51

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 51

51

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 51

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Shortpaper 

Weldam, Saskia (nummer: 3, sep 2017)
Impact van chronisch obstructieve longziekte Zowel benauwdheid en hoesten, als klachten van vermoeidheid en spierzwakte beïnvloeden de fysieke, emotionele en sociale kwaliteit van leven van patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD)
Humbeeck, Liesbeth Van (nummer: 3, sep 2017)
Inleiding Volgens recente schattingen zal het aantal mensen ouder dan 80 jaar in de komende decennia bijna verdrievoudigen, van 22 miljoen in 2008 tot ongeveer 62 miljoen in 2060 (1). Dat deze toenemende vergrijzing de betaalbaarheid en organisatie v
Noome, Marijke (nummer: 2, jun 2017)
Inleiding Jaarlijks worden ongeveer 85.000 patiënten op een intensive care (IC) in Nederland opgenomen. Ongeveer 8% van deze patiënten overlijdt tijdens de opname op de IC (1). Bij ongeveer 85% van hen wordt de behandeling gestaakt of wordt er geen n
Voogt, Amar (nummer: 2, jun 2017)
Inleiding Psychiatrische verpleegkundigen gebruiken regelmatig de term Structuur bieden, maar zijn onvoldoende in staat uit te leggen wat daarmee wordt bedoeld. Structuur bieden wordt in behandel- en verpleegplannen genoemd alsof het een algemeen bek
Willems, Arno (nummer: 1, mrt 2017)
Inleiding Het onderzoek in dit proefschrift richtte zich op de professionele relatie van begeleiders met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Wanneer een begeleider te maken krijgt met ernstige gedragsproblemen of psychische p
Bleijenberg, Nienke (nummer: 1, mrt 2017)
Inleiding De vergrijzing van de algemene bevolking neemt wereldwijd snel toe, van 461 miljoen ouderen (65 jaar of ouder) in 2004, tot naar schatting één miljard in 2050. In Nederland bedroeg, in 2011, het percentage ouderen 15%. Dit percentage zal na
Maten-Speksnijder, Ada ter (nummer: 4, dec 2016)
Inleiding Van verpleegkundig specialisten wordt verwacht dat zij zich onderscheiden van verpleegkundigen op het gebied van zelfstandigheid, deskundigheid, en rolontwikkeling (1). Zelfstandigheid houdt in dat verpleegkundig specialisten zelfstandig be
Leijen-Zeelenberg, Janneke van (nummer: 4, dec 2016)
Achtergrond In het huidige zorgstelsel is de geleverde kwaliteit van zorg niet altijd optimaal en stijgen de uitgaven aan zorg nog altijd (1-4). Ook technologische veranderingen en de hogere levensverwachting stellen andere eisen aan de zorgverlening
Muntinga, Maaike (nummer: 4, dec 2016)
Achtergrond Ouder worden brengt veel voordelen met zich mee: als we ouder worden leren we meer over onszelf en elkaar, en staan we vaker stil bij wat we waardevol vinden in het leven. Ouder worden gaat echter ook samen met een grotere kans om kwetsba
Tielen, Mirjam (nummer: 3, sep 2016)
Achtergrond Voor patiënten met eindstadium nierfalen is niertransplantatie de beste nierfunctie vervangende therapie. Het geeft de beste kwaliteit van leven ten opzichte van de andere nierfunctie vervangende therapieën en zorgt voor de grootste overl
Pagina: 1 2 3 4 5 6 volgende »