Verpleegkunde
Jaargang 27

Nummer 4, december 2012

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Ger Brouns
Media & Cultuur
De ziekte de baas blijven p. 35
Marlies Wierts-Lassouw