35

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 35

35

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 35

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2012 / 27 

Staa, A.L. van (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Tegenwoordig bereikt 90% van alle Nederlandse kinderen met aangeboren of verworven chronische aandoeningen de volwassenheid. Voor alle jongeren is de adolescentie een periode van grote biologische, sociale en emotionele veranderingen, waari
Debyser, D., Grypdonck, M.H.F., Verhaeghe, S. (nummer: 4, dec 2012)
Wat is bekend? • Er is een steeds grotere kennis over zowel de voorwaarden, de potentiële meerwaarde als de reële mogelijkheden om patiënten actief en betekenisvol te betrekken in zowel de gezondheidszorg als het verpleegkundig onderwijs. Een domein
Boeykens, K., Steeman, E. (nummer: 4, dec 2012)
Wat is bekend? • Misplaatsing van een neusmaagsonde gebeurt regelmatig en kan aanleiding geven tot ernstige of zelfs dodelijke complicaties. • De auscultatiemethode blijkt onbetrouwbaar voor het bevestigen van de juiste positie in de maag. • Het bepa
Timmermans, O. (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Verpleegkundige teams leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. In gezondheidszorgorganisaties zijn verpleegkundige teams dan ook alom aanwezig (1,2). De meerderheid van de verpleegkundigen verricht werkzaamheden in teamve
Wierts-Lassouw, Marlies (nummer: 4, dec 2012)
Aart Pool, Jolanda Keesom. De ziekte de baas blijven. Verpleegkundige zorg voor chronisch zieken. Den Haag: Boom/Lemma; 2012. Het aantal chronisch zieken stijgt al een aantal jaren. Demografische veranderingen dragen hieraan bij, met name het stijgen
Redactie (nummer: 4, dec 2012)
The evaluation of critical thought in nursing education: validation process of the holistic critical thinking scoring rubric (HCTSR) V. Cremonini, A. Bagnasco, G. Zunino, L. Sasso (Italy) Introduction The quality of the assistance depends on a compet
Koekkoek, Bauke (nummer: 4, dec 2012)
Aanleiding Het lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg is een psychiatrisch-verpleegkundig lectoraat op het grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde en sociale studies. Het aandeel van sociale factoren in het ontstaan en b
Brouns, Ger (nummer: 4, dec 2012)
Afgelopen voorjaar had ik last van een knie. Het was geen lolletje en lopen ging enkel met een kruk. Ik ontdekte dat ik (en alle andere Nederlanders) een halfjaar per jaar recht heb op een paar krukken. Die worden betaald uit de AWBZ. Ik vind dat erg
Vocht, H. de (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van leven. Vanuit de literatuur is bekend dat kanker en met name ook de behandeling van kanker invloed hebben op het seksuele functioneren (1-4). Er is echter veel minder be
Brouns, Ger (nummer: 4, dec 2012)
Het eerste artikel in deze Verpleegkunde gaat over de betrouwbaarheid van de pH-meting om de positie van neusmaagsondes te bepalen. Het plaatsen van een neusmaagsonde is een gebruikelijke verpleegkundige handeling die niet zonder risico is en, indien
Pagina: 1 2 3 4 volgende »