28

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 28

28

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 28

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2015 / 30 

Olsman, Erik (nummer: 4, dec 2015)
Introductie Hoop is belangrijk in ons leven: het geeft ons iets positiefs om naar uit te kijken. Zelfs bij mensen voor wie de toekomst niet heel lang meer duurt, draagt hoop doorgaans bij aan psychosociaal en spiritueel welzijn (1,2). Hoop van ongene
Redactie (nummer: 4, dec 2015)
Prijs Professor Tom Defloor voor onderzoek naar crisis resource management Tijdens de plechtige proclamatie van de Master in Verpleegkunde en Vroedkunde op 17 oktober jongstleden in Gent is de Prijs Professor Tom Defloor uitgereikt aan Imgard Coppens
Francke, Anneke, Maurits, Erica, Veer, A.J.E. de (nummer: 4, dec 2015)
Samenvatting DOEL Disfunctioneren is een veelal structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening waarin cliënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de betreffende beroepsbeoe
Gobbens, Robbert (nummer: 4, dec 2015)
Voor u ligt nummer 4 van Verpleegkunde, een nummer dat een grote diversiteit aan bijdragen kent: een onderzoeksartikel, twee shortpapers, een lectorale rede, een bijdrage over onderzoeksprijzen en een abstract. Volgens de Beroepscode van Verpleegkund
Dijk, Hanna van (nummer: 4, dec 2015)
Introductie Veel westerse landen staan voor de uitdaging om met beperkte publieke middelen een groeiende groep zorgafhankelijke ouderen te ondersteunen. Zij kiezen hierbij voor een beleid waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven won
Keers, Joost C. (nummer: 4, dec 2015)
Op dinsdag 30 juni jl. sprak dr. Joost Keers zijn lectorale rede uit, naar aanleiding van zijn installatie als lector ‘Zelfmanagement van somatische patiënten in ziekenhuizen’ aan de Hanzehogeschool Groningen. In dit artikel beschrijft hij hoe hij mi
Beeckman, D., Coppens, Imgard, Dumez, F., Verhaeghe, S. (nummer: 4, dec 2015)
Met het onderzoek ‘Effect van crisis resource management en begeleide teamreflectie bij simulatietrainingen op eigen effectiviteit, teameffectiviteit en technische vaardigheden bij studenten bachelor verpleegkunde: een randomised controlled trial’ wo
Meer, Esther van der (nummer: 3, okt 2015)
Inleiding In Europa is handeczeem een van de meest prevalente arbeidsgerelateerde aandoeningen (1). Vooral mensen die in de zorg werken, hebben een verhoogd risico op hand eczeem, omdat ze regelmatig in contact komen met water en zeep tijdens hun wer
Gobbens, Robbert (nummer: 3, okt 2015)
‘What happens and what matters?’ Met deze Engelstalige vraag opent nummer 3 van Verpleegkunde. Het is de titel van het proefschrift van Erica Witkamp. Zij deed onderzoek naar palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis. Het doel van dit onderzoek
Redactie (nummer: 3, okt 2015)
Afscheid Dr. Nynke de Jong (Maastricht University) neemt afscheid als redactielid van Verpleegkunde. De redactie wil haar heel hartelijk danken voor al het werk dat ze voor Verpleegkunde heeft verricht. Nieuwe redactieleden De redactie van Verpleegku
Pagina: 1 2 3 volgende »