Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 4-7
sep 2022, jaargang 37
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 4-7
sep 2022, jr. 37
Actueel

Een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Lees online

Zorgprofessionals en studenten verpleegkunde aan de Hogeschool Inholland verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg, door samen te werken in een Leeren Innovatie Netwerk, of kortweg een LIN (Gobbens, 2017). Het concept van het LIN is geïnspireerd op het idee van een zorginnovatiecentrum (ZIC), gecreëerd en geïnitieerd door Fontys Hogescholen (1). Het is een krachtige leeromgeving, waar medewerkers en studenten in de zorg samenwerken aan een gemeenschappelijk doel (2). Leren op het werk draagt bij aan de overdracht van de geleerde theorie naar dagelijkse werksituaties (3). Een LIN komt dan ook het beste tot zijn recht als deze vertaald wordt naar de specifieke werkveldsetting.

Referenties

 1. Het ontwikkelen en integreren van diverse vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner. Frost, D. en Snoeren, M. 2010, Vakblad voor opleiders in de gezondheidszorgonderwijs, pp. 6-10.  DOI: 10.1007/BF03090005
 2. Niessen, T. en Cox, K. Innoverend leren in het ZorgInnovatieCentrum: het creëren van ruimte voor vernieuwing (reeks: zorginnovatie). Amsterdam : Boom Lemma Uitgevers, 2011.
 3. Why HR policies fail to support workplace learning: The complexities of policy implementation in healthcare. The International Journal of Human Resource Management. Clarke, N. 1, 2006, Vol. 17, pp. 190-206. Doi:10.1080/09585190500367589.
 4. Gobbens, R. Well-Being of Frail Elderly ;Towards Interventions that Really Count! Faculty of Health, Sports and Social Work, Inholland University of Applied Sciences . Amsterdam : Muller Visual, 2017. naugural speech (abridged).
 5. Learning and Innovation Network in Nursing. A concept analysis. Nurse Education Today. Albers, M., et al. 2021, Nurse Education today, Vol. 104, p. 104988. DOI: 10.1016/j.nedt.2021.104988
 6. Schuurmans, M. Beroepsprofiel verpleegkundige. [red.]J. lambregts en A. h Grotendorst. Leren van de toekomst, Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. sl : Bohn stafleu van loghum, 2012.
 7. Snoeren, M. Onderzoek en participatie binnen de zorg voor ouderen: wie zaait, zal oogsten. [boekaut.] Niessen en K. T. Cox. Innoverend leren in Het ZorgInnovatieCentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Amsterdam : Boom Lemma Uitgevers, 2011.
 8. Eraut, M. Conceptual Analysis and Research Questions: Do the Concepts of “Learning Community” and “Community of Practice” Provide Added Value? University of Susse. Washington DC : ERIC : Institute of Education of Science, 2002.
 9. Stolp, J., et al. Evidence based practice: handboek voor verpleegkundigen. Amsterdam : Pearson Benelux B.V. , 2018.
 10. Patient-nurse agreement on inpatient sleep and sleep disturbing factors. Van den Ende, E. S., et al. 100047, 2022, Sleep Medicine X, Vol. 4. DOI: 10.1016/j.sleepx.2022.100047
 11. Nijhof, W. J. en Nieuwenhuis, A. F. M. The learning potential of the workplace. Rotterdam : Sense Publlishers., 2008. pp. 1-13.
 12. Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. Griffith, R. en Fernandez, R. 2, 2007, Cochrane Database Systematic Review, Vol. 2007. DOI: 10.1002/14651858.CD004011.pub4
 13. Optimal timing of urinary catheter removal following pelvic colorectal surgery: a systematic review and metaanalysis. Lee, Y., et al. 12, 2019, International Journal of Colorectal Disease, Vol. 34, pp. 2011-2021. DOI: 10.1007/s00384-019-03404-0
 14. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie & Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Richtlijn Veneuze pathologie. V&VN. Venvn. [Online] 17 Februari 2014. https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-veneuze-pathologie/.
 15. ABPI reporting and compression recommendations in global clinical practice guidelines on venous leg ulcer management: A scoping review. Weller, C. D., et al. 2, 2019, International Wound Journal, Vol. 16, pp. 406-419. Verpleegkunde nr. 3 • september 2022 - pagina 7. DOI: 10.1111/iwj.13048
 16. Nederlandse Internisten Vereniging . Flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen. Internisten.nl. [Online] 23 februari 2017. https://internisten.nl/nieuws/flashmob-onderzoek-naar-slaapkwaliteit-ziekenhuizen
 17. Flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen:de Insomnia-studie. Wesselius, H. M. 1, 2017, Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, Vol. 161, pp. 287–302.
Actueel

Een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Zorgprofessionals en studenten verpleegkunde aan de Hogeschool Inholland verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg, door samen te werken in een Leeren Innovatie Netwerk, of kortweg een LIN (Gobbens, 2017). Het concept van het LIN is geïnspireerd op het idee van een zorginnovatiecentrum (ZIC), gecreëerd en geïnitieerd door Fontys Hogescholen (1). Het is een krachtige leeromgeving, waar medewerkers en studenten in de zorg samenwerken aan een gemeenschappelijk doel (2). Leren op het werk draagt bij aan de overdracht van de geleerde theorie naar dagelijkse werksituaties (3). Een LIN komt dan ook het beste tot zijn recht als deze vertaald wordt naar de specifieke werkveldsetting.

Referenties

 1. Het ontwikkelen en integreren van diverse vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner. Frost, D. en Snoeren, M. 2010, Vakblad voor opleiders in de gezondheidszorgonderwijs, pp. 6-10.  DOI: 10.1007/BF03090005
 2. Niessen, T. en Cox, K. Innoverend leren in het ZorgInnovatieCentrum: het creëren van ruimte voor vernieuwing (reeks: zorginnovatie). Amsterdam : Boom Lemma Uitgevers, 2011.
 3. Why HR policies fail to support workplace learning: The complexities of policy implementation in healthcare. The International Journal of Human Resource Management. Clarke, N. 1, 2006, Vol. 17, pp. 190-206. Doi:10.1080/09585190500367589.
 4. Gobbens, R. Well-Being of Frail Elderly ;Towards Interventions that Really Count! Faculty of Health, Sports and Social Work, Inholland University of Applied Sciences . Amsterdam : Muller Visual, 2017. naugural speech (abridged).
 5. Learning and Innovation Network in Nursing. A concept analysis. Nurse Education Today. Albers, M., et al. 2021, Nurse Education today, Vol. 104, p. 104988. DOI: 10.1016/j.nedt.2021.104988
 6. Schuurmans, M. Beroepsprofiel verpleegkundige. [red.]J. lambregts en A. h Grotendorst. Leren van de toekomst, Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. sl : Bohn stafleu van loghum, 2012.
 7. Snoeren, M. Onderzoek en participatie binnen de zorg voor ouderen: wie zaait, zal oogsten. [boekaut.] Niessen en K. T. Cox. Innoverend leren in Het ZorgInnovatieCentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Amsterdam : Boom Lemma Uitgevers, 2011.
 8. Eraut, M. Conceptual Analysis and Research Questions: Do the Concepts of “Learning Community” and “Community of Practice” Provide Added Value? University of Susse. Washington DC : ERIC : Institute of Education of Science, 2002.
 9. Stolp, J., et al. Evidence based practice: handboek voor verpleegkundigen. Amsterdam : Pearson Benelux B.V. , 2018.
 10. Patient-nurse agreement on inpatient sleep and sleep disturbing factors. Van den Ende, E. S., et al. 100047, 2022, Sleep Medicine X, Vol. 4. DOI: 10.1016/j.sleepx.2022.100047
 11. Nijhof, W. J. en Nieuwenhuis, A. F. M. The learning potential of the workplace. Rotterdam : Sense Publlishers., 2008. pp. 1-13.
 12. Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. Griffith, R. en Fernandez, R. 2, 2007, Cochrane Database Systematic Review, Vol. 2007. DOI: 10.1002/14651858.CD004011.pub4
 13. Optimal timing of urinary catheter removal following pelvic colorectal surgery: a systematic review and metaanalysis. Lee, Y., et al. 12, 2019, International Journal of Colorectal Disease, Vol. 34, pp. 2011-2021. DOI: 10.1007/s00384-019-03404-0
 14. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie & Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Richtlijn Veneuze pathologie. V&VN. Venvn. [Online] 17 Februari 2014. https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-veneuze-pathologie/.
 15. ABPI reporting and compression recommendations in global clinical practice guidelines on venous leg ulcer management: A scoping review. Weller, C. D., et al. 2, 2019, International Wound Journal, Vol. 16, pp. 406-419. Verpleegkunde nr. 3 • september 2022 - pagina 7. DOI: 10.1111/iwj.13048
 16. Nederlandse Internisten Vereniging . Flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen. Internisten.nl. [Online] 23 februari 2017. https://internisten.nl/nieuws/flashmob-onderzoek-naar-slaapkwaliteit-ziekenhuizen
 17. Flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen:de Insomnia-studie. Wesselius, H. M. 1, 2017, Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, Vol. 161, pp. 287–302.
Over dit artikel
Auteurs
Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman, Robbert Gobbens
Over de auteurs

Karina Meijers-Verhoeven MSc is seniordocent en teamleider bij hogeschool Inholland te Amsterdam. Haar achtergrond is verpleegkundig specialist met aandachtsgebieden pijngeneeskunde en geriatrie.
Dyanne-Visser-Kelderman is praktijkopleider bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Haar achtergrond is gespecialiseerd obstetrie en gynaecologie verpleegkundige met managementervaring. Daarnaast is zij bestuurslid van de Verpleegkundig Advies Raad (VAR).
Dr. Robbert Gobbens is lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast is hij gastprofessor bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (vakgroep Family Medicine and Population Health) van de Universiteit Antwerpen.

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129055


Over dit artikel
Auteurs
Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman, Robbert Gobbens
Over de auteurs

Karina Meijers-Verhoeven MSc is seniordocent en teamleider bij hogeschool Inholland te Amsterdam. Haar achtergrond is verpleegkundig specialist met aandachtsgebieden pijngeneeskunde en geriatrie.
Dyanne-Visser-Kelderman is praktijkopleider bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Haar achtergrond is gespecialiseerd obstetrie en gynaecologie verpleegkundige met managementervaring. Daarnaast is zij bestuurslid van de Verpleegkundig Advies Raad (VAR).
Dr. Robbert Gobbens is lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast is hij gastprofessor bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (vakgroep Family Medicine and Population Health) van de Universiteit Antwerpen.

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129055