Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 7-12
sep 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 7-12
sep 2020, jr. 35
Onderzoeksartikel

De hbo-verpleegkundige in 2030

Een explorerend onderzoek naar de toekomstige hbo-verpleegkundige in een veranderend zorglandschap

INLEIDING
In dit onderzoek wordt geëxploreerd welke opvattingen de respondenten met bestuurlijke en beleidsfuncties binnen de zorgsector hebben omtrent de toekomstige zorg en de inzet van de hbo-verpleegkundige in 2030.

METHODE
Een kwalitatieve onderzoeksmethode is toegepast waarbij elf een-op-een semigestructureerde interviews werden uitgevoerd. De verwachtingen over de hbo-verpleegkundige in 2030 zijn in kaart gebracht aan de hand van vier vragen.

RESULTATEN
De cliënt verandert en beheert de regie over het zorgproces. De behoefte richt zich op het ontvangen van hoogwaardige zorg en begeleiding in het verduidelijken van de zorgvraag. De hbo-verpleegkundige kenmerkt zich door sociale vaardigheden, vakkennis, multidisciplinaire samenwerking, zorg op maat, een holistische visie en de attitude om de regie bij de cliënt te laten.

CONCLUSIE
De hbo-verpleegkundige communiceert met de cliënt vanuit een holistische en positieve gezondheidsbenadering. Shared decision making staat tijdens zorg en welzijn in 2030 centraal. De hbo-verpleegkundige werkt intensief samen en krijgt een overkoepelende taak tijdens de zorgverlening om de continuïteit te optimaliseren en te waarborgen. Tegelijkertijd levert de verschuiving van zorg naar de wijk vragen op over de bereikbaarheid van zorg, de hbo-verpleegkundige en het informele netwerk. Het personeelstekort wordt beschouwd als een complexe uitdaging voor de toekomst.

Literatuur

 1. Van Vliet K, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. 2016. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/anders-kijken-anders-leren-anders-doen
 2. Laurant M, Vermeulen H. Gezondheid organiseren: Leerboek voor verpleegkundigen (eerste druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.
 3. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Beroepsprofiel hbo-opgeleide verpleegkundige. 2016. Te raadplegen op: https://www.venvn.nl/media/beroepsprofiel_hbo-opgeleideverpleegkundige.pdf
 4. Lambregts J, Grotendorst A, Van Merwijk C. Bachelor of Nursing 2020: Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
 5. Kaljouw M, Van Vliet K. Zorginstituut Nederland. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. 2015. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepende-contouren
 6. Nekker J. Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario’s (negende druk). Amsterdam/Antwerpen; Business Contact: 2013.
 7. De Jong A, De Maesschalck L, Legius M, et al. Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs (zesde druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
 8. Munten G, Verhoef J, Kuiper C. Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (vierde druk). Amsterdam: Boom uitgevers; 2016.
 9. Van der Broek A, Campen C, de Haan J, et al. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Te raadplegen op: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/de-toekomst-tegemoet
 10. Timmer S. eHealth in de langdurige zorg. De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
 11. Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet 2014;383:1824-30.
 12. Bremmers S. Gaten dichten. Zorgvisie 2019;(3):24-27.
 13. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:235-7.
 14. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. 2010. Te raadplegen op: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/zorg-voor-je-gezondheid
 15. Walburg JA. Positieve gezondheid: Naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
Onderzoeksartikel

De hbo-verpleegkundige in 2030

Een explorerend onderzoek naar de toekomstige hbo-verpleegkundige in een veranderend zorglandschap

INLEIDING
In dit onderzoek wordt geëxploreerd welke opvattingen de respondenten met bestuurlijke en beleidsfuncties binnen de zorgsector hebben omtrent de toekomstige zorg en de inzet van de hbo-verpleegkundige in 2030.

METHODE
Een kwalitatieve onderzoeksmethode is toegepast waarbij elf een-op-een semigestructureerde interviews werden uitgevoerd. De verwachtingen over de hbo-verpleegkundige in 2030 zijn in kaart gebracht aan de hand van vier vragen.

RESULTATEN
De cliënt verandert en beheert de regie over het zorgproces. De behoefte richt zich op het ontvangen van hoogwaardige zorg en begeleiding in het verduidelijken van de zorgvraag. De hbo-verpleegkundige kenmerkt zich door sociale vaardigheden, vakkennis, multidisciplinaire samenwerking, zorg op maat, een holistische visie en de attitude om de regie bij de cliënt te laten.

CONCLUSIE
De hbo-verpleegkundige communiceert met de cliënt vanuit een holistische en positieve gezondheidsbenadering. Shared decision making staat tijdens zorg en welzijn in 2030 centraal. De hbo-verpleegkundige werkt intensief samen en krijgt een overkoepelende taak tijdens de zorgverlening om de continuïteit te optimaliseren en te waarborgen. Tegelijkertijd levert de verschuiving van zorg naar de wijk vragen op over de bereikbaarheid van zorg, de hbo-verpleegkundige en het informele netwerk. Het personeelstekort wordt beschouwd als een complexe uitdaging voor de toekomst.

Literatuur

 1. Van Vliet K, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. 2016. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/anders-kijken-anders-leren-anders-doen
 2. Laurant M, Vermeulen H. Gezondheid organiseren: Leerboek voor verpleegkundigen (eerste druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.
 3. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Beroepsprofiel hbo-opgeleide verpleegkundige. 2016. Te raadplegen op: https://www.venvn.nl/media/beroepsprofiel_hbo-opgeleideverpleegkundige.pdf
 4. Lambregts J, Grotendorst A, Van Merwijk C. Bachelor of Nursing 2020: Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
 5. Kaljouw M, Van Vliet K. Zorginstituut Nederland. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. 2015. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepende-contouren
 6. Nekker J. Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario’s (negende druk). Amsterdam/Antwerpen; Business Contact: 2013.
 7. De Jong A, De Maesschalck L, Legius M, et al. Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs (zesde druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
 8. Munten G, Verhoef J, Kuiper C. Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (vierde druk). Amsterdam: Boom uitgevers; 2016.
 9. Van der Broek A, Campen C, de Haan J, et al. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Te raadplegen op: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/de-toekomst-tegemoet
 10. Timmer S. eHealth in de langdurige zorg. De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
 11. Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet 2014;383:1824-30.
 12. Bremmers S. Gaten dichten. Zorgvisie 2019;(3):24-27.
 13. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:235-7.
 14. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. 2010. Te raadplegen op: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/zorg-voor-je-gezondheid
 15. Walburg JA. Positieve gezondheid: Naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
Over dit artikel
Auteurs
Gwendolyn de Kever, Marleen Huijben-Schoenmakers, Cindy de Bot
Over de auteurs

Gwendolyn de Kever, alumna hbo-verpleegkunde Avans Hogeschool, Breda;
Dr. Marleen Huijben-Schoenmakers, docent-onderzoeker verpleegkunde, Active Aging, Avans Hogeschool, Breda;
Dr. Cindy de Bot, docent-onderzoeker verpleegkunde, lectoraat Leven Lang in Beweging, Avans Hogeschool, Breda.

Correspondentieadres: cma.debot@avans.nl

Printdatum
18 september 2020
E-pubdatum
21 september 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.9.125798


Over dit artikel
Auteurs
Gwendolyn de Kever, Marleen Huijben-Schoenmakers, Cindy de Bot
Over de auteurs

Gwendolyn de Kever, alumna hbo-verpleegkunde Avans Hogeschool, Breda;
Dr. Marleen Huijben-Schoenmakers, docent-onderzoeker verpleegkunde, Active Aging, Avans Hogeschool, Breda;
Dr. Cindy de Bot, docent-onderzoeker verpleegkunde, lectoraat Leven Lang in Beweging, Avans Hogeschool, Breda.

Correspondentieadres: cma.debot@avans.nl

Printdatum
18 september 2020
E-pubdatum
21 september 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.9.125798