Behoeften in het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie, thuis of in het verpleeghuis

Een vragenlijstonderzoek onder verplegend en verzorgend personeel

  • 19 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Deze studie onderzocht welk type en welke vormen van ondersteuning verplegend en verzorgend personeel nodig hebben bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie. Een ander doel was om een vergelijking te maken tussen de behoeften van personeel met verschillende opleidingsniveaus en werkend in de thuiszorg of in het verpleeghuis.
DESIGN: Een cross-sectioneel, beschrijvend vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd.
METHODEN: Er is een vragenlijst uitgezet onder Nederlands verplegend en verzorgend personeel, werkend in de thuiszorg of in het verpleeghuis. Dataverzameling vond plaats tussen juli en oktober 2018. Kwantitatieve vragenlijstgegevens werden geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek en de gegevens van de twee open vragen werden onderzocht door middel van een inhoudsanalyse.
RESULTATEN: De steekproef bestond uit 416 respondenten. Verplegend personeel met verschillende opleidingsniveaus en werkend in verschillende settings gaven grotendeels dezelfde behoeften aan. De meest onderschreven behoeften betroffen ondersteuning bij conflicten tussen naasten bij de besluitvorming over het levenseinde (58%), het omgaan met onbegrepen gedrag, zoals onrust of agressie (41%) en het herkennen van en omgaan met pijn (38%). De gewenste vorm van ondersteuning die het meest werd onderschreven, was intervisie (51%). Wanneer respondenten meer tijd zouden hebben om hun werk te doen, dan heeft het geven van persoonlijke aandacht de prioriteit.
CONCLUSIE: Verplegend en verzorgend personeel met verschillende opleidingsniveaus en werkend in de thuiszorg of het verpleeghuis, geven vergelijkbare ondersteuningsbehoeften aan bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie en hun naasten.

Trefwoorden: Dementie, langdurige zorg, ouderen, palliatieve zorg, verpleegkunde

Wat is bekend? Wat is nieuw? Wat is de relevantie?

Het verlenen van palliatieve zorg voor mensen met dementie is complex en vergt specifieke competenties van professionele zorgverleners.

Verplegend en verzorgend personeel werkzaam in de langdurige zorg thuis of in het verpleeghuis heeft een belangrijke rol in het signaleren van en reageren op zorgbehoeften van mensen met dementie en hun naasten.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?