sofie Verhaeghe, MSc, RN, is verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij onderzoeksbegeleider bij de Hogeschool VIVES, Campus Roeselare;

Correspondentieadres: lieke.vercruysse@sjp.be, sofie.verhaeghe@ugent.be

Printdatum
11 december 2020
E-pubdatum
14 december 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.12.126258