Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 4-11
dec 2014, jaargang 29
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 4-11
dec 2014, jr. 29
Onderzoeksartikel

WHAT, SO WHAT en NOW WHAT?

DOEL
Deze studie is gericht op het verkrijgen van inzicht in de leermogelijkheden die reflectieve casestudies bieden aan casemanagers dementie in opleiding.
METHODE
Een kwalitatieve analyse van negen casestudies geschreven door casemanagers dementie in opleiding.
RESULTATEN
Door de casestudies konden de cursisten leren om 1. de problemen van mensen met dementie en hun naasten niet alleen vanuit de ziekte te begrijpen maar ook vanuit het perspectief van behoeften, en deze behoeften als uitgangspunt van hun zorg te nemen; 2. het vertrouwen van cliënten te behouden, ook bij beslissingen tegen de wens van de cliënt in; 3. begrip te krijgen voor het perspectief van mantelzorgers en hen te begeleiden bij de transitie naar hun nieuwe rol.
DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Uit deze studie bleek dat casemanagers bij mensen met dementie en hun mantelzorgers een complex leerproces doormaken, omdat zij moeten leren nadenken over wat passend is in deze situatie, voor deze personen en waarom.
Reflectieve casestudies kunnen hieraan een bijdrage leveren omdat deze de verbinding tot stand brengen tussen theorie en praktijk.
Door het onderzoek kwamen nieuwe thema’s aan het licht waaraan in het onderwijs aandacht moet worden besteed.

Onderzoeksartikel

WHAT, SO WHAT en NOW WHAT?

DOEL
Deze studie is gericht op het verkrijgen van inzicht in de leermogelijkheden die reflectieve casestudies bieden aan casemanagers dementie in opleiding.
METHODE
Een kwalitatieve analyse van negen casestudies geschreven door casemanagers dementie in opleiding.
RESULTATEN
Door de casestudies konden de cursisten leren om 1. de problemen van mensen met dementie en hun naasten niet alleen vanuit de ziekte te begrijpen maar ook vanuit het perspectief van behoeften, en deze behoeften als uitgangspunt van hun zorg te nemen; 2. het vertrouwen van cliënten te behouden, ook bij beslissingen tegen de wens van de cliënt in; 3. begrip te krijgen voor het perspectief van mantelzorgers en hen te begeleiden bij de transitie naar hun nieuwe rol.
DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Uit deze studie bleek dat casemanagers bij mensen met dementie en hun mantelzorgers een complex leerproces doormaken, omdat zij moeten leren nadenken over wat passend is in deze situatie, voor deze personen en waarom.
Reflectieve casestudies kunnen hieraan een bijdrage leveren omdat deze de verbinding tot stand brengen tussen theorie en praktijk.
Door het onderzoek kwamen nieuwe thema’s aan het licht waaraan in het onderwijs aandacht moet worden besteed.

Over dit artikel
Auteurs
Ada ter Maten, Jacomine de Lange
Over de auteurs

Drs. Ada ter Maten, docent aan de Hogeschool Rotterdam en onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie.
Dr. Jacomine de Lange, lector Kenniscentrum Zorginnovatie aan de Hogeschool Rotterdam. 

Printdatum
14 december 2014
E-pubdatum
17 december 2014
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
Ada ter Maten, Jacomine de Lange
Over de auteurs

Drs. Ada ter Maten, docent aan de Hogeschool Rotterdam en onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie.
Dr. Jacomine de Lange, lector Kenniscentrum Zorginnovatie aan de Hogeschool Rotterdam. 

Printdatum
14 december 2014
E-pubdatum
17 december 2014
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225