Verpleegkunde
Jaargang 23

Nummer 3, oktober 2008

In dit nummer

Van de redactie
Van de redactie p. 3
Gerrie Bours
Het RE-AIM model bij effectonderzoek van praktische interventies pp. 11-15
R.M. Andela, A. Dijkstra, J.P.J. Slaets, R. Sanderman
Richtlijnontwikkeling in de oncologie pp. 24-27
M.M. de Boer-Dennert, J.A.D.J. van den Bogert, V.K.Y. Ho