Zelfmanagementondersteuning en e-health bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van een naaste met dementie

Asynchrone online focusgroepen naar de behoeften van mantelzorgers

  • 24 min.
  • Onderzoeksartikel

Samenvatting

DOEL: Dit artikel moet inzicht geven in hoe en door wie mantelzorgers ondersteund willen worden in zelfmanagement bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van hun naaste met dementie, en of mantelzorgers e-health een nuttig hulpmiddel vinden bij zelfmanagementondersteuning.
METHODE: Er zijn vier asynchrone online focusgroepen georganiseerd met 32 mantelzorgers van mensen met dementie. Transcripten van de online focusgroepen zijn kwalitatief thematisch geanalyseerd.
RESULTATEN: Mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning door deskundigen of lotgenoten, in de vorm van (a) informatie over dementie en daaraan gerelateerde symptomen, (b) tips en adviezen over het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming, (c) mogelijkheden om ervaringen en gevoelens te bespreken, en (d) waardering en erkenning voor de mantelzorg. De opvattingen van mantelzorgers over zelfmanagementondersteuning via e-health werden eveneens genoemd.
CONCLUSIE: Een persoonlijke benadering blijkt essentieel voor zelfmanagementondersteuning voor mantelzorgers bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van naasten met dementie. Daarnaast kan zelfmanagementondersteuning tot op zekere hoogte worden gegeven door middel van e-health, maar dit medium kan persoonlijke contacten niet helemaal vervangen.

Trefwoorden: Dementie, e-health, mantelzorgers, zelfmanagementondersteuning

Wat is bekend? Wat is nieuw? Wat is de relevantie?

Zelfmanagement is gedefinieerd als “het vermogen van de persoon om om te gaan met de symptomen, behandeling, fysieke en psychosociale gevolgen en veranderingen in levensstijl die samenhangen met een chronische aandoening”.

Een van de grootste dagelijkse uitdagingen voor mantelzorgers is het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van de naaste met dementie.

Verscheidene systematische reviews wijzen in de richting dat e-health in de vorm van online informatie en ondersteuning effectief is.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?