Verpleegkunde
Jaargang 20

Nummer 3, augustus 2005

In dit nummer

Inaugurele & lectorale rede
Evidence based implementeren in de GGZ pp. 193-198
R. van Linge
Artikel
Waarde en beperkingen van systematische reviews pp. 199-204
Friede Simmes, Jotine Leytens

Nummer 3, augustus 2005

In dit nummer

Inaugurele & lectorale rede
Evidence based implementeren in de GGZ pp. 193-198
R. van Linge
Artikel
Waarde en beperkingen van systematische reviews pp. 199-204
Friede Simmes, Jotine Leytens