De perceptie van het concept Positieve Gezondheid bij bachelorstudenten verpleegkunde in Nederland en Vlaanderen: een cross-sectionele analyse

  • 26 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: In reactie op veranderende beroepsprofielen van verpleegkundigen is Positieve Gezondheid een belangrijk concept in curricula voor aankomende verpleegkundigen. Deze studie verkent de perceptie van bachelorstudenten verpleegkunde over het belang van Positieve Gezondheid en de herkenning ervan in de bacheloropleiding verpleegkunde.
METHODE: Met gebruikmaking van een cross-sectioneel design zijn studenten van bacheloropleidingen Verpleegkunde van een hogeschool in Nederland en Vlaanderen bevraagd met gestructureerde vragenlijsten naar het belang en de herkenning van het concept Positieve Gezondheid.
RESULTATEN: Voor deze studie werden 1.405 studenten uitgenodigd, waarvan 610 studenten deelnamen. Van deze studenten was 30% bekend met het concept Positieve Gezondheid. Studenten vonden alle dimensies van Positieve Gezondheid van belang, maar in het bijzonder de dimensie lichaamsfuncties en kwaliteit van leven. In de opleiding waren de dimensies lichaamsfuncties en dagelijks functioneren ook het meest herkenbaar volgens de studenten. Daarentegen was de dimensie kwaliteit van leven volgens studenten het minst herkenbaar in de opleiding.
DISCUSSIE en CONCLUSIE: Studenten erkennen het belang van Positieve Gezondheid, maar herkennen niet alle dimensies in de aangeboden lessen van de bacheloropleiding verpleegkunde. Juist de voor patiënten belangrijke dimensies kwaliteit van leven en spiritualiteit worden door de studenten minder herkend.

Trefwoorden: Positieve Gezondheid, gezondheidsbevorderaar, opleidingsprofiel, Bachelor of Nursing 2020, cross-sectioneel design

Wat is bekend? Wat is nieuw? Wat is de relevantie?

In zowel Nederland als Vlaanderen is een nieuwe invulling gegeven aan het beroepsprofiel met daaropvolgend een nieuw opleidingsprofiel van de bachelor verpleegkunde in 2016. Zo wordt in het nieuwe opleidingsprofiel de nadruk gelegd op gezondheidspromotie en bevordering én de brede visie op gezondheid met de integratie van het concept Positieve Gezondheid.

Eerder onderzoek wijst uit dat er verschillen bestaan in de perceptie van het concept Positieve Gezondheid tussen professionals en patiënten.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?