Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 27-31
mrt 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 27-31
mrt 2020, jr. 35
Inaugurele & lectorale rede

De gezonde wijk

Op 4 april 2019 verzorgde Henk Rosendal zijn openbare les - ook wel lectorale rede genoemd - naar aanleiding van de start van een nieuw lectoraat bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Dit artikel is hiervan een beknopte weergave.

Literatuur

 1. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
 2. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:d4163.
 3. Blaxter M. Health. Cambridge: Polity Press; 2004.
 4. Van der Stel J. Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Medisch Contact 2016;23:18-19.
 5. Van Staa AL, Cardol M, van Dam A. Positieve gezondheid kritisch beschouwd. Tijdschrift voor Positieve Psychologie 2017;(4):33-39.
 6. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=w#id=wijk
 7. https://www.gezondeleefomgeving.nl/aandeslag/waarom-gezondheid/belang-van-een-gezonde-leefomgeving
 8. Lalonde, MA. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada; 1974.
 9. https://www.rivm.nl
 10. Dahlgren G, Whitehead M. Tackling inequalities in health: what can we learn from what has been tried? Working paper prepared for the King’s Fund International Seminar on Tackling Inequalities in Health, September 1993, Ditchley Park, Oxfordshire. London: King’s Fund; 1993.
 11. Rosendal H, van Dorst J. Vakbekwaam indiceren: een handreiking voor wijkverpleegkundigen. Tweede, geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019.
 12. Simon HA. The sciences of the artificial. Massachusetts: MIT press; 1996.
 13. Buettner, D. The blue zones. Lessons for living longer from the people who’ve lived the longest. Washington: National Geographic Society; 2010.
 14. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet
  2017;390:2673-734.
 15. Huijsman R, Jansen G, Bolle F. Expertisegebied Dementieverpleegkundige (voorheen casemanager). V&VN; 2017. Te raadplegen op: www.venvn.nl/media/ifbchw5n/expertisegebied-dementieverpleegkundige.pdf
Inaugurele & lectorale rede

De gezonde wijk

Op 4 april 2019 verzorgde Henk Rosendal zijn openbare les - ook wel lectorale rede genoemd - naar aanleiding van de start van een nieuw lectoraat bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Dit artikel is hiervan een beknopte weergave.

Literatuur

 1. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
 2. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:d4163.
 3. Blaxter M. Health. Cambridge: Polity Press; 2004.
 4. Van der Stel J. Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Medisch Contact 2016;23:18-19.
 5. Van Staa AL, Cardol M, van Dam A. Positieve gezondheid kritisch beschouwd. Tijdschrift voor Positieve Psychologie 2017;(4):33-39.
 6. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=w#id=wijk
 7. https://www.gezondeleefomgeving.nl/aandeslag/waarom-gezondheid/belang-van-een-gezonde-leefomgeving
 8. Lalonde, MA. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada; 1974.
 9. https://www.rivm.nl
 10. Dahlgren G, Whitehead M. Tackling inequalities in health: what can we learn from what has been tried? Working paper prepared for the King’s Fund International Seminar on Tackling Inequalities in Health, September 1993, Ditchley Park, Oxfordshire. London: King’s Fund; 1993.
 11. Rosendal H, van Dorst J. Vakbekwaam indiceren: een handreiking voor wijkverpleegkundigen. Tweede, geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019.
 12. Simon HA. The sciences of the artificial. Massachusetts: MIT press; 1996.
 13. Buettner, D. The blue zones. Lessons for living longer from the people who’ve lived the longest. Washington: National Geographic Society; 2010.
 14. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet
  2017;390:2673-734.
 15. Huijsman R, Jansen G, Bolle F. Expertisegebied Dementieverpleegkundige (voorheen casemanager). V&VN; 2017. Te raadplegen op: www.venvn.nl/media/ifbchw5n/expertisegebied-dementieverpleegkundige.pdf
Over dit artikel
Auteur
Henk Rosendal
Over de auteur

Dr. Henk Rosendal heeft de inservice-opleiding tot A- en B-verpleegkundige gedaan, heeft gewerkt in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in de wijkzorg en op de ambulance.
Daarna heeft hij Gezondheidswetenschappen in Maastricht gestudeerd. In 2002 promoveerde hij op de effectiviteit van transmurale zorg. Van 2005 tot 2012 was hij lector Mensen met chronische ziekten aan de Hogeschool Leiden. In 2010 werd hij lector Wijkzorg en in 2018 lector De Gezonde Wijk bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

De openbare les vond plaats op 4 april 2019. De uitgave die is verschenen bij deze openbare les is te downloaden via: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek

Correspondentieadres: h.rosendal@hr.nl

Printdatum
13 maart 2020
E-pubdatum
16 maart 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Henk Rosendal
Over de auteur

Dr. Henk Rosendal heeft de inservice-opleiding tot A- en B-verpleegkundige gedaan, heeft gewerkt in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in de wijkzorg en op de ambulance.
Daarna heeft hij Gezondheidswetenschappen in Maastricht gestudeerd. In 2002 promoveerde hij op de effectiviteit van transmurale zorg. Van 2005 tot 2012 was hij lector Mensen met chronische ziekten aan de Hogeschool Leiden. In 2010 werd hij lector Wijkzorg en in 2018 lector De Gezonde Wijk bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

De openbare les vond plaats op 4 april 2019. De uitgave die is verschenen bij deze openbare les is te downloaden via: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek

Correspondentieadres: h.rosendal@hr.nl

Printdatum
13 maart 2020
E-pubdatum
16 maart 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225