De BAZ-verpleegkundige: oplossing voor het tekort aan IC-verpleegkundigen?

  • 8 min.
  • Actueel

Inleiding

Door vergrijzing en de toenemende complexiteit van zorgvragen kampen Nederlandse ziekenhuizen al jaren met tekorten aan verpleegkundigen, een situatie die door de coronacrisis verergerde.
Met name de acute zorg kwam, en komt, tijdens de coronapandemie zwaar onder druk te staan. Door de aanhoudende omvang van de COVID-zorg is de bottleneck voor het leveren van adequate patiëntenzorg niet zelden het personeelstekort dat ontstaat doordat enerzijds te weinig nieuwe studenten instromen in de opleiding tot IC-verpleegkundige en anderzijds doordat personeel oververmoeid uitvalt, vroegtijdig uittreedt, of een baan vindt in zorginstellingen buiten het ziekenhuis.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?