Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 30-34
dec 2017, jaargang 32
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 30-34
dec 2017, jr. 32
Inaugurele & lectorale rede

Verlangen naar integraliteit

Op 10 maart jl. sprak prof. dr. Mirella Minkman haar inaugurele rede uit naar aanleiding van haar installatie als bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg aan TIAS School for Business and Society (Universiteit Tilburg). In deze bijdrage beschrijft zij hoe integrale zorg vorm dient te krijgen en welke onderzoekspijlers daaruit voortvloeien.

Literatuur

 1. Hofman CS. Development and validation of a composite endpoint as quality indicator in elderly care. 2016. Proefschrift. ISBN: 978-90-9029698-2.
 2. Crespo M, Bernaldo de Quiros M, Gomez M, et al. Quality of life of nursing home residents with dementia: a comparison of perspectives of residents, family and staff. Gerontologist 2012;52:56-65.
 3. Gomez-Gallego M, Gomez-Amor J, Gomez-Garcia J. Determinants of quality of life in Alzheimer’s disease: Perspective of patients, informal caregivers and professional caregivers. Int Psychogeriatr 2012;24:180515.
 4. Huber M, Van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016;6:e010091.
 5. Tonkens E. Het democratisch tekort van de decentralisaties. In: De decentralisaties in het sociaal domein: wie houdt er niet van kakelbont? Essays over de relatie tussen burger en bestuur. Han Noten (red.). Transitiecommissie Sociaal Domein; 2016. pp. 60-75.
 6. De Klerk M, de Boer A, Plaisier I, et al. Informele hulp, wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
 7. Den Draak M, Marangos MN, Plaisier I, et al. Wel thuis? Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
 8. Gijzel H, Nap H, Herps M, et al. Evaluatie Hervorming Langdurende Zorg. De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg. Den Haag: SCP; 2017.
 9. ECP. De zorgzame informatiesamenleving. Het nieuwe moraal in de zorg. Leidschendam: ECP; 2016.
 10. Woittiez I, Ras M, Oudijk D. IQ met beperkingen. De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012.
 11. Minkman M. Developing integrated care. Towards a development model for integrated care. 2012. Proefschrift. Deventer: Kluwer; 2012. ISBN 9789013100266801300.
 12. Brancheorganisaties Zorg. Governancecode Zorg. Utrecht: Brancheorganisaties Zorg; 2017.
 13. Bossert J. Public Governance: een leidraad voor goed bestuur en management. Public Governance Nyenrode; 2003.
 14. D’Amour D, Goulet L, Labadie JF, et al. A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organizations. BMC Health Serv Res 2008;8:188.
 15. Gupta Strategists. No place like home. Ophemert: Gupta Strategists; 2016.
 16. Nies H, Minkman M. Innovatie in governance. Eigenaarschap van het publieke belang in een participatiesamenleving. Den Uyl H, van Zonneveld T. (red.) Zorg voor toezicht. De maatschappelijke betekenis van governance in de zorg. Amsterdam: Mediawerf; 2015. pp. 74-82.
 17. Turnhout S, de Jong F, van der Veer K, et al. Wat knelt? Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning. Utrecht: Vilans; 2016.
 18. Minkman MM. Values and principles of integrated care. Int J Integr Care 2016;16:2.
Inaugurele & lectorale rede

Verlangen naar integraliteit

Op 10 maart jl. sprak prof. dr. Mirella Minkman haar inaugurele rede uit naar aanleiding van haar installatie als bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg aan TIAS School for Business and Society (Universiteit Tilburg). In deze bijdrage beschrijft zij hoe integrale zorg vorm dient te krijgen en welke onderzoekspijlers daaruit voortvloeien.

Literatuur

 1. Hofman CS. Development and validation of a composite endpoint as quality indicator in elderly care. 2016. Proefschrift. ISBN: 978-90-9029698-2.
 2. Crespo M, Bernaldo de Quiros M, Gomez M, et al. Quality of life of nursing home residents with dementia: a comparison of perspectives of residents, family and staff. Gerontologist 2012;52:56-65.
 3. Gomez-Gallego M, Gomez-Amor J, Gomez-Garcia J. Determinants of quality of life in Alzheimer’s disease: Perspective of patients, informal caregivers and professional caregivers. Int Psychogeriatr 2012;24:180515.
 4. Huber M, Van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016;6:e010091.
 5. Tonkens E. Het democratisch tekort van de decentralisaties. In: De decentralisaties in het sociaal domein: wie houdt er niet van kakelbont? Essays over de relatie tussen burger en bestuur. Han Noten (red.). Transitiecommissie Sociaal Domein; 2016. pp. 60-75.
 6. De Klerk M, de Boer A, Plaisier I, et al. Informele hulp, wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
 7. Den Draak M, Marangos MN, Plaisier I, et al. Wel thuis? Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
 8. Gijzel H, Nap H, Herps M, et al. Evaluatie Hervorming Langdurende Zorg. De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg. Den Haag: SCP; 2017.
 9. ECP. De zorgzame informatiesamenleving. Het nieuwe moraal in de zorg. Leidschendam: ECP; 2016.
 10. Woittiez I, Ras M, Oudijk D. IQ met beperkingen. De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012.
 11. Minkman M. Developing integrated care. Towards a development model for integrated care. 2012. Proefschrift. Deventer: Kluwer; 2012. ISBN 9789013100266801300.
 12. Brancheorganisaties Zorg. Governancecode Zorg. Utrecht: Brancheorganisaties Zorg; 2017.
 13. Bossert J. Public Governance: een leidraad voor goed bestuur en management. Public Governance Nyenrode; 2003.
 14. D’Amour D, Goulet L, Labadie JF, et al. A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organizations. BMC Health Serv Res 2008;8:188.
 15. Gupta Strategists. No place like home. Ophemert: Gupta Strategists; 2016.
 16. Nies H, Minkman M. Innovatie in governance. Eigenaarschap van het publieke belang in een participatiesamenleving. Den Uyl H, van Zonneveld T. (red.) Zorg voor toezicht. De maatschappelijke betekenis van governance in de zorg. Amsterdam: Mediawerf; 2015. pp. 74-82.
 17. Turnhout S, de Jong F, van der Veer K, et al. Wat knelt? Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning. Utrecht: Vilans; 2016.
 18. Minkman MM. Values and principles of integrated care. Int J Integr Care 2016;16:2.
Over dit artikel
Auteur
Mirella Minkman
Over de auteur

Prof. dr. Mirella M.N. Minkman (Nijmegen,1975) is verpleegkundige en studeerde beleid en beheer van de gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht. Na haar werk in het Radboudumc te Nijmegen werkte ze als senior adviseur bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidzorg CBO en deed ze promotieonderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van integrale (keten)zorg. In 2012 verdedigde ze haar proefschrift ‘Developing integrated care. Naar een ontwikkelingsmodel voor ketenzorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Sinds 2007 werkt ze bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, tegenwoordig als directeur  Innovatie en Onderzoek. In februari 2016 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg aan TIAS School for Business and Society (Universiteit Tilburg).

Correspondentieadres: m.minkman@tias.edu

E-pubdatum
21 december 2017
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Mirella Minkman
Over de auteur

Prof. dr. Mirella M.N. Minkman (Nijmegen,1975) is verpleegkundige en studeerde beleid en beheer van de gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht. Na haar werk in het Radboudumc te Nijmegen werkte ze als senior adviseur bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidzorg CBO en deed ze promotieonderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van integrale (keten)zorg. In 2012 verdedigde ze haar proefschrift ‘Developing integrated care. Naar een ontwikkelingsmodel voor ketenzorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Sinds 2007 werkt ze bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, tegenwoordig als directeur  Innovatie en Onderzoek. In februari 2016 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg aan TIAS School for Business and Society (Universiteit Tilburg).

Correspondentieadres: m.minkman@tias.edu

E-pubdatum
21 december 2017
ISSN online
2468-2225