Verpleegkunde
Jaargang 27

Nummer 3, oktober 2012

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Ger Brouns
Onderzoeksartikel
Krachtige leeromgeving: relatie met self-efficacy pp. 13-21
H. Gloudemans, R. Schalk, W. Reynaert
Inaugurele & lectorale rede
Op weg naar financieel houdbare zorg pp. 30-32
D. Ruwaard
Overige
Verstandig p. 32
Ger Brouns