Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging: een kwalitatieve observatiestudie

  • 29 min.
  • Onderzoeksartikel
Pictogram (kleur) Onderzoek Verpleegkunde 2022-4

Inleiding

Wereldwijd neemt verpleegkundige zorg in de thuissituatie snel toe (1). Deze toegenomen vraag naar wijkverpleging is grotendeels het gevolg van een combinatie van demografische verschuivingen;
veranderingen in sociale verhoudingen, waarden en verwachtingen; epidemiologische veranderingen, wetenschappelijke en technologische vooruitgang; en politieke keuzes (2,3). Een soortgelijke trend is waar te nemen in Nederland, waar de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg is toegenomen als gevolg van meerdere factoren.Hiertoe behoren een vergrijzende bevolking met in toenemende mate meerdere chronische aandoeningen; een maatschappelijke opvatting naar meer persoonsgerichte zorg; medische en niet-medische technologische innovaties; nieuwe (thuis)behandelingsmogelijkheden; en beleidskeuzes om geïnstitutionaliseerde zorg te verschuiven naar de thuisomgeving (3-7). I

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?