Ageing well in place: kwaliteitsvol thuis wonen met 24-uurszorggarantie

  • 27 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Deze studie gaat na hoe thuiswonende, kwetsbare ouderen hun kwetsbaarheid en hun welbevinden ervaren. Daarnaast tracht de studie een antwoord te vinden op de vraag welke factoren ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen een positief welbevinden hebben binnen een project met 24-uurszorggarantie aan huis (Zorg24).
METHODE: Kwalitatieve studie met thematische analyse op interviews van 18 ouderen in het Zorg24-project (Gent, Tienen).
RESULTATEN: Ouderen ervaren kwetsbaarheid ruimer dan enkel fysiek. Zorgverleners ondersteunen hen bij verschillende vormen van kwetsbaarheid en verhogen hun welbevinden, waardoor zij kwaliteit in hun leven, zingeving, gevoel van regie over hun leven en betrokken te zijn in de samenleving (kunnen) ervaren. Respondenten vertellen dat zij dankzij Zorg24 kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen. Daarnaas

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?