Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 83-92
mei 2003, jaargang 18
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 83-92
mei 2003, jr. 18

Verpleegkundigen en informed consent

DOEL
Onderzoeken welke activiteiten verpleegkundigen ondernemen in het kader van informed consent en verkennen welke mogelijke problemen zij daarbij tegenkomen. 


METHODE
Een verkennend vragenlijstonderzoek onder 81 verpleegkundigen uit alle sectoren van de gezondheidszorg.

RESULTAAT
Verpleegkundigen zeggen patiënten veelvuldig te informeren over zowel verpleegkundige als medische onderwerpen. Ook geven zij aan veel aandacht te besteden aan hun coördinerende en signalerende rol bij de informatievoorziening van de arts aan de patiënt. Zorginstellingen blijken echter nog maar weinig schriftelijke afspraken te hebben gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen verpleegkundigen en artsen inzake informed consent. Verpleegkundigen geven dan ook aan hierover regelmatig met artsen van mening te verschillen. Ook komt het regelmatig voor dat verpleegkundigen niet weten of ze bepaalde medische informatie aan patiënten mogen verstrekken. Uit het onderzoek blijkt verder dat verpleegkundigen problemen ervaren bij het informeren van wilsonbekwame en allochtone patiënten.

CONCLUSIE
Zorginstellingen en beroepsorganisaties dienen meer schriftelijke afspraken te maken over de taken en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en artsen inzake informed consent. Dit is in het belang van zowel de patiënt als de zorgverleners. Daarnaast zal meer onderzoek moeten plaatsvinden naar de ondersteuning van verpleegkundigen bij het informeren van wilsonbekwame patiënten.

Verpleegkundigen en informed consent

DOEL
Onderzoeken welke activiteiten verpleegkundigen ondernemen in het kader van informed consent en verkennen welke mogelijke problemen zij daarbij tegenkomen. 


METHODE
Een verkennend vragenlijstonderzoek onder 81 verpleegkundigen uit alle sectoren van de gezondheidszorg.

RESULTAAT
Verpleegkundigen zeggen patiënten veelvuldig te informeren over zowel verpleegkundige als medische onderwerpen. Ook geven zij aan veel aandacht te besteden aan hun coördinerende en signalerende rol bij de informatievoorziening van de arts aan de patiënt. Zorginstellingen blijken echter nog maar weinig schriftelijke afspraken te hebben gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen verpleegkundigen en artsen inzake informed consent. Verpleegkundigen geven dan ook aan hierover regelmatig met artsen van mening te verschillen. Ook komt het regelmatig voor dat verpleegkundigen niet weten of ze bepaalde medische informatie aan patiënten mogen verstrekken. Uit het onderzoek blijkt verder dat verpleegkundigen problemen ervaren bij het informeren van wilsonbekwame en allochtone patiënten.

CONCLUSIE
Zorginstellingen en beroepsorganisaties dienen meer schriftelijke afspraken te maken over de taken en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en artsen inzake informed consent. Dit is in het belang van zowel de patiënt als de zorgverleners. Daarnaast zal meer onderzoek moeten plaatsvinden naar de ondersteuning van verpleegkundigen bij het informeren van wilsonbekwame patiënten.

Over dit artikel
Auteurs
R. Verkaik, A. Francke, R. Friele
Printdatum
1 mei 2003
E-pubdatum
4 mei 2003
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
R. Verkaik, A. Francke, R. Friele
Printdatum
1 mei 2003
E-pubdatum
4 mei 2003
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225