Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 14-19
jun 2009, jaargang 24
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 14-19
jun 2009, jr. 24

‘Diagnostische stilte verbroken’

De rol van de verpleegkundige in een multidimensioneel diagnostiek model voor angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Angst en angstgerelateerde gedragsproblemen zijn moeilijk te herkennen en te diagnostiseren bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Een veelheid aan knelpunten in de diagnostiek leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. Het doel van dit artikel is de presentatie van een nieuw multidimensioneel diagnostiek model voor angst en angstgerelateerde gedragsproblemen. In het bijzonder wordt de verpleegkundige rol binnen dit model belicht.

Methode
(1) Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek onder experts naar de knelpunten in de diagnostiek van angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een VB en naar bestaande multidimensionele diagnostiekmodellen, en (2) de ontwikkeling van een nieuw model.

Resultaat
De vele knelpunten in de diagnostiek van angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een VB leiden tot onderdiagnostiek. Er is sprake van een ‘diagnostische stilte’. Om deze stilte op te heffen is een nieuw multidimensioneel diagnostiekmodel ontwikkeld. Het nieuwe model is een synthese en een uitbreiding van al bestaande modellen.

Beschouwing
De verwachting is dat gebruik van dit model in de praktijk leidt tot een kwalitatief hoogwaardiger diagnostisch proces, mede doordat verpleegkundigen een actieve bijdrage leveren aan de diagnostiek.

‘Diagnostische stilte verbroken’

De rol van de verpleegkundige in een multidimensioneel diagnostiek model voor angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Angst en angstgerelateerde gedragsproblemen zijn moeilijk te herkennen en te diagnostiseren bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Een veelheid aan knelpunten in de diagnostiek leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. Het doel van dit artikel is de presentatie van een nieuw multidimensioneel diagnostiek model voor angst en angstgerelateerde gedragsproblemen. In het bijzonder wordt de verpleegkundige rol binnen dit model belicht.

Methode
(1) Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek onder experts naar de knelpunten in de diagnostiek van angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een VB en naar bestaande multidimensionele diagnostiekmodellen, en (2) de ontwikkeling van een nieuw model.

Resultaat
De vele knelpunten in de diagnostiek van angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een VB leiden tot onderdiagnostiek. Er is sprake van een ‘diagnostische stilte’. Om deze stilte op te heffen is een nieuw multidimensioneel diagnostiekmodel ontwikkeld. Het nieuwe model is een synthese en een uitbreiding van al bestaande modellen.

Beschouwing
De verwachting is dat gebruik van dit model in de praktijk leidt tot een kwalitatief hoogwaardiger diagnostisch proces, mede doordat verpleegkundigen een actieve bijdrage leveren aan de diagnostiek.

Over dit artikel
Auteurs
Addy Pruijssers, B. van Meijel
Printdatum
1 juni 2009
E-pubdatum
4 juni 2009
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
Addy Pruijssers, B. van Meijel
Printdatum
1 juni 2009
E-pubdatum
4 juni 2009
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225