Verpleegkunde Nummer 3 , p. 3
sep 2022, jaargang 37
Verpleegkunde Nr. 3 , p. 3
sep 2022, jr. 37
Van de redactie

Van de redactie

Lees online

Een Leer- en Innovatie Netwerk, afgekort een LIN, is een krachtige leeromgeving, waar medewerkers en studenten in de zorg samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. In 2017 hebben Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een LIN gestart op de verpleegeenheid interne geneeskunde. In de jaren daarna zijn er nog LINs gekomen op de verpleegeenheden traumatologie, oncologie, cardiologie en urologie. In het eerste Actueel van dit nummer van Verpleegkunde gaan de auteurs, Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman en ondergetekende, in op de achtergrond van het LIN en worden enkele projecten beschreven. Deze projecten hebben betrekking op het verwijderen van een katheter, valpreventie-interventies, zwachtelen en slaapkwaliteit.

Van de redactie

Van de redactie

Een Leer- en Innovatie Netwerk, afgekort een LIN, is een krachtige leeromgeving, waar medewerkers en studenten in de zorg samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. In 2017 hebben Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een LIN gestart op de verpleegeenheid interne geneeskunde. In de jaren daarna zijn er nog LINs gekomen op de verpleegeenheden traumatologie, oncologie, cardiologie en urologie. In het eerste Actueel van dit nummer van Verpleegkunde gaan de auteurs, Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman en ondergetekende, in op de achtergrond van het LIN en worden enkele projecten beschreven. Deze projecten hebben betrekking op het verwijderen van een katheter, valpreventie-interventies, zwachtelen en slaapkwaliteit.

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129054


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129054