Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 27-30
jun 2017, jaargang 32
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 27-30
jun 2017, jr. 32
Inaugurele & lectorale rede

Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen!

Op 24 mei jl. hield Robbert Gobbens zijn lectorale rede ‘Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen!’. Dit lectoraat is ingesteld door Hogeschool Inholland in samenwerking met de Zonnehuisgroep Amstelland. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat de thema’s zijn waar het lectoraat zich de komende tijd op gaat richten.

Literatuur

 1. Hogeschool Inholland. De Gezonde Samenleving. Inspiratievisie Domein Gezondheid, Sport en Welzijn. 2015. Amsterdam: Hogeschool Inholland.
 2. Van Campen C, Ras M, Den Draak M. Raming van het aantal kwetsbare ouderen tot 2030. In: C. Van Campen (Ed.). Kwetsbare ouderen (pp. 69-81). 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 3. Gobbens RJ, Van Assen MA, Luijkx KG, et al. The Tilburg Frailty Indicator: psychometric properties. J Am Med Dir Assoc 2010;11:344-55.
 4. Gobbens R, Krans A, De Rooij I, et al. Fragiele ouderen in woonzorgcentra. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2015;40(6).
 5. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M146-56.
 6. Gobbens RJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, et al. Toward a conceptual definition of frail community dwelling older people. Nurs Outlook 2010;58:76-86.
 7. Markle-Reid M, Browne G. Conceptualizations of frailty in relation to older adults. J Adv Nurs 2003;44:58-68.
 8. Sutton JL, Gould RL, Daley S, et al. Psychometric properties of multicomponent tools designed to assess frailty in older adults: A systematic review. BMC Geriatr 2016;16:55.
 9. Gobbens RJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, et al. Towards an integral conceptual model of frailty. J Nutr Health Aging 2010;14:175-81.
 10. Bergman H, Béland F, Karunananthan S, et al. English translation of article published in ‘Gérontologie et société’. Dévelopment d’un cadre de travail pour comprendre et étudier la fragilité. Gérontologie et société 2004;109:15-29.
 11. Bortz WM, 2nd. A conceptual framework of frailty: a review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002;57:M283-8.
 12. Morley JE, Haren MT, Rolland Y, et al. (2006). Frailty. Med Clin North Am 2006;90:837-47.
 13. Van Oostrom S, Spijkerman A. Ouderen van nu en straks. Deel 2: een terugblik voor kwetsbaarheid en de samenhang met multimorbiditeit. 2016. Bilthoven: Rijksuniversiteit voor Volksgezondheid en Milieu.
 14. Puts MT, Shekary N, Widdershoven G, et al. What does quality of life mean to older frail and non-frail community-dwelling adults in the Netherlands? Qual Life Res 2007;16:263-77.
 15. Verhoeven A, Kooiker S, Van Campen J. Perspectieven van ouderen op kwetsbaarheid en kwaliteit van leven. In: C. Van Campen (Ed.). Kwetsbare ouderen (pp. 25-36). 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 16. Gale CR, Cooper C, Sayer AA. (2015). Prevalence of frailty and disability: findings from the English Longitudinal Study of Ageing. Age Ageing 2015;44:162-5.
 17. Collard RM, Boter H, Schoevers RA, et al. (2012). Prevalence of frailty in community-dwelling older persons: a systematic review. J Am Geriatr Soc 2012;60:1487-92.
 18. Runzer-Colmenares FM, Samper-Ternent R, Al Snih S, et al. Prevalence and factors associated with frailty among Peruvian older adults. Arch Gerontol Geriatr 2014;58:6973.
 19. Den Draak M, Van Campen C. Kwetsbare ouderen in Nederland. In C. Van Campen (Ed.), Kwetsbare ouderen (pp. 51-65). 2011. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 20. De Witte N, Smetcoren AS, De Donder L, et al. Een huis! Een thuis! Over ouderen en wonen. 2012. Brugge: Vanden Broele.
 21. Schols JM. Samenwerken in wijk en buurt; een lonkend perspectief op weg naar een duurzame proactieve ouderenzorg. In: E.S. Van der Ploeg & R.J.J. Gobbens (Eds.). Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen (pp. V-VII). 2016. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 22. Zonnehuisgroep Amstelland. Meerjaren beleidsplan 2016-2018. Versie 8 april 2016. Amstelveen: ZHGA.
 23. Munten G, Legius M, Niessen T, et al. Practice development. 2012. Den Haag: Lemma.
 24. Bloemendaal I, Albers D, De Kroon S, et al. Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. 2009. Utrecht: Prismant.

Meer informatie

De volledige versie van de ter gelegenheid van de inauguratie verschenen bijdrage is te downloaden via: http://nieuws.inholland.nl/nieuwe-lector-breekt-lans-voorinterprofessionaliteit/

Inaugurele & lectorale rede

Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen!

Op 24 mei jl. hield Robbert Gobbens zijn lectorale rede ‘Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen!’. Dit lectoraat is ingesteld door Hogeschool Inholland in samenwerking met de Zonnehuisgroep Amstelland. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat de thema’s zijn waar het lectoraat zich de komende tijd op gaat richten.

Literatuur

 1. Hogeschool Inholland. De Gezonde Samenleving. Inspiratievisie Domein Gezondheid, Sport en Welzijn. 2015. Amsterdam: Hogeschool Inholland.
 2. Van Campen C, Ras M, Den Draak M. Raming van het aantal kwetsbare ouderen tot 2030. In: C. Van Campen (Ed.). Kwetsbare ouderen (pp. 69-81). 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 3. Gobbens RJ, Van Assen MA, Luijkx KG, et al. The Tilburg Frailty Indicator: psychometric properties. J Am Med Dir Assoc 2010;11:344-55.
 4. Gobbens R, Krans A, De Rooij I, et al. Fragiele ouderen in woonzorgcentra. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2015;40(6).
 5. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M146-56.
 6. Gobbens RJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, et al. Toward a conceptual definition of frail community dwelling older people. Nurs Outlook 2010;58:76-86.
 7. Markle-Reid M, Browne G. Conceptualizations of frailty in relation to older adults. J Adv Nurs 2003;44:58-68.
 8. Sutton JL, Gould RL, Daley S, et al. Psychometric properties of multicomponent tools designed to assess frailty in older adults: A systematic review. BMC Geriatr 2016;16:55.
 9. Gobbens RJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, et al. Towards an integral conceptual model of frailty. J Nutr Health Aging 2010;14:175-81.
 10. Bergman H, Béland F, Karunananthan S, et al. English translation of article published in ‘Gérontologie et société’. Dévelopment d’un cadre de travail pour comprendre et étudier la fragilité. Gérontologie et société 2004;109:15-29.
 11. Bortz WM, 2nd. A conceptual framework of frailty: a review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002;57:M283-8.
 12. Morley JE, Haren MT, Rolland Y, et al. (2006). Frailty. Med Clin North Am 2006;90:837-47.
 13. Van Oostrom S, Spijkerman A. Ouderen van nu en straks. Deel 2: een terugblik voor kwetsbaarheid en de samenhang met multimorbiditeit. 2016. Bilthoven: Rijksuniversiteit voor Volksgezondheid en Milieu.
 14. Puts MT, Shekary N, Widdershoven G, et al. What does quality of life mean to older frail and non-frail community-dwelling adults in the Netherlands? Qual Life Res 2007;16:263-77.
 15. Verhoeven A, Kooiker S, Van Campen J. Perspectieven van ouderen op kwetsbaarheid en kwaliteit van leven. In: C. Van Campen (Ed.). Kwetsbare ouderen (pp. 25-36). 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 16. Gale CR, Cooper C, Sayer AA. (2015). Prevalence of frailty and disability: findings from the English Longitudinal Study of Ageing. Age Ageing 2015;44:162-5.
 17. Collard RM, Boter H, Schoevers RA, et al. (2012). Prevalence of frailty in community-dwelling older persons: a systematic review. J Am Geriatr Soc 2012;60:1487-92.
 18. Runzer-Colmenares FM, Samper-Ternent R, Al Snih S, et al. Prevalence and factors associated with frailty among Peruvian older adults. Arch Gerontol Geriatr 2014;58:6973.
 19. Den Draak M, Van Campen C. Kwetsbare ouderen in Nederland. In C. Van Campen (Ed.), Kwetsbare ouderen (pp. 51-65). 2011. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 20. De Witte N, Smetcoren AS, De Donder L, et al. Een huis! Een thuis! Over ouderen en wonen. 2012. Brugge: Vanden Broele.
 21. Schols JM. Samenwerken in wijk en buurt; een lonkend perspectief op weg naar een duurzame proactieve ouderenzorg. In: E.S. Van der Ploeg & R.J.J. Gobbens (Eds.). Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen (pp. V-VII). 2016. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 22. Zonnehuisgroep Amstelland. Meerjaren beleidsplan 2016-2018. Versie 8 april 2016. Amstelveen: ZHGA.
 23. Munten G, Legius M, Niessen T, et al. Practice development. 2012. Den Haag: Lemma.
 24. Bloemendaal I, Albers D, De Kroon S, et al. Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. 2009. Utrecht: Prismant.

Meer informatie

De volledige versie van de ter gelegenheid van de inauguratie verschenen bijdrage is te downloaden via: http://nieuws.inholland.nl/nieuwe-lector-breekt-lans-voorinterprofessionaliteit/

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens (1963) studeerde Verpleegkundige aan de hbo-v in Eindhoven en Verplegingswetenschappen aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij werkte achtereenvolgens als wijkverpleegkundige, docent, senior onderzoeker en coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice. Vanaf februari 2015 is Robbert werkzaam bij Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland, eerst als associate lector Multimorbiditeit en nu als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. In 2010 promoveerde hij op het thema kwetsbaarheid bij ouderen. De Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst aan de hand waarvan kwetsbaarheid kan worden bepaald, was het product van zijn onderzoek.
Correspondentieadres: robbert.gobbens@inholland.nl

Printdatum
16 juni 2017
E-pubdatum
19 juni 2017
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens (1963) studeerde Verpleegkundige aan de hbo-v in Eindhoven en Verplegingswetenschappen aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij werkte achtereenvolgens als wijkverpleegkundige, docent, senior onderzoeker en coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice. Vanaf februari 2015 is Robbert werkzaam bij Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland, eerst als associate lector Multimorbiditeit en nu als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. In 2010 promoveerde hij op het thema kwetsbaarheid bij ouderen. De Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst aan de hand waarvan kwetsbaarheid kan worden bepaald, was het product van zijn onderzoek.
Correspondentieadres: robbert.gobbens@inholland.nl

Printdatum
16 juni 2017
E-pubdatum
19 juni 2017
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225