Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 16-24
dec 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 16-24
dec 2020, jr. 35
Onderzoeksartikel

De perceptie van het concept Positieve Gezondheid bij bachelorstudenten verpleegkunde in Nederland en Vlaanderen: een cross-sectionele analyse

DOEL
In reactie op veranderende beroepsprofielen van verpleegkundigen is Positieve Gezondheid een belangrijk concept in curricula voor aankomende verpleegkundigen. Deze studie verkent de perceptie van bachelorstudenten verpleegkunde over het belang van Positieve Gezondheid en de herkenning ervan in de bacheloropleiding verpleegkunde.
 

METHODE
Met gebruikmaking van een cross-sectioneel design zijn studenten van bacheloropleidingen Verpleegkunde van een hogeschool in Nederland en Vlaanderen bevraagd met gestructureerde vragenlijsten naar het belang en de herkenning van het concept Positieve Gezondheid.
 

RESULTATEN
Voor deze studie werden 1.405 studenten uitgenodigd, waarvan 610 studenten deelnamen. Van deze studenten was 30% bekend met het concept Positieve Gezondheid. Studenten vonden alle dimensies van Positieve Gezondheid van belang, maar in het bijzonder de dimensie lichaamsfuncties en kwaliteit van leven. In de opleiding waren de dimensies lichaamsfuncties en dagelijks functioneren ook het meest herkenbaar volgens de studenten. Daarentegen was de dimensie kwaliteit van leven volgens studenten het minst herkenbaar in de opleiding.
 

DISCUSSIE en CONCLUSIE
Studenten erkennen het belang van Positieve Gezondheid, maar herkennen niet alle dimensies in de aangeboden lessen van de bacheloropleiding verpleegkunde. Juist de voor patiënten belangrijke dimensies kwaliteit van leven en spiritualiteit worden door de studenten minder herkend.

Literatuur

 1. Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Bachelor of Nursing 2020 een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. 109
 2. World Health Organization. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. Beschikbaar via: https://apps.who.int/iris/handle/10665/131303
 3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Aandoening; welke aandoeningen hebben we in de toekomst. Beschikbaar via: https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
 4. Statbel België in cijfers. Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018. 2019. Beschikbaar via: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting
 5. Huber M, van Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd 2016:160:A7720
 6. Haverkamp B, Verweij M, Stronks K. ‘Gezondheid’: voor iedere context een passend begrip? Tijdschr Gezondheidswet 2017:95:58-263.
 7. WHO. Constitution of the World Health Organization: principles. 2005. Beschikbaar via: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
 8. Huber M, van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalization of the new dynamic concept of health: a mixed method study. BMJ Open 2016;5:e10091.
 9. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:d4163.
 10. Huber MA, van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and self-manage’. Louis Bolk Instituut; 2013.
 11. NVKVV. Beroepsen competentieprofiel Verpleegkundige voor algemene zorg. 2015. Beschikbaar via: http://www.nvkvv.be/file?fle=701536
 12. V & VN. Beroepsprofiel Verpleegkunde, verpleegkundigen en verzorgende deel 3. 2012. Beschikbaar via: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum
 13. Polit, FP, Tatano Beck C. Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Pracitice. Ninth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health Lippinicott Williams & Wilkins; 2012.
 14. Huber M. Towards a new, dynamic concept of health. Its operationalization and use in public health effects of food. 2014. Beschikbaar via: https://iph.nl/towards-a-new-dynamic-concept-of-health-huber-m-2014/
 15. Tilburg University. Regressie-analyse. Beschikbaar via: https://www.tilburguniversity.edu
 16. Erp M, de Bot C. Positieve gezondheid op een ggz high intensive care. TVZ 2017:127:20-23.
 17. Ross, L, van Leeuwen, R, Baldacchino, D, et al. Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Educ Today 2014;34:697-702.
 18. Zorg voor Beter. Gepersonaliseerde zorg. Beschikbaar via: https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg
 19. Adriaansen M. Dossier Positieve gezondheid. Positieve gezondheid als stip op de horizon. TVZ 2017:7:12-14.
 20. WHO. Active aging: a policy framework. 2002. Beschikbaar via: https://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
 21. Kragten HHG. Een valide instrument om het leerklimaat voor studenten verpleegkunde in Nederlandse ziekenhuizen te meten. Masterthese. Universiteit Utrecht. 2012.
Onderzoeksartikel

De perceptie van het concept Positieve Gezondheid bij bachelorstudenten verpleegkunde in Nederland en Vlaanderen: een cross-sectionele analyse

DOEL
In reactie op veranderende beroepsprofielen van verpleegkundigen is Positieve Gezondheid een belangrijk concept in curricula voor aankomende verpleegkundigen. Deze studie verkent de perceptie van bachelorstudenten verpleegkunde over het belang van Positieve Gezondheid en de herkenning ervan in de bacheloropleiding verpleegkunde.
 

METHODE
Met gebruikmaking van een cross-sectioneel design zijn studenten van bacheloropleidingen Verpleegkunde van een hogeschool in Nederland en Vlaanderen bevraagd met gestructureerde vragenlijsten naar het belang en de herkenning van het concept Positieve Gezondheid.
 

RESULTATEN
Voor deze studie werden 1.405 studenten uitgenodigd, waarvan 610 studenten deelnamen. Van deze studenten was 30% bekend met het concept Positieve Gezondheid. Studenten vonden alle dimensies van Positieve Gezondheid van belang, maar in het bijzonder de dimensie lichaamsfuncties en kwaliteit van leven. In de opleiding waren de dimensies lichaamsfuncties en dagelijks functioneren ook het meest herkenbaar volgens de studenten. Daarentegen was de dimensie kwaliteit van leven volgens studenten het minst herkenbaar in de opleiding.
 

DISCUSSIE en CONCLUSIE
Studenten erkennen het belang van Positieve Gezondheid, maar herkennen niet alle dimensies in de aangeboden lessen van de bacheloropleiding verpleegkunde. Juist de voor patiënten belangrijke dimensies kwaliteit van leven en spiritualiteit worden door de studenten minder herkend.

Literatuur

 1. Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Bachelor of Nursing 2020 een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. 109
 2. World Health Organization. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. Beschikbaar via: https://apps.who.int/iris/handle/10665/131303
 3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Aandoening; welke aandoeningen hebben we in de toekomst. Beschikbaar via: https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
 4. Statbel België in cijfers. Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018. 2019. Beschikbaar via: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting
 5. Huber M, van Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd 2016:160:A7720
 6. Haverkamp B, Verweij M, Stronks K. ‘Gezondheid’: voor iedere context een passend begrip? Tijdschr Gezondheidswet 2017:95:58-263.
 7. WHO. Constitution of the World Health Organization: principles. 2005. Beschikbaar via: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
 8. Huber M, van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalization of the new dynamic concept of health: a mixed method study. BMJ Open 2016;5:e10091.
 9. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:d4163.
 10. Huber MA, van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and self-manage’. Louis Bolk Instituut; 2013.
 11. NVKVV. Beroepsen competentieprofiel Verpleegkundige voor algemene zorg. 2015. Beschikbaar via: http://www.nvkvv.be/file?fle=701536
 12. V & VN. Beroepsprofiel Verpleegkunde, verpleegkundigen en verzorgende deel 3. 2012. Beschikbaar via: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum
 13. Polit, FP, Tatano Beck C. Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Pracitice. Ninth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health Lippinicott Williams & Wilkins; 2012.
 14. Huber M. Towards a new, dynamic concept of health. Its operationalization and use in public health effects of food. 2014. Beschikbaar via: https://iph.nl/towards-a-new-dynamic-concept-of-health-huber-m-2014/
 15. Tilburg University. Regressie-analyse. Beschikbaar via: https://www.tilburguniversity.edu
 16. Erp M, de Bot C. Positieve gezondheid op een ggz high intensive care. TVZ 2017:127:20-23.
 17. Ross, L, van Leeuwen, R, Baldacchino, D, et al. Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Educ Today 2014;34:697-702.
 18. Zorg voor Beter. Gepersonaliseerde zorg. Beschikbaar via: https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg
 19. Adriaansen M. Dossier Positieve gezondheid. Positieve gezondheid als stip op de horizon. TVZ 2017:7:12-14.
 20. WHO. Active aging: a policy framework. 2002. Beschikbaar via: https://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
 21. Kragten HHG. Een valide instrument om het leerklimaat voor studenten verpleegkunde in Nederlandse ziekenhuizen te meten. Masterthese. Universiteit Utrecht. 2012.
Over dit artikel
Auteurs
Kiki Kablau, Iris van de Velde, Nicolette de Klerk-Jolink, Machteld Huber, Olaf Timmermans
Over de auteurs

Kiki Kablau, verpleegkundige en werkt als docent verpleegkunde aan de Avans Hogeschool in Breda.
Het beschreven onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Master Gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen;

Iris van de Velde en Nicolette de Klerk-Jolink, werken als docent verpleegkunde aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en als onderzoeker bij het Lectoraat Healthy Region;

Machteld Huber, arts/onderzoeker en oprichter van het Institute for Positive Health, Utrecht;

Prof. dr. Olaf Timmermans, lector van het lectoraat Healthy Region, HZ University of Applied Sciences, en verbonden aan het Centre for Research and Innovation in Care, Universiteit Antwerpen

Correspondentieadres: kiki.kablau@gmail.com

Printdatum
11 december 2020
E-pubdatum
14 december 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.12.126262


Over dit artikel
Auteurs
Kiki Kablau, Iris van de Velde, Nicolette de Klerk-Jolink, Machteld Huber, Olaf Timmermans
Over de auteurs

Kiki Kablau, verpleegkundige en werkt als docent verpleegkunde aan de Avans Hogeschool in Breda.
Het beschreven onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Master Gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen;

Iris van de Velde en Nicolette de Klerk-Jolink, werken als docent verpleegkunde aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en als onderzoeker bij het Lectoraat Healthy Region;

Machteld Huber, arts/onderzoeker en oprichter van het Institute for Positive Health, Utrecht;

Prof. dr. Olaf Timmermans, lector van het lectoraat Healthy Region, HZ University of Applied Sciences, en verbonden aan het Centre for Research and Innovation in Care, Universiteit Antwerpen

Correspondentieadres: kiki.kablau@gmail.com

Printdatum
11 december 2020
E-pubdatum
14 december 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.12.126262