Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 24-30
dec 2019, jaargang 34
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 24-30
dec 2019, jr. 34
Proefschrift

Telehealth-competentie in de verpleegkunde

Verbeteren van vaardigheden in het verlenen van zorg op afstand

‘Telehealth’ wordt omschreven als het verlenen van zorg op afstand, in plaats van face-to-face, met behulp van digitale technologie, zoals bijvoorbeeld beeldbellen. Een aantal veranderingen in de gezondheidszorg hebben ervoor gezorgd dat verpleegkundigen in staat moeten zijn om zorg op afstand te verlenen. De verschuiving naar meer zorg op afstand verloopt echter moeizaam door verschillende barrières, onder meer doordat veel verpleegkundigen aangeven de vereiste telehealth-competenties te missen. In dit proefschrift werd onderzocht hoe deze barrière bij verpleegkundigen weggenomen kan worden.

Literatuur

 1. Koch-Weser S, Bradshaw YS, Gualtieri L, et al. The Internet as a health information source: findings from the 2007 Health Information National Trends Survey and implications for health communication. J Health Commun 2010;15 Suppl 3:279-93.
 2. Spoelman WA, Bonten TN, de Waal MW, et al. Effect of an evidence-based website on healthcare usage: an interrupted time-series study. BMJ Open 2016;6:e013166-2016-013166.
 3. Low L, Yap M, Brodaty H. A systematic review of different models of home and community care services for older persons. BMC Health Serv Res 2011;11:93.
 4. World Health Organization. World report on ageing and health. Luxembourg: World Health Organization; 2015.
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers. 2015. Beschikbaar op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/tot-2040-verdubbelt-het-aantal-alleenwonende-tachtigplussers (geraadpleegd 3 oktober 2019).
 6. European Commission. Report: ‘Telehealth in Practice - Care Delivery Models from 14 Regions in Europe’. 2016. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-telehealth-practice-care-delivery-models-14-regions-europe (geraadpleegd 3 oktober 2019).
 7. Schippers EI, van Rijn MJ. Kamerbrief over e-health en zorgverbetering. 2014.
 8. Krijgsman J, Peeters J, Burghouts A, et al. Op weg naar meerwaarde: eHealth-monitor 2014. Den Haag / Utrecht: Nictiz / NIVEL; 2014.
 9. Jang-Jaccard J, Nepal S, Alem L, Li J. Barriers for delivering telehealth in rural Australia: a review based on Australian trials and studies. Telemed J E Health 2014;20:496-504.
 10. Kort HS, van Hoof J. Telehomecare in The Netherlands: barriers to implementation. Int J Ambient Comput Intell 2012;4:64-73.
 11. Taylor J, Coates E, Brewster L, et al. Examining the use of telehealth in community nursing: identifying the factors affecting frontline staff acceptance and telehealth adoption. J Adv Nurs 2015;71:326-37.
 12. Sackmann R, Winkler O. Technology generations revisited: The internet generation. Gerontechnology 2013;11:493-503.
 13. Holden RJ, Karsh B. The technology acceptance model: its past and its future in health care. J Biomed Inform 2010;43:159-72.
 14. Van Houwelingen CT, Barakat A, Best R, et al. Dutch nurses’ willingness to use home telehealth: implications for practice and education. J Gerontol Nurs 2015;41:47-56.
 15. Van Houwelingen CT, Ettema RG, Antonietti MG, et al. Understanding older people’s readiness for receiving telehealth: mixed-method study. J Med Internet Res 2018;20:e123.
 16. Tuning Project. Tuning educational structures in Europe reference points for the design and delivery of degree programmes in nursing. 1st ed. Bilbao: Duesto University Press; 2011.
 17. Australian Qualifications Framework. Australian Qualifications Framework. 2nd ed. South Australia: Australian Qualifications Framework Council; 2013.
 18. Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020. Bachelor Nursing 2020: Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. 1st ed.: Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde; 2015.
 19. American Nurses Association. Nursing professional development: Scope and standards of practice. 2nd ed. Silver Spring, MD: American Nurses Association; 2010.
 20. Ten Cate O. Nuts and bolts of entrustable professional activities. J Grad Med Educ 2013;5:157-8.
 21. Van Houwelingen CT, Moerman AH, Ettema RG, et al. Competencies required for nursing telehealth activities: a Delphi study. Nurse Educ Today 2016;39:50-62.
 22. Taylor J, Coates E, Brewster L, et al. Examining the use of telehealth in community nursing: identifying the factors affecting frontline staff acceptance and telehealth adoption. J Adv Nurs 2015;71:326-37.
 23. Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977;84:191-215.
 24. Giordano R, Clark M, Goodwin N. Perspectives on telehealth and telecare: Learning from the 12 Whole System Demonstrator Action Network (WSDAN) sites. King’s Fund; 2011.
 25. Sharma U, Clarke M. Nurses’ and community support workers’ experience of telehealth: a longitudinal case study. BMC Health Serv Res 2014;14:164.
 26. Prensky M. Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon 2001;9(5):1-6.
 27. Glass A. Understanding generational differences for competitive success. Ind Commer Train 2007;39:98-103.
 28. Van Houwelingen CT, Ettema RG, Kort HS, et al. Internetgeneration nursing students’ view of technology-based health care. J Nurs Educ 2017;56:717-24.
 29. Van Houwelingen CT, Ettema RG, Kort HS, et al. Hospital nurses’ self-reported confidence in their telehealth competencies. J Contin Educ Nurs 2019;50:26-34.
 30. European Commission. eHealth Action Plan 2012-2020: Innovative healthcare for the 21st century. 2012.
 31. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Personeelstekorten in de zorg: Oplossingen van de werkvloer. Utrecht; 2017. Beschikbaar op: https://www.venvn.nl/Portals/1/Downloads/Personeelstekorten-zorg-oplossingen-van-de-werkvloer.pdf (geraadpleegd 3 oktober 2019).
 32. Mitzner TL, Boron JB, Fausset CB, et al. Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. Comput Hum Behav 2010;26:1710-21.
 33. Van Houwelingen CT, Vroegindeweij D, van der Meulen L, et al. Zorgtechnologie in het hoger onderwijs: een didactisch kader. Utrecht: Hogeschool Utrecht; 2017.

Meer informatie

Het proefschrift is beschikbaar via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/372155

Proefschrift

Telehealth-competentie in de verpleegkunde

Verbeteren van vaardigheden in het verlenen van zorg op afstand

‘Telehealth’ wordt omschreven als het verlenen van zorg op afstand, in plaats van face-to-face, met behulp van digitale technologie, zoals bijvoorbeeld beeldbellen. Een aantal veranderingen in de gezondheidszorg hebben ervoor gezorgd dat verpleegkundigen in staat moeten zijn om zorg op afstand te verlenen. De verschuiving naar meer zorg op afstand verloopt echter moeizaam door verschillende barrières, onder meer doordat veel verpleegkundigen aangeven de vereiste telehealth-competenties te missen. In dit proefschrift werd onderzocht hoe deze barrière bij verpleegkundigen weggenomen kan worden.

Literatuur

 1. Koch-Weser S, Bradshaw YS, Gualtieri L, et al. The Internet as a health information source: findings from the 2007 Health Information National Trends Survey and implications for health communication. J Health Commun 2010;15 Suppl 3:279-93.
 2. Spoelman WA, Bonten TN, de Waal MW, et al. Effect of an evidence-based website on healthcare usage: an interrupted time-series study. BMJ Open 2016;6:e013166-2016-013166.
 3. Low L, Yap M, Brodaty H. A systematic review of different models of home and community care services for older persons. BMC Health Serv Res 2011;11:93.
 4. World Health Organization. World report on ageing and health. Luxembourg: World Health Organization; 2015.
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers. 2015. Beschikbaar op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/tot-2040-verdubbelt-het-aantal-alleenwonende-tachtigplussers (geraadpleegd 3 oktober 2019).
 6. European Commission. Report: ‘Telehealth in Practice - Care Delivery Models from 14 Regions in Europe’. 2016. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-telehealth-practice-care-delivery-models-14-regions-europe (geraadpleegd 3 oktober 2019).
 7. Schippers EI, van Rijn MJ. Kamerbrief over e-health en zorgverbetering. 2014.
 8. Krijgsman J, Peeters J, Burghouts A, et al. Op weg naar meerwaarde: eHealth-monitor 2014. Den Haag / Utrecht: Nictiz / NIVEL; 2014.
 9. Jang-Jaccard J, Nepal S, Alem L, Li J. Barriers for delivering telehealth in rural Australia: a review based on Australian trials and studies. Telemed J E Health 2014;20:496-504.
 10. Kort HS, van Hoof J. Telehomecare in The Netherlands: barriers to implementation. Int J Ambient Comput Intell 2012;4:64-73.
 11. Taylor J, Coates E, Brewster L, et al. Examining the use of telehealth in community nursing: identifying the factors affecting frontline staff acceptance and telehealth adoption. J Adv Nurs 2015;71:326-37.
 12. Sackmann R, Winkler O. Technology generations revisited: The internet generation. Gerontechnology 2013;11:493-503.
 13. Holden RJ, Karsh B. The technology acceptance model: its past and its future in health care. J Biomed Inform 2010;43:159-72.
 14. Van Houwelingen CT, Barakat A, Best R, et al. Dutch nurses’ willingness to use home telehealth: implications for practice and education. J Gerontol Nurs 2015;41:47-56.
 15. Van Houwelingen CT, Ettema RG, Antonietti MG, et al. Understanding older people’s readiness for receiving telehealth: mixed-method study. J Med Internet Res 2018;20:e123.
 16. Tuning Project. Tuning educational structures in Europe reference points for the design and delivery of degree programmes in nursing. 1st ed. Bilbao: Duesto University Press; 2011.
 17. Australian Qualifications Framework. Australian Qualifications Framework. 2nd ed. South Australia: Australian Qualifications Framework Council; 2013.
 18. Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020. Bachelor Nursing 2020: Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. 1st ed.: Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde; 2015.
 19. American Nurses Association. Nursing professional development: Scope and standards of practice. 2nd ed. Silver Spring, MD: American Nurses Association; 2010.
 20. Ten Cate O. Nuts and bolts of entrustable professional activities. J Grad Med Educ 2013;5:157-8.
 21. Van Houwelingen CT, Moerman AH, Ettema RG, et al. Competencies required for nursing telehealth activities: a Delphi study. Nurse Educ Today 2016;39:50-62.
 22. Taylor J, Coates E, Brewster L, et al. Examining the use of telehealth in community nursing: identifying the factors affecting frontline staff acceptance and telehealth adoption. J Adv Nurs 2015;71:326-37.
 23. Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977;84:191-215.
 24. Giordano R, Clark M, Goodwin N. Perspectives on telehealth and telecare: Learning from the 12 Whole System Demonstrator Action Network (WSDAN) sites. King’s Fund; 2011.
 25. Sharma U, Clarke M. Nurses’ and community support workers’ experience of telehealth: a longitudinal case study. BMC Health Serv Res 2014;14:164.
 26. Prensky M. Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon 2001;9(5):1-6.
 27. Glass A. Understanding generational differences for competitive success. Ind Commer Train 2007;39:98-103.
 28. Van Houwelingen CT, Ettema RG, Kort HS, et al. Internetgeneration nursing students’ view of technology-based health care. J Nurs Educ 2017;56:717-24.
 29. Van Houwelingen CT, Ettema RG, Kort HS, et al. Hospital nurses’ self-reported confidence in their telehealth competencies. J Contin Educ Nurs 2019;50:26-34.
 30. European Commission. eHealth Action Plan 2012-2020: Innovative healthcare for the 21st century. 2012.
 31. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Personeelstekorten in de zorg: Oplossingen van de werkvloer. Utrecht; 2017. Beschikbaar op: https://www.venvn.nl/Portals/1/Downloads/Personeelstekorten-zorg-oplossingen-van-de-werkvloer.pdf (geraadpleegd 3 oktober 2019).
 32. Mitzner TL, Boron JB, Fausset CB, et al. Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. Comput Hum Behav 2010;26:1710-21.
 33. Van Houwelingen CT, Vroegindeweij D, van der Meulen L, et al. Zorgtechnologie in het hoger onderwijs: een didactisch kader. Utrecht: Hogeschool Utrecht; 2017.

Meer informatie

Het proefschrift is beschikbaar via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/372155

Over dit artikel
Auteur
Thijs van Houwelingen
Over de auteur

Dr. Thijs van Houwelingen behaalde in 2006 zijn bachelordiploma Verpleegkunde en in 2010 zijn masterdiploma Sociologie. Na zijn werk als verpleegkundige en beleidsmedewerker in het UMC Utrecht startte hij in 2012 met het promotieonderzoek naar ‘telehealth-competentie voor verpleegkunde’ aan de Hogeschool Utrecht/UMC Utrecht, onder begeleiding van prof. dr. Olle ten Cate, prof. dr. Helianthe Kort en dr. Roelof Ettema. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en als docent bij de opleiding bachelor Verpleegkunde (Hogeschool Utrecht) en premaster Klinische Gezondheidswetenschappen (Universiteit Utrecht). In zijn huidige onderzoek richt Thijs zich op de vraag hoe verpleegkundigen een actieve rol kunnen hebben in de ontwikkeling van zorgtechnologie, zodat de technologieën beter gaan aansluiten op de behoefte van verpleegkundigen. Het onderzoek bouwt voort op het proefschrift dat vooral gericht was op het gebruik van technologie.

Correspondentieadres: thijs.vanhouwelingen@hu.nl

Printdatum
13 december 2019
E-pubdatum
16 december 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Thijs van Houwelingen
Over de auteur

Dr. Thijs van Houwelingen behaalde in 2006 zijn bachelordiploma Verpleegkunde en in 2010 zijn masterdiploma Sociologie. Na zijn werk als verpleegkundige en beleidsmedewerker in het UMC Utrecht startte hij in 2012 met het promotieonderzoek naar ‘telehealth-competentie voor verpleegkunde’ aan de Hogeschool Utrecht/UMC Utrecht, onder begeleiding van prof. dr. Olle ten Cate, prof. dr. Helianthe Kort en dr. Roelof Ettema. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en als docent bij de opleiding bachelor Verpleegkunde (Hogeschool Utrecht) en premaster Klinische Gezondheidswetenschappen (Universiteit Utrecht). In zijn huidige onderzoek richt Thijs zich op de vraag hoe verpleegkundigen een actieve rol kunnen hebben in de ontwikkeling van zorgtechnologie, zodat de technologieën beter gaan aansluiten op de behoefte van verpleegkundigen. Het onderzoek bouwt voort op het proefschrift dat vooral gericht was op het gebruik van technologie.

Correspondentieadres: thijs.vanhouwelingen@hu.nl

Printdatum
13 december 2019
E-pubdatum
16 december 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225