Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 4-5
dec 2018, jaargang 33
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 4-5
dec 2018, jr. 33
Actueel

Proactieve zorgplanning rond het levenseinde

In juli werd ik grootvader! De dolgelukkige ouders wensten dat het uiterste zou worden ondernomen om hun prematuur geboren zoontje te laten leven. Bij de artsen waren er meteen al grote zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen, maar deze werden niet met de ouders gedeeld. Dat is in Ghana niet gebruikelijk en behandelmogelijkheden zijn daar ook beperkt. Bij de derde ademstilstand in drie weken besloten de artsen de behandeling te staken. We lost Eric, appte mijn zoon. Met deze uitkomst hadden de ouders geen rekening gehouden. Had een gesprek over het medisch beleid bij complicaties kunnen helpen om het verdriet bij de ouders - en grootvader - te verzachten?

Literatuur

  1. www.3goedevragen.nl is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. 2018. 
  2. Rebergen GR. Hoe niet protesteren. Over de zoektocht naar een alternatief pad voor het zelfgeregisseerd levenseinde. Amsterdam: Brave New Books; 2018.
  3. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht; 2015. Te raadplegen op: www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/niet-alles-watkan- hoeft.
  4. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. IKNL/Palliactief; 2017. Te raadplegen op: www.iknl.nl/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg.
Actueel

Proactieve zorgplanning rond het levenseinde

In juli werd ik grootvader! De dolgelukkige ouders wensten dat het uiterste zou worden ondernomen om hun prematuur geboren zoontje te laten leven. Bij de artsen waren er meteen al grote zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen, maar deze werden niet met de ouders gedeeld. Dat is in Ghana niet gebruikelijk en behandelmogelijkheden zijn daar ook beperkt. Bij de derde ademstilstand in drie weken besloten de artsen de behandeling te staken. We lost Eric, appte mijn zoon. Met deze uitkomst hadden de ouders geen rekening gehouden. Had een gesprek over het medisch beleid bij complicaties kunnen helpen om het verdriet bij de ouders - en grootvader - te verzachten?

Literatuur

  1. www.3goedevragen.nl is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. 2018. 
  2. Rebergen GR. Hoe niet protesteren. Over de zoektocht naar een alternatief pad voor het zelfgeregisseerd levenseinde. Amsterdam: Brave New Books; 2018.
  3. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht; 2015. Te raadplegen op: www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/niet-alles-watkan- hoeft.
  4. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. IKNL/Palliactief; 2017. Te raadplegen op: www.iknl.nl/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg.
Over dit artikel
Auteur
Paul Vogelaar
Over de auteur

Paul Vogelaar is verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, en eigenaar van Lux Nova, palliatieve zorg & training.

Correspondentieadres: paul.vogelaar@luxnova.nl

Printdatum
14 december 2018
E-pubdatum
17 december 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Paul Vogelaar
Over de auteur

Paul Vogelaar is verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, en eigenaar van Lux Nova, palliatieve zorg & training.

Correspondentieadres: paul.vogelaar@luxnova.nl

Printdatum
14 december 2018
E-pubdatum
17 december 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225