Verpleegkunde
Jaargang 26

Nummer 1, februari 2011

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Ruud Uitterhoeve
Onderzoeksartikel
Communicatiebehoeften van patiënten met kanker bij aanvang van een behandeling met chemotherapie pp. 4-12
C. van Koerten, M. Feytens, J. Jansen, S. van Dulmen, J. van Weert