Voorkeuren voor werkkleding in de thuiszorg: De mate waarin cliënten en zorgmedewerkers zich op hun gemak voelen bij werkkleding

  • 11 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Doel van deze studie was om te onderzoeken welke combinaties van verpleegkundige kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen ervoor zorgen dat zowel thuiszorgcliënten als hun zorgverleners zich hierbij op het gemak voelen.
METHODE: Een experimentele dwarsdoorsnede onderzoeksopstelling werd gebruikt om kledingvoorkeuren te onderzoeken. Cliënten ontvingen een gedrukte versie van een enquête, terwijl verpleegkundigen een link kregen naar een digitale enquête.
RESULTAAT: 54 cliënten en 328 verpleegkundigen werden in dit onderzoek geïncludeerd. Een kledingversie met spijkerbroek en een professionele, witte jas scoorde het hoogst op een 7-puntsschaal met respectievelijk 5,47 en 5,97 voor de cliënten en verpleegkundigen. Alle isolatieschorten scoorden minder dan 4, waarbij een versie met vlinders het hoogst scoorde (respectievelijk 3,56 en 3,02). Wat betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen scoorden witte maskers (respectievelijk 5.02 en 4.08) en transparante handschoenen (respectievelijk 5.02 en 5.09) het hoogst. De meerderheid van de cliënten en verpleegkundigen gaven aan dat zij hygiëne belangrijker vinden dan dat zij zich erbij op het gemak moeten voelen, wat bij een groot deel van de bevraagden verklaard kan worden door de COVID-19 pandemie.
DISCUSSIE: Het gebruik van een professionele witte jas heeft de voorkeur om redenen van infectiepreventie, aangezien deze op 60oC te wassen is en direct te zien is wanneer de kleding visueel verontreinigd is in vergelijking met eigen kleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen met een licht, neutraal design worden als meest vriendelijk ervaren en kunnen door zorgmedewerkers gedragen worden zonder het gevoel van gemak bij de cliënt te verminderen.
CONCLUSIE: Thuiszorg cliënten en medewerkers hebben een voorkeur voor een professionele witte jas en persoonlijke beschermingsmiddelen met een neutraal design en licht van kleur. Zij vinden hygiëneaspecten belangrijker dan het zich erbij op het gemak moeten voelen. Een groot deel van de bevraagden gaf aan dat zij sinds de COVID-19 pandemie meer waarde aan hygiëne hechten.

Trefwoorden: thuiszorg, kleding, PBM, comfort, hygiëne.

Pictogram (kleur) samenvatting onderzoeksartikel

Inleiding

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?