Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 4-13
jun 2009, jaargang 24
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 4-13
jun 2009, jr. 24

Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandstalige versie van de Revised Nursing Work Index in Vlaamse algemene ziekenhuizen

Reeds meer dan 20 jaar wordt in Verenigde Staten onderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben bij het aantrekken en behouden van professionele verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Uit dit onderzoek is het concept magneetziekenhuizen ontstaan. Het zijn ziekenhuizen die een verpleegkundige werkomgeving vertonen met aanwijsbare positieve impact op de tewerkstelling van verpleegkundigen en tevens op de kwaliteit van de patiëntenzorg. De Revised Nursing Work Index (NWIR) is een instrument ontwikkeld uit het onderzoek rond magneetziekenhuizen en peilt op basis van een vragenlijst naar de werkomgeving van verpleegkundigen.

Doel
Analyse van de validiteit en interne betrouwbaarheid van de Vlaamse versie van de NWI-R.

Methode
Analyse van de constructvaliditeit, interne betrouwbaarheid en consistentie van de Vlaamse versie van de NWI-R bij een populatie van 155 verpleegkundigen uit drie acute ziekenhuizen.

Resultaat
De volledige vertaalde vragenlijst heeft een gunstige constructvaliditeit op basis van een orrelatieanalyse met de tevredenheid met de huidige job, de perceptie van de kwaliteit van de zorg en gevoelens van burn-out. De NWI-R kan als intern betrouwbaar en consistent beschouwd worden bij de Vlaamse studiepopulatie (Cronbach’s alpha-coëfficiënt = 0,86).

Conclusie
Het instrument kan toegepast worden bij de analyse van de verpleegkundige werkomgeving in Vlaanderen. In navolging van vorige studies is het aan te bevelen betekenisvolle dimensies te bepalen voor een Vlaamse studiepopulatie. Verder doorgedreven onderzoek naar verpleegkundige werkomgeving in relatie tot effecten bij verpleegkundigen en patiënten is echter noodzakelijk.

 

Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandstalige versie van de Revised Nursing Work Index in Vlaamse algemene ziekenhuizen

Reeds meer dan 20 jaar wordt in Verenigde Staten onderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben bij het aantrekken en behouden van professionele verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Uit dit onderzoek is het concept magneetziekenhuizen ontstaan. Het zijn ziekenhuizen die een verpleegkundige werkomgeving vertonen met aanwijsbare positieve impact op de tewerkstelling van verpleegkundigen en tevens op de kwaliteit van de patiëntenzorg. De Revised Nursing Work Index (NWIR) is een instrument ontwikkeld uit het onderzoek rond magneetziekenhuizen en peilt op basis van een vragenlijst naar de werkomgeving van verpleegkundigen.

Doel
Analyse van de validiteit en interne betrouwbaarheid van de Vlaamse versie van de NWI-R.

Methode
Analyse van de constructvaliditeit, interne betrouwbaarheid en consistentie van de Vlaamse versie van de NWI-R bij een populatie van 155 verpleegkundigen uit drie acute ziekenhuizen.

Resultaat
De volledige vertaalde vragenlijst heeft een gunstige constructvaliditeit op basis van een orrelatieanalyse met de tevredenheid met de huidige job, de perceptie van de kwaliteit van de zorg en gevoelens van burn-out. De NWI-R kan als intern betrouwbaar en consistent beschouwd worden bij de Vlaamse studiepopulatie (Cronbach’s alpha-coëfficiënt = 0,86).

Conclusie
Het instrument kan toegepast worden bij de analyse van de verpleegkundige werkomgeving in Vlaanderen. In navolging van vorige studies is het aan te bevelen betekenisvolle dimensies te bepalen voor een Vlaamse studiepopulatie. Verder doorgedreven onderzoek naar verpleegkundige werkomgeving in relatie tot effecten bij verpleegkundigen en patiënten is echter noodzakelijk.

 

Over dit artikel
Auteurs
P. van Bogaert, K. Vermeyen, H. Meulemans, P. Jacobs, S. Meukens, P. Van de Heyning
E-pubdatum
7 juni 2009
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
P. van Bogaert, K. Vermeyen, H. Meulemans, P. Jacobs, S. Meukens, P. Van de Heyning
E-pubdatum
7 juni 2009
ISSN online
2468-2225