Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 13-21
okt 2012, jaargang 27
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 13-21
okt 2012, jr. 27
Onderzoeksartikel

Krachtige leeromgeving: relatie met self-efficacy

DOEL
De laatste jaren zijn er nieuwe vormen van praktijkleren ontwikkeld binnen verpleegkundige opleidingen. Het doel van deze studie is onderzoeken of stage lopen binnen een krachtige leeromgeving leidt tot een sterkere ontwikkeling van ervaren self-efficacy bij hbo-verpleegkundestudenten dan stage lopen in een reguliere omgeving. 

METHODE
Een quasi experimenteel design (non-equivalent pretest-posttest control group) is toegepast, waarbij gebruik is gemaakt van de General Self-Efficacy scale (GSE). De populatie bestaat uit hbo-v-stagiaires (n = 109 meting 1, n = 92 meting 2). Respondenten zijn onderverdeeld in studenten stage lopend binnen krachtige leeromgevingen en studenten stage lopend binnen reguliere stageomgevingen. Verschilscores op de GSE zijn voor beide groepen getoetst op significantie via t-toetsen. 

RESULTAAT
Studenten binnen krachtige leeromgevingen vertonen als totale groep en gedifferentieerd naar stage-ervaring op meer items van de GSE significante toename dan studenten binnen reguliere stageomgevingen. 

CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Stage lopen binnen een krachtige leeromgeving lijkt in grotere mate bij te dragen aan de ontwikkeling van ervaren self-efficacy van hbo-verpleegkundestudenten. Het meten van self-efficacy binnen leeromgevingen is een aanvulling op bestaande uitkomstmaten voor het meten van effecten voor studenten. Verder onderzoek naar de relatie tussen de bronnen van self-efficacy en krachtige leeromgevingen binnen verpleegkundige opleidingen wordt aanbevolen.

 

Onderzoeksartikel

Krachtige leeromgeving: relatie met self-efficacy

DOEL
De laatste jaren zijn er nieuwe vormen van praktijkleren ontwikkeld binnen verpleegkundige opleidingen. Het doel van deze studie is onderzoeken of stage lopen binnen een krachtige leeromgeving leidt tot een sterkere ontwikkeling van ervaren self-efficacy bij hbo-verpleegkundestudenten dan stage lopen in een reguliere omgeving. 

METHODE
Een quasi experimenteel design (non-equivalent pretest-posttest control group) is toegepast, waarbij gebruik is gemaakt van de General Self-Efficacy scale (GSE). De populatie bestaat uit hbo-v-stagiaires (n = 109 meting 1, n = 92 meting 2). Respondenten zijn onderverdeeld in studenten stage lopend binnen krachtige leeromgevingen en studenten stage lopend binnen reguliere stageomgevingen. Verschilscores op de GSE zijn voor beide groepen getoetst op significantie via t-toetsen. 

RESULTAAT
Studenten binnen krachtige leeromgevingen vertonen als totale groep en gedifferentieerd naar stage-ervaring op meer items van de GSE significante toename dan studenten binnen reguliere stageomgevingen. 

CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Stage lopen binnen een krachtige leeromgeving lijkt in grotere mate bij te dragen aan de ontwikkeling van ervaren self-efficacy van hbo-verpleegkundestudenten. Het meten van self-efficacy binnen leeromgevingen is een aanvulling op bestaande uitkomstmaten voor het meten van effecten voor studenten. Verder onderzoek naar de relatie tussen de bronnen van self-efficacy en krachtige leeromgevingen binnen verpleegkundige opleidingen wordt aanbevolen.

 

Over dit artikel
Auteurs
H. Gloudemans, R. Schalk, W. Reynaert
Over de auteurs

Henk Gloudemans, docent/onderzoeker aan de Fontys Hogeschool/Verpleegkunde te Eindhoven en promovendus aan de Tilburg University, academische werkplaats Tranzo.

René Schalk, hoogleraar aan de Tilburg University, Departementen Organisatiewetenschappen/Personeelswetenschappen/Tranzo.

Wouter Reynaert, lector Career Development, Fontys Hogeschool/Personeel en Arbeid te Eindhoven.

Printdatum
1 oktober 2012
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
H. Gloudemans, R. Schalk, W. Reynaert
Over de auteurs

Henk Gloudemans, docent/onderzoeker aan de Fontys Hogeschool/Verpleegkunde te Eindhoven en promovendus aan de Tilburg University, academische werkplaats Tranzo.

René Schalk, hoogleraar aan de Tilburg University, Departementen Organisatiewetenschappen/Personeelswetenschappen/Tranzo.

Wouter Reynaert, lector Career Development, Fontys Hogeschool/Personeel en Arbeid te Eindhoven.

Printdatum
1 oktober 2012
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225