Verpleegkunde
Jaargang 25

Nummer 4, december 2010

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Marian Adriaansen
Intramusculaire inspuiting: een evidence-basedprocedure pp. 13-17
B. Geeraert, W. de Vaal, K. de Meester, S. De Vuysere