Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 15-19
feb 2012, jaargang 27
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 15-19
feb 2012, jr. 27
Onderzoeksartikel

De vertrouwensrelatie tussen asielzoekers en verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg

DOEL
Inzicht verkrijgen in hoe ggz-verpleegkundigen een vertrouwensrelatie opbouwen met asielzoekers die psychische problemen hebben.

METHODE
Semigestructureerde interviews met 19 ggz-verpleegkundigen.

RESULTAAT
Het winnen van vertrouwen is een belangrijk thema binnen de verpleegkundige zorg aan asielzoekers met psychische problemen. Het aangaan van een vertrouwensrelatie is lastig vanwege onbekendheid van asielzoekers met de ggz, wantrouwen zowel vanuit de verpleegkundige als vanuit de asielzoeker, traumatische ervaringen en communicatiestoornissen. Er zijn vijf fasen te onderscheiden in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met asielzoekers, te weten: (1) vertrouwen kweken (niet rechtstreeks); (2) vertrouwen winnen (actief); (3) vertrouwen krijgen; (4) vertrouwen houden (bewijzen) en (5) vertrouwen versterken.

DISCUSSIE
Het is van belang om in vervolgonderzoek ook de ervaringen van de asielzoekers zelf mee te nemen. Er is meer aandacht nodig om te voorkomen dat er bias in de keuze van de respondenten ontstaat. Het aangaan van een vertrouwensrelatie tussen verpleegkundigen en asielzoekers sluit aan bij de presentietheorie.

CONCLUSIE
De vertrouwensrelatie tussen verpleegkundigen en patienten vormt de basis voor goede verpleegkundige zorg. Bij de zorg voor asielzoekers met psychische problemen is het een kerninterventie. Meer aandacht voor de specifieke kenmerken van het opbouwen van een vertrouwensrelatie met asielzoekers is gewenst zowel in de verpleegkundige praktijk als in het onderwijs. De vijf fasen kunnen verpleegkundigen daarbij behulpzaam zijn. Dit kan ook worden toegepast in de scholing van hbo-verpleegkundigen.

Onderzoeksartikel

De vertrouwensrelatie tussen asielzoekers en verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg

DOEL
Inzicht verkrijgen in hoe ggz-verpleegkundigen een vertrouwensrelatie opbouwen met asielzoekers die psychische problemen hebben.

METHODE
Semigestructureerde interviews met 19 ggz-verpleegkundigen.

RESULTAAT
Het winnen van vertrouwen is een belangrijk thema binnen de verpleegkundige zorg aan asielzoekers met psychische problemen. Het aangaan van een vertrouwensrelatie is lastig vanwege onbekendheid van asielzoekers met de ggz, wantrouwen zowel vanuit de verpleegkundige als vanuit de asielzoeker, traumatische ervaringen en communicatiestoornissen. Er zijn vijf fasen te onderscheiden in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met asielzoekers, te weten: (1) vertrouwen kweken (niet rechtstreeks); (2) vertrouwen winnen (actief); (3) vertrouwen krijgen; (4) vertrouwen houden (bewijzen) en (5) vertrouwen versterken.

DISCUSSIE
Het is van belang om in vervolgonderzoek ook de ervaringen van de asielzoekers zelf mee te nemen. Er is meer aandacht nodig om te voorkomen dat er bias in de keuze van de respondenten ontstaat. Het aangaan van een vertrouwensrelatie tussen verpleegkundigen en asielzoekers sluit aan bij de presentietheorie.

CONCLUSIE
De vertrouwensrelatie tussen verpleegkundigen en patienten vormt de basis voor goede verpleegkundige zorg. Bij de zorg voor asielzoekers met psychische problemen is het een kerninterventie. Meer aandacht voor de specifieke kenmerken van het opbouwen van een vertrouwensrelatie met asielzoekers is gewenst zowel in de verpleegkundige praktijk als in het onderwijs. De vijf fasen kunnen verpleegkundigen daarbij behulpzaam zijn. Dit kan ook worden toegepast in de scholing van hbo-verpleegkundigen.

Over dit artikel
Auteurs
J.H.A.M. Kox, J. de Lange, A.P. Visser
Over de auteurs

Jos H.A.M. Kox, MA, hogeschooldocent verpleegkunde aan het Instituut voor Gezondheidszorg en onderzoeker binnen de Kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam.

Dr. Jacomine de Lange is lector Transities in Zorg aan het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Dr. Adriaan P. Visser is assistent-lector aldaar.

Printdatum
1 februari 2012
E-pubdatum
4 februari 2012
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
J.H.A.M. Kox, J. de Lange, A.P. Visser
Over de auteurs

Jos H.A.M. Kox, MA, hogeschooldocent verpleegkunde aan het Instituut voor Gezondheidszorg en onderzoeker binnen de Kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam.

Dr. Jacomine de Lange is lector Transities in Zorg aan het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Dr. Adriaan P. Visser is assistent-lector aldaar.

Printdatum
1 februari 2012
E-pubdatum
4 februari 2012
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225