Ageing well in place: kwaliteitsvol thuis wonen met 24-uurszorggarantie

 • 27 min.
 • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Deze studie gaat na hoe thuiswonende, kwetsbare ouderen hun kwetsbaarheid en hun welbevinden ervaren. Daarnaast tracht de studie een antwoord te vinden op de vraag welke factoren ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen een positief welbevinden hebben binnen een project met 24-uurszorggarantie aan huis (Zorg24).
METHODE: Kwalitatieve studie met thematische analyse op interviews van 18 ouderen in het Zorg24-project (Gent, Tienen).
RESULTATEN: Ouderen ervaren kwetsbaarheid ruimer dan enkel fysiek. Zorgverleners ondersteunen hen bij verschillende vormen van kwetsbaarheid en verhogen hun welbevinden, waardoor zij kwaliteit in hun leven, zingeving, gevoel van regie over hun leven en betrokken te zijn in de samenleving (kunnen) ervaren. Respondenten vertellen dat zij dankzij Zorg24 kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast tonen de resultaten enkele factoren die kwetsbaarheid balanceren bij de ouderen.
DISCUSSIE: Binnen het discours van vermaatschappelijking van de zorg kunnen kwetsbare ouderen dankzij een Zorg24-project niet enkel langer, maar ook kwaliteitsvol thuis blijven wonen. De discussie stelt zich echter ook de vraag naar de grenzen van de thuiszorg, en hoe lang we langer thuis blijven wonen moeten stimuleren.
CONCLUSIE: Mede dankzij een 24-uurszorggarantie ervaren kwetsbare ouderen een goede kwaliteit van leven, zingeving, zelfregie en inclusie.

Trefwoorden: Kwetsbaarheid, thuiswonende ouderen, welbevinden, kwaliteit van leven, kwalitatief onderzoek

Wat is bekend? Wat is nieuw? Wat is de relevantie?
 • De samenleving vergrijst en verzilvert.
 • Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook al zijn ze kwetsbaar.
 • Het zorgaanbod kan dit niet altijd verwezenlijken, waardoor een verhuizing of opname in een residentiële voorziening nodig is.
 • Ouderen ervaren kwetsbaarheid op verschillende domeinen: niet enkel fysiek, maar ook psychisch, sociaal, cognitief en op vlak van omgeving.
 • &ellipsis;

  Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

  Abonneer nu

  Heeft u al een account?