9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Shortpaper , Jaargang 2012 / 27 

Staa, A.L. van (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Tegenwoordig bereikt 90% van alle Nederlandse kinderen met aangeboren of verworven chronische aandoeningen de volwassenheid. Voor alle jongeren is de adolescentie een periode van grote biologische, sociale en emotionele veranderingen, waari
Vocht, H. de (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van leven. Vanuit de literatuur is bekend dat kanker en met name ook de behandeling van kanker invloed hebben op het seksuele functioneren (1-4). Er is echter veel minder be
Timmermans, O. (nummer: 4, dec 2012)
Inleiding Verpleegkundige teams leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. In gezondheidszorgorganisaties zijn verpleegkundige teams dan ook alom aanwezig (1,2). De meerderheid van de verpleegkundigen verricht werkzaamheden in teamve
Myny, D. (nummer: 3, okt 2012)
Inleiding De hoge werklast van ziekenhuisverpleegkundigen is een probleem voor het gezondheidszorgsysteem in zowel België, Europa als de rest van de wereld. Een hoge werklast heeft immers belangrijke gevolgen, zowel voor de patiënt als voor de verple
Berben, S. (nummer: 3, okt 2012)
Inleiding Door een ongeval verandert het leven van een mens van de ene op de andere minuut. Iemand raakt gewond en pijn is een belangrijk signaal om met spoed hulp te zoeken. Het letsel van de patiënt veroorzaakt nociceptieve prikkeling en hierdoor k
Koster, S. (nummer: 2, mei 2012)
Inleiding Een delirium of acuut optredende verwardheid is een neuropsychiatrisch syndroom veroorzaakt door een lichamelijke ontregeling, gekenmerkt door een verstoring in aandacht en bewustzijn, die zich in een korte tijd ontwikkelt en waarin de symp
Rossum, E. van, Daniëls, R., Heuvel, W. van den, Witte, L. de (nummer: 2, mei 2012)
Dit artikel is een bewerking van een artikel met dezelfde titel dat eerder verscheen in het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie (2012;5:nr.1). Inleiding De vergrijzing van de bevolking stelt westerse landen voor uitdagingen (1). Het balanc
Verbeek, H. (nummer: 1, feb 2012)
Samenvatting Het proefschrift ‘Redesigning dementia care. An evaluation of small-scale, homelike care environments’ werd op 29 april 2011 in Maastricht verdedigd. Het primaire doel van het promotieonderzoek was het evalueren van kleinschalige woonvor
Boekhorst, S. te (nummer: 1, feb 2012)
Inleiding Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziekten die gekenmerkt worden door stoornissen in cognitie, stemming en gedrag (1). Dementie heeft daarmee verregaande consequenties voor de kwaliteit van leven van de persoon met dement