De hbo-verpleegkundige in 2030

Een explorerend onderzoek naar de toekomstige hbo-verpleegkundige in een veranderend zorglandschap

  • 22 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

INLEIDING: In dit onderzoek wordt geëxploreerd welke opvattingen de respondenten met bestuurlijke en beleidsfuncties binnen de zorgsector hebben omtrent de toekomstige zorg en de inzet van de hboverpleegkundige in 2030.
METHODE: Een kwalitatieve onderzoeksmethode is toegepast waarbij elf een-op-een semigestructureerde interviews werden uitgevoerd. De verwachtingen over de hbo-verpleegkundige in 2030 zijn in kaart gebracht aan de hand van vier vragen.
RESULTATEN: De cliënt verandert en beheert de regie over het zorgproces. De behoefte richt zich op het ontvangen van hoogwaardige zorg en begeleiding in het verduidelijken van de zorgvraag. De hbo-verpleegkundige kenmerkt zich door sociale vaardigheden, vakkennis, multidisciplinaire samenwerking, zorg op maat, een holistische visie en de attitude om de regie bij de cliënt te laten.
CONCLUSIE: De hbo-verpleegkundige communiceert met de cliënt vanuit een holistische en positieve gezondheidsbenadering. Shared decision making staat tijdens zorg en welzijn in 2030 centraal. De hbo-verpleegkundige werkt intensief samen en krijgt een overkoepelende taak tijdens de zorgverlening om de continuïteit te optimaliseren en te waarborgen. Tegelijkertijd levert de verschuiving van zorg naar de wijk vragen op over de bereikbaarheid van zorg, de hbo-verpleegkundige en het informele netwerk. Het personeelstekort wordt beschouwd als een complexe uitdaging voor de toekomst.

Trefwoorden: Hbo-verpleegkundige, 2030, gezondheidszorg, toekomstverkenning

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?

Wat is bekend? Wat is nieuw? Wat is de relevantie?
Toenemende zorgkosten, veranderend gedrag van burgers, groeiende (medisch) technologische mogelijkheden en hervormde wet- en regelgeving hebben gevolgen voor de zorgsector en de manier waarop zorg wordt geleverd. Het doel van dit explorerend onderzoek is te verkennen wat voor opvattingen en gedachten diverse bestuurlijke en beleidsvertegenwoordigers uit de zorgsector hebben omtrent de toekomstige zorg. Welke aanpassingen zijn volgens hen nodig om als toekomstig hbo-verpleegkundige in een veranderd zorglandschap aan te sluiten bij de zorgvraag van de Nederlandse bevolking in 2030?