35

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 35

35

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 35

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2012 / 27 

Brouns, Ger (nummer: 4, dec 2012)
Het eerste artikel in deze Verpleegkunde gaat over de betrouwbaarheid van de pH-meting om de positie van neusmaagsondes te bepalen. Het plaatsen van een neusmaagsonde is een gebruikelijke verpleegkundige handeling die niet zonder risico is en, indien
Brouns, Ger (nummer: 4, dec 2012)
Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen. Praktijkgericht onderzoek in de paramedische zorg. Bussum: Coutinho; 2012. Het bieden van een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek aan studenten
Brouns, Ger (nummer: 4, dec 2012)
Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen. Praktijkgericht onderzoek in de paramedische zorg. Bussum: Coutinho; 2012. Het bieden van een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek aan studenten
Wierts-Lassouw, Marlies (nummer: 4, dec 2012)
Aart Pool, Jolanda Keesom. De ziekte de baas blijven. Verpleegkundige zorg voor chronisch zieken. Den Haag: Boom/Lemma; 2012. Het aantal chronisch zieken stijgt al een aantal jaren. Demografische veranderingen dragen hieraan bij, met name het stijgen
Redactie (nummer: 4, dec 2012)
The evaluation of critical thought in nursing education: validation process of the holistic critical thinking scoring rubric (HCTSR) V. Cremonini, A. Bagnasco, G. Zunino, L. Sasso (Italy) Introduction The quality of the assistance depends on a compet
Koekkoek, Bauke (nummer: 4, dec 2012)
Aanleiding Het lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg is een psychiatrisch-verpleegkundig lectoraat op het grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde en sociale studies. Het aandeel van sociale factoren in het ontstaan en b
Brouns, Ger (nummer: 4, dec 2012)
Afgelopen voorjaar had ik last van een knie. Het was geen lolletje en lopen ging enkel met een kruk. Ik ontdekte dat ik (en alle andere Nederlanders) een halfjaar per jaar recht heb op een paar krukken. Die worden betaald uit de AWBZ. Ik vind dat erg
Staa, Anneloes van (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Tegenwoordig bereikt 90% van alle Nederlandse kinderen met aangeboren of verworven chronische aandoeningen de volwassenheid. Voor alle jongeren is de adolescentie een periode van grote biologische, sociale en emotionele veranderingen, waari
Grypdonck, Mieke, Verhaeghe, Sofie, Debyser, D. (nummer: 4, dec 2012)
Wat is bekend? • Er is een steeds grotere kennis over zowel de voorwaarden, de potentiële meerwaarde als de reële mogelijkheden om patiënten actief en betekenisvol te betrekken in zowel de gezondheidszorg als het verpleegkundig onderwijs. Een domein
Vocht, H. de (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van leven. Vanuit de literatuur is bekend dat kanker en met name ook de behandeling van kanker invloed hebben op het seksuele functioneren (1-4). Er is echter veel minder be
Pagina: 1 2 3 4 volgende »